ფილტრი

ტენდერები

საგრანტო კონკურსი სურსათის უვნებლობის გასაუმჯობესებლად

ID 1452

USDA-ის მიერ დაფინანსებული და "Land O`Lakes International Development Georgia" (Ventue37)-ის მიერ განხორციელებული 5 წლიანი პროექტი "ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში (SQIL)" აცხადებს საგრანტო კონკურსს, რომელიც მიზნად ისახავს ადგილობრივი წარმოების მსხვილფეხა საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტიულობის, მწარმოებელთა კონკურენტუნარიანობისა და ბაზრებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას, პროდუქტიულობის გასაუმჯობესებელ ტექნოლოგიებსა და პრაქტიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და მათი გამოყენებით, რაც ხელს უწყობს სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესებას.

სრული ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში.

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 30 ივნისი, 2022 წ.

განთ. 25 მაისი 10:54

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

მცირე საგრანტო კონკურსი სოფლად მცხოვრები ქალების მხარდასაჭერად

ID 1451

"ქეა" მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი საერთაშორისო არასამთავრობო ჰუმანიტარული ორგანიზაციაა, რომელიც სოციალურად და ეკონომიკურად დაუცველ ადამიანებს ეხმარება პოტენციალის განხორციელებასა და გადაულახავი პრობლემების გადაჭრაში. "ქეა კავკასია", როგორც "ქეა საერთაშორისოს" ნაწილი, 30 წელზე მეტია მუშაობს სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიულ ერთეულებში აღნიშნული მისიის განსახორციელებლად. ქეა ისწრაფვის ისეთი საზოგადოების ჩამოყალიბებისკენ, სადაც სიღარიბე დაძლეულია და ხალხი ღირსეულად და უსაფრთხოდ ცხოვრობს.

ამჟამად "ქეა კავკასია" ახორციელებს პროექტს COVID19 პანდემიის ნეგატიური ზეგავლენის შესამცირებლად საქართველოს მოსახლეობის ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებზე. პროეტის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა სოფლად მცხოვრები თემების მხარდაჭერა, კერძოდ კი გოგოებისა და ქალების.

COVID19 პანდემიის კრიზისმა გამოავლინა, რომ სათემო და ადგილობრივი ორგანიზაციები პირველი რეაგირებენ კრიზისის დროს და სწორედ ამიტომ მათ განსაკუთრებული მხარდაჭერა სჭირდებათ. სწორედ ამიტომ, სათემო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ადგილობრივი ინიციატივების მხარდაჭერა ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება იყოს COVID19-ის უარყოფითი შედეგების შემცირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ძირითადი საჭიროებების გადასაჭრელად.

COVID19 რეაგირების პროექტის ფარგლებში, "ქეა კავკასია" აცხადებს მცირე საგრანტო კონკურსს ადგილობრივი სათემო ინიციატივებისა და იდეების მხარდასაჭერად. პროექტი ითვალისწინებს 15-24 წლამდე ახალგაზრდების, განსაკუთრებით გოგოების, როგორც სამიზნე პოპულაციის, საჭიროებების გამოვლენას და ფოკუსირებული იქნება ამ საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე.

"ქეა კავკასია" იწვევს ახალგაზრდებთან მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საინიციატივო ჯგუფებს ინტერესის გამოხატვისთვის წინადადების წარსადგენად.

დეტალური ინფორმაცია და ბიუჯეტი მოცემულია დანართში.

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 31 მაისი, 2022 წელი.

განთ. 17 მაისი 12:03

ბოლო ვადა 31 მაისი 00:00

საგრანტო კონკურსი საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ხელშესაწყობად

ID 1450

ევროპის ფონდი აგრძელებს სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების ძალისხმევის მხარდაჭერას, საქართველოში ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე და საჭიროებაზე დაფუძნებული საჯარო პოლიტიკის შემუშავების ხელშეწყობისათვის. ამ მიზნით, ფონდი იწვევს საპროექტო განაცხადებს, რომელთა მიზანია სისტემური კორუფციის შემთხვევების მხილება და ცუდი მმართველობის პრაქტიკის გამოვლენა ფაქტების დადგენის, მათი გამოქვეყნების და ადვოკატირების მეშვეობით, რაც რეალურ ცვლილებებს შეუწყობს ხელს და მოქალაქეთა ცხოვრებას გააუმჯობესებს. საგრანტო სქემის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები უნდა ითვალისწინებდეს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა (სსო) და მედიას შორის პარტნიორობას. აღნიშნული პარტნიორობა მოიაზრებს მოქალაქეებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების ჟურნალისტურ გამოძიებას და გამოვლენილი პრობლემების გადასაჭრელად მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირების კამპანიების წარმართვას.

ევროპის ფონდი იწვევს ჟურნალისტებსა და მედიასაშუალებებს, რომლებსაც მათთვის საინტერესო თემის საფუძვლიან ჟურნალისტურ გამოძიებაში ჩართვის ინტერესი და შესაძლებლობა ექნებათ და ამავდროულად, საგამოძიებო და ადვოკატირების ძალისხმევის მხარდაჭერისათვის მეტი პარტნიორის (მაგ. საინფორმაციო სააგენტოები, საგამოძიებო ნაწილები, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, სამოქალაქო აქტივისტები და ა.შ.) მობილიზებას შეძლებენ. თემები შეიძლება ეხებოდეს მნიშვნელოვან კანონდარღვევებს, პოლიტიკურ კორუფციას ან კორპორატიულ დანაშაულს.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია გამოცდილ საგამოძიებო ჟურნალისტებსა და პროფესორებთან (აშშ) კონსულტაციების გავლის უპრეცედენტო შესაძლებლობა. კონსულტანტები იმუშავებენ გრანტის მიმღებ ორგანიზაციებთან იდეების გენერირების, ჟურნალისტური გამოძიების წარმართვისთვის ახალი ტექნიკის გამოყენების და რეალისტური სამოქმედო გეგმების შემუშავების კუთხით. წარმატებულ გრანტის მიმღებ ორგანიზაციებს დამატებითი მხარდაჭერის მიღების საშუალება ექნებათ, რაც გულისხმობს გლობალური საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ქსელის (GIJN) მიერ დაწესებულ საერთაშორისო კონკურსში Global Shining Light Award (იხ. https://gijn.org/awards/) მათი მონაწილეობის მხარდაჭერა.

იხილეთ სრული ინფორმაცია თანდართულ დოკუმენტში.

კითხვა-პასუხის სესია ზუმის პლატფორმაზე: 2022 წლის 31 მაისი, 14:00სთ.

დარეგისტრირდით ბმულზე: https://bit.ly/3w3D7Sy

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის 16 ივნისი, 23:00 სთ.

განთ. 17 მაისი 11:52

ბოლო ვადა 16 ივნისი 00:00

საგრანტო კონკურსი რეგიონული განვითარების საკითხების მონიტორინგსა და ადვოკატირებაზე

ID 1449

"საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი" (CSRDG) აცხადებს საგრანტო კონკურსს - ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმებისა და რეგიონული განვითარების საკითხების მონიტორინგსა და ადვოკატირებაზე.

საპროექტო განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2022 წლის 15 ივნისი, 18:00 საათი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ დანართი.

განთ. 16 მაისი 15:38

ბოლო ვადა 15 ივნისი 00:00

30000 ლარი

მცირე გრანტები საპილოტე რეგიონებისთვის

ID 1448

საგრანტო პროგრამით ფინანსდება პროექტების შემდეგი რეგიონებიდან : იმერეთი, კახეთი, გურია, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი.

პროექტის მიზანი: საგრანტო პროგრამის ამოცანას წარმოადგენს საპილოტე რეგიონებში (იმერეთი, კახეთი, გურია, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი) ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით ადგილობრივი საწარმოების ბიზნეს პროცესებში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების დანერგვისკენ მიმართული ღონისძიებების (მათ შორის, ფინანსებზე წვდომის ინსტრუმენტების გაძლიერების) მხარდაჭერას. საგრანტო კონკურსი ინოვაციურ  მეწარმეებს საშუალებას მისცემს მიაწოდონ ბაზარს ახალი პროდუქცია და მომსახურება, განავითარონ რეგიონული ღირებულებათა ჯაჭვი და რეგიონული ეკონომიკის პროდუქტულობის დონე.

მცირე გრანტის მიზანია ხელი შეუწყოს:

  • ინოვაციების დანერგვას, ტესტირებას ან გაუმჯობესებას მათი შემდგომი კომერციალიზაციისთვის;
  • მცირე და საშუალო საწარმოების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებასა და რეგიონული სამეწარმეო ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარებას;
  • საპილოტე რეგიონებში ადამიანური კაპიტალის გაძლიერებას, დამატებით ფინანსებზე წვდომის შესაძლებლობას და ასევე, რეგიონების ადმინისტრაციულ ცენტრებში საჭირო ინოვაციური ინფრასტრუქტურისა და დანადგარების არსებობას;
  • რეგიონული ინოვაციური და/ან ტექნოლოგიური პოტენციალისა და ეკოსისტემის გაძლიერებას.

მცირე გრანტი შეიძლება გაიცეს:

 ა) ინოვაციების ან/და ტექნოლოგიების მიმართულებით პროტოტიპების შექმნის დასაფინანსებლად -    (არაუმეტეს 30,000     ლარისა), რაც გულისხმობს ინოვაციური პროექტებისთვის მოწყობილობების და კომპიუტერული პროგრამების შექმნას ;

ბ) ბიზნეს პროცესში ინოვაციური ან ტექნოლოგიური  ელემენტის ინტეგრირებისთვის.

აღნიშნული პროგრამა თქვენთვისაა:

თუ მუშაობთ ინოვაციურ მოწყობილობასა ან/და პროგრამაზე, ხართ 4 საპილოტე რეგიონში (იმერეთი, კახეთი, გურია, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი) რეგისტრირებული მეწარმე სუბიექტი ან აპირებთ დარეგისტრირებას აღნიშნულ რეგიონებში, ან თქვენი საქმიანობის არეალი მოიცავს აღნიშნულ რეგიონებს. 

ფიზიკური პირის საგრანტო განაცხადის გამარჯვების შემთხვევაში, მის მიერ მეწარმე სუბიექტის (შ.პ.ს.-ის) რეგისტრაცია 4 საპილოტე რეგიონიდან ერთ-ერთში სავალდებულოა საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმებამდე. 

დაფინანსება შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი მიმართულებით:საქონლის, მომსახურებისა (პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო საქონლისა და მომსახურების) და არაფინანსური აქტივების, მათ შორის ძირითადი საშუალებების (მანქანა-დანადგარები) შესაძენად.

საგრანტო კონკურსის დასრულებიდან 1 თვის ვადაში სააგენტო მიიღებს გადაწყვეტილებას.

პროტოტიპის საგრანტო განაცხადი ფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

ა) პროექტის გუნდის კომპეტენცია;

ბ) ბაზრის მოცულობა/მასშტაბი/შესაძლებლობა;

გ) კონკურენტული უპირატესობა;

დ) პროდუქტი/ტექნოლოგია;

ე) გავლენა საპილოტე რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებაზე

ასევე მნიშვნელოვანია, პროექტი ხელს უწყობდეს 4 საპილოტე რეგიონში ინოვაციური წარმოებით რეგიონის პოტენციალის გაძლიერებას და შედეგად რეგიონების ეკონომიკურ განვითარებას. 

საგრანტო დაფინანსების ადმინისტრირებას, დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევას და დაფინანსებული პროექტების მონიტორინგს ახორციელებს სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო.

პროექტის დაფინანსების შემთხვევაში, სააგენტო გრანტს ჩარიცხავს ორ ეტაპად, პირველი და მეორე ჩარიცხვის ვადები დამოკიდებულია შერჩეული პროექტის მაქსიმალურ ხანგრძლივობაზე მეორე, ე.ი. საბოლოო გადარიცხვა მოხდება გრანტის მიმღების მიერ          წარმოდგენილი ფინანსური და პროგრამული ანგარიშების შემოწმების შემდეგ, დადებითი დასკვნის შემთხვევაში.

დელატური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ შემდეგ გვერდს: 

https://grants.gov.ge/ka/%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98?call=251&fbclid=IwAR2g2WOsiFGtJPSNHJLyflny0FYK7UvUFk1G24xQdriDjxNDUPM1bHfGdBg

განთ. 13 მაისი 13:45

ბოლო ვადა 23 ივნისი 00:00

6000 ლარი

საგრანტო კონკურსი ქრაუდფანდინგის კამპანიის ჩასატარებლად

ID 1447

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG) აცხადებს საგრანტო კონკურსს ქრაუდფანდინგის კამპანიის ჩასატარებლად.

კონკურსის მიზანია:

იმ ინიციატივების მხარდაჭერა, რომლებიც ხელს შეუწყობს ქრაუდფანდინგის სხვადასხვა ინსტრუმენტის გამოყენებით კონკრეტული პრობლემის მოგვარებისათვის და/ან სოციალური ინიციატივებისთვის საჭირო რესურსების მობილიზებას.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოში მოქმედ ქრაუდფანდინგის პლატფორმებს, სამოქალაქო ჯგუფებს, მოძრაობებსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს (არარეგისტრირებულს და რეგისტრირებულს ააიპ სტატუსით).

დაინტერესებულმა პირებმა / ორგანიზაციებმა უნდა წარმოადგინონ საპროექტო განაცხადი თანდართული ფორმის მიხედვით. საპროექტო განაცხადის ბიუჯეტი არ უნდა აღემატებოდეს 6, 000 ლარს.

საყურადღებოა, რომ მოთხოვნილი თანხის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ქრაუდფანდინგის კამპანიის საორგანიზაციო/ან სხვა ტიპის ხარჯებზე და არა, თავად გამოკვეთილი პრობლების, საჭიროების მოგვარებაზე.

პროექტი შეიძლება მოიცავდეს ქვევით ჩამოთვლილი საილუსტრაციო საქმიანობებიდან ერთს ან რამდენიმეს:

** ქრაუდფანდინგის პლატფორმის შექმნა ან არსებულის განვითარება;
** ქრაუდფანდინგის ღონისძიების მოწყობა (მარათონი, ჰაკათონი, კონტერტი და სხვ.);
** ქრაუდფანდინგის უახლესი ინსტრუმენტების გამოყენება, მაგ: პროექტების აუქციონი - იხ. გაიდლაინის ბმული - https://bit.ly/3vXCEjA
** თავად განმახორციელებელი გუნდის შესაძლებლობების განვითარება ქრაუდფანდინგის მიმართულებით (ცოდნის ამაღლება, კონსულტანტის ჩართვა დაგეგმვის/განხორციელების პროცესში და სხვ.);
** სხვა

საგრანტო კონკურსი ცხადდება ორ ლოტად. კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადი უნდა შემოიტანონ მხოლოდ ერთ ლოტზე.

** სხვადასხვა აქტუალური სოციალური პრობლემის მოსაგვარებლად და სამოქალაქო ინიციატივების განსახორციელებლად, რომელიც მიმართული იქნება კონკრეტული თემის (ქალაქი, დაბა, სოფელი, მუნიციპალიტეტი) ან სამიზნე ჯგუფის საჭიროებებზე;
** უკრაინის მოსახლეობის, ასევე, საქართველოში მყოფი უკრაინელი დევნილების მხარდაჭერისთვის ფინანსური და ადამიანური რესურსების მობილიზების და/ან ქრაუდფანდინგის კამპანიების ორგანიზება ჰუმანიტარული, სოციალური და სხვა ტიპის დახმარების (როგორიცაა სამედიცინო, კულტურული, საგანმანათლებლო და სხვ. სერვისებზე წვდომა) უზრუნველსაყოფად.

საგრანტო პროექტის ხანგრძლივობა და ბიუჯეტი: პროექტის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს, ხოლო საგრანტო თანხის მაქსიმალური ოდენობა - 6, 000 ლარი.

განაცხადების წარდგენის პროცედურა:

განაცხადის სრული პაკეტი მოიცავს შემდეგ დოკუმენტაციას:

** პროექტის განაცხადი - მომზადებული ნიმუშის მიხედვით, რომელიც თან ერთვის საკონკურსო განცხადებას.
** დანართი #1 - სამოქმედო გეგმა - მომზადებული ნიმუშის მიხედვით, რომელიც თან ერთვის საკონკურსო განცხადებას.
** დანართი #2 - დეტალური ბიუჯეტი - მომზადებული ნიმუშის მიხედვით, რომელიც თან ერთვის საკონკურსო განცხადებას.
** განმცხადებელი ჯგუფის/ორგანიზაციის საქმიანობის რეზიუმე - დაარსების თარიღი, მოტივი, ძირითადი მიმართულებები და მიმდინარე საქმიანობები, რესურსების მობილიზების გამოცდილება.
** საგრანტო პროექტის განმახორციელებელი გუნდის ძირითადი წევრების რეზიუმეები (CV) და მინიმუმ ერთი სარეკომენდაციო წერილი.
** რეგისტრირებული ჯგუფის შემთხვევაში განმცხადებლის ბოლო 6 თვის მანძილზე განახლებული ამონაწერი იურიდიულ პირთა რეესტრიდან.

დაინტერესებულმა ჯგუფებმა/ორგანიზაციებმა განაცხადის სრული პაკეტი უნდა წარმოადგინონ ქართულ ენაზე, ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: [email protected]

გამოგზავნის შემდეგ მიიღებთ საპასუხო წერილს იმის თაობაზე, რომ თქვენი განაცხადი მიღებულია.

განაცხადების ელ-ფოსტით გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2022 წლის 3 ივნისი, 18:00 საათი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ:

დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: [email protected]

საკონტაქტო პირი: ანა ნადირაშვილი, გრანტების მენეჯერი.

განთ. 11 მაისი 11:26

ბოლო ვადა 3 ივნისი 00:00

სტრატეგიული მხარდაჭერისა და პოლიტიკის კვლევის საგრანტო პროგრამა

ID 1446

"USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამა" აცხადებს სტრატეგიული მხარდაჭერისა და პოლიტიკის კვლევის საგრანტო პროგრამას საქართველოში რეგისტრირებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და ორგანიზაციათა კოალიციებისთვის.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდება მაქსიმუმ სამი პროექტი, რომლებიც მიზნად ისახავენ განათლების, ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხების სფეროში არსებული პრობლემების კვლევასა და ადვოკატირებას. თითოეული პროექტის მაქსიმალური ბიუჯეტია 70, 000-100, 000 აშშ დოლარი.

საგრანტო განაცხადები მიიღება ინგლისურ ენაზე.

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა - 10 ივნისი, 2022.

დეტალები იხილეთ თანდართულ დოკუმენტებში: https://www.dropbox.com/s/5cou9jlc36zguun/ewmi-grantprogram.zip?dl=1

განთ. 11 მაისი 11:18

ბოლო ვადა 10 ივნისი 00:00

საგრანტო კონკურსი ინოვაციების და გამოწვევების გრანტებზე

ID 1445

"USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამა" აცხადებს ღია საგრანტო კონკურსს "ინოვაციების და გამოწვევების გრანტებზე" (ICG). კონკურსის მიზანია, მხარი დაუჭიროს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, სამოქალაქო მოძრაობების, პროფესიული ასოციაციებისა და მოქალაქეთა არარეგისტრირებული გაერთიანებების ინიციატივებს, რომლებიც მიმართული იქნება მოქალაქეთა ჩართულობის ან/და სათემო აქტივიზმის გაზრდისკენ.

ამ კონკურსის ფარგლებში გაიცემა რვა გრანტი, თითოეულის ბიუჯეტი $10, 000-დან $25, 000-მდე იქნება, ხოლო ხანგრძლივობა - 12 თვემდე.

საგრანტო განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის 31 მაისი.

საგრანტო განაცხადები მიიღება ინგლისურ, ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე (იხ. დანართები).

განაცხადები მიიღება როგორც წერილობით, ისე ვიდეო ფორმატში.

განთ. 11 მაისი 11:12

ბოლო ვადა 31 მაისი 00:00

საგრანტო კონკურსი განვითარებადი სათემო ორგანიზაციებისთვის

ID 1443

"ევროპის ფონდი" იწვევს განვითარების საწყის ეტაპზე მყოფ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (სსო) მცირე საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. კონკურსი მიზნად ისახავს მცირე გამოცდილების მქონე სათემო ორგანიზაციების ინსტიტუციურ გაძლიერებასა და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი მონაწილეობის ხელშეწყობას, აქტუალური სათემო პრობლემების გამოვლენისა და მოგვარების მიზნით.

საგრანტო კონკურსის მთავარი ამოცანებია:

** ახლად დაარსებული სსო-ების გაძლიერება მათი ინსტიტუციური განვითარების, სამოქალაქო საზოგადოებასთან მჭიდრო თანამშრომლობისა და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან პარტნიორობის მეშვეობით.
** სსო-ების სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების საქმიანობის ხელშეწყობა ადგილობრივ დონეზე აქტუალური პრობლემების გამოვლენისა და მოგვარების მიზნით, მოსახლეობასთან, გამოცდილ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და მედიასთან თანამშრომლობის გზით.

საპროექტო განაცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 3 ივნისი.

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ საკონკურსო განცხადების სრული ტექსტი.

განთ. 4 მაისი 13:15

ბოლო ვადა 3 ივნისი 00:00

საგრანტო პროგრამა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

ID 1438

USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამა არის ხუთწლიანი (2022-2026) პროგრამა, რომელსაც აფინანსებს ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო (USAID) და ახორციელებს "აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი" (EWMI). პროგრამის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში კანონის უზენაესობის გაძლიერება, მართლმსაჯულების ინსტიტუტების დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის ხელშეწყობის, საზოგადოების ყველა ფენისთვის მართლმსაჯულებაზე უკეთესი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის, და ზემოაღნიშნულ ინსტიტუტებზე მოქალაქეთა და ინსტიტუციური ზედამხედველობის გაძლიერების გზით.

ღია კარის საგრანტო პროგრამა მხარს დაუჭერს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და მოქალაქეთა არარეგისტრირებული ჯგუფების პროექტებს, რომლებიც მართლმსაჯულების გამოწვევების ინოვაციური გადაწყვეტის გზებს შეიცავს. პროგრამა მიესალმება ადგილობრივ ინიციატივებსა და მიდგომებს, რომლებიც ეფუძნება "საზოგადოებაზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების" პრინციპებს.

პროგრამის პირობების ტექსტის სრული ვერსია, განაცხადის და ბიუჯეტის ფორმებთან ერთად შეგიძლიათ იხილოთ თანდართული ფაილების სახით.

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: საპროექტო წინადადებების წარდგენა შესაძლებელია 2022 წლის 30 სექტემბრამდე.

განთ. 8 აპრილი 18:22

ბოლო ვადა 30 სექტემბერი 00:00

სახელმწიფო პროგრამა მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომაზე

ID 1434

"მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის" სახელმწიფო პროგრამა, სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) სრული დაფინანსებით, იწყებს განაცხადების მიღებას კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში, რძის წარმოებაში ჩართული ფერმერებისაგან მათთვის სრულად დაფინანსებული, ტექნიკური დახმარების მისაღებად, რათა გააუმჯობესონ ფერმის აღჭურვილობა, ჰიგიენური პირობები, პირუტყვის პროდუქტიულობა, წარმოებული პროდუქციის ხარისხი / მოცულობა და ა.შ.

პროგრამის ფარგლებში განაცხადის წარმოდგენა შეუძლია ყველა ფერმერს, ვინც:

1. ფლობს 6-დან 20 სულამდე მერძეულ პირუტყვს (ფურს);
2. აწარმოებს და მომხმარებელს აწვდის რძეს და რძის პროდუქტებს.

პროგრამის პირობები:

მონაწილედ შერჩეულ ფერმერთა მეურნეობაში - ექსპერტთა რეკომენდაციის და მესაკუთრესთან შეთანხმების საფუძველზე - მოეწყობა სადემონსტრაციო ფერმა;

პროგრამის რესურსი შეიძლება მოხმარდეს გაუმჯობესებას შემდეგი მიმართულებებით:

ა) რძის პირველადი წარმოება/რძის ჰიგიენა;
ბ) ცხოველის ჯანმრთელობა;
გ) პირუტყვის საკვების წარმოება/შენახვა.

დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ, შევსებული სააპლიკაციო ფორმა გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: [email protected]

კონკურსთან ან სააპლიკაციო ფორმასთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვის არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ" "აგროსერვისის" წარმომადგენელს:

** სანდრო სოსიაშვილი(ორივე რეგიონისთვის) -5 98 08 91 66

და ჩვენს რეგიონულ კოორდინატორებს:

** ქვემო ქართლი - ილია გოგოლაძე 5 51 66 88 11
** კახეთი -დავით ზირაქაშვილი 5 99 54 11 56

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადა: 3 ივნისი, 2022, 18:00 საათი

სრული ინფორმაცია განაცხადის წარდგენის და პროგრამის პირობების შესახებ იხილეთ მიბმულ დოკუმენტში.

განთ. 8 აპრილი 18:12

ბოლო ვადა 3 ივნისი 00:00

ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა სოფლად

ID 1316

პროგრამის შესახებ:
სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა - „ახალგაზრდა მეწარმე“ განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც სურთ ბიზნეს საქმიანობის განხორციელება საქართველოში.

პროგრამა ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს და ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ დონორი ორგანიზაციის, დანიის სართაშორისო განვითარების სააგენტოს (DANIDA) დაფინანსებით.

მიზნები:
სტიმული მიეცეს სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარებას და ბიზნესში ჩართულობას.

მოხდეს რეგიონებში ეკონომიკური ზრდის და კერძო სექტორის გაძლიერება.

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება-რეალიზაციის ჯაჭვში განხორციელდეს ინვესტიციები. შედეგად, გაუმჯობესდება ახალგაზრდა მეწარმეების სოციალურ-ეკონომიკური პირობები და შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები.

ამოცანები:
ახალგაზრდებზე მორგებული დაფინანსების მოდელების შექმნა, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს წამოიწყონ ბიზნეს საქმიანობა და ამავდროულად მოახდინონ საკუთარი გეგმების რეალიზება.

დაფინანსების მიღებამდე და დაფინანსების პროცესში მათი სწორი ტექნიკური დახმარებით უზრუნველყოფა, რათა განხორციელდეს გეგმების სწორი ფორმაცია.

დაფინანსების შემდგომი დახმარება, რათა გეგმების განხორციელების პროცესში გაუმკლავდნენ გამოწვევებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.apma.ge

განთ. 26 იანვარი 2021 10:28

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00