ფილტრი

ტენდერები

vip35000 ლარი

კონკურსი ხელოვნების პერიოდული ფესტივალების განვითარების ხელშეწყობისთვის

ID 1124

"შემოქმედებითი საქართველო" აცხადებს კონკურსს ფესტივალების ხელშეწყობისთვის.

კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში ხელოვნების პერიოდული ფესტივალების განვითარებას და მათ მდგრადობას.

კონკურსის პრიორიტეტებია ფესტივალების ხელშეწყობა თანამედროვე ხელოვნების, ფოტოგრაფიის, მოდისა და დიზაინის, პერფორმატიული ხელოვნების და ექსპერიმენტული მუსიკის მიმართულებით.

მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოში რეგისტრირებულ: საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, არასამთავრობო და კომერციულ ორგანიზაციებს.

კონკურსის ფარგლებში სსიპ „შემოქმედებითი საქართველოდან“ მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 35,000 ლარს (ყველა გადასახადის გათვალისწინებით).

აღნიშნული თანხა არ უნდა ითვალისწინებდეს ფინანსური აქტივების და ინფრასტრუქტურული მომსახურებების შესყიდვას.

კონკურსის ვადები:

1. საკონკურსო განაცხადები მიიღება წელიწადში ორჯერ: 2019 წლის 8 თებერვლიდან - 6 მარტამდე და 2019 წლის 6 ივნისიდან - 5 ივლისამდე;
2. გამარჯვებულ პროექტებზე გადაწყვეტილებას იღებს სპეციალურად მოწვეული კომისია საპროექტო განაცხადის მიღების ვადის ამოწურვიდან 10 სამუშაო დღეში;
3. პროექტით გათვალისწინებული აქტივობების დაწყება შესაძლებელია მხოლოდ გამარჯვებულ აპლიკანტთან ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, რომელიც გაფორმდება კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა;
4. ყველა პროექტი უნდა დასრულდეს და საბოლოო ფინანსური და შინაარსობრივი ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს არაუგვიანეს 2019 წლის 1 დეკემბრისა.

გადმოწერეთ კონკურსის პირობების, განცხადების და ბიუჯეტის ფორმის ფაილები

კონკურსთან დაკავშირებული კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტით მისამართებზე: [email protected] (577 93 50 32) ან khatiatchokhonel[email protected] (593 75 00 76)

კონკურსი ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინიცირებით და მხარდაჭერით.

განთ. 7 ივნისი 13:33

ბოლო ვადა 5 ივლისი 00:00

vip

2019 წლის კონკურსი (YSS) "ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად"

ID 1126

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  აცხადებს 2019 წლის კონკურსს (YSS) ,,ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად“.

მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის  ახალგაზრდა მეცნიერთა წახალისება, რომლებიც ეწევიან სა­მეცნიერო-კვლევით საქმიანობას საქართველოს სამეცნიერო-კვლევით ან ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესე­ბულებაში.

კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქე ახალგაზრდა მეცნიერს.

 კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი საკონკურსო განაცხადი  ითვალისწინებს  სახელობით სტიპენდიების კატეგორიებს შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებში:

 • ნიკო კეცხოველის სახელობის სტიპენდია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით;
 • ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელობის სტიპენდია  ინჟინერია და ტექნოლოგიების მეცნიერებების მიმართულებით;
 • ივანე ბერიტაშვილის სახელობის სტიპენდია სამედიცინო და ჯანმრთელობის    მეცნიერებების მიმართულებით;
 • დავით სარაჯიშვილის სახელობის სტიპენდია აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით;
 • დიმიტრი უზნაძის  სახელობის სტიპენდია სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით;
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდია ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით;
 • ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სტიპენდია  საქართველოს შესწავლელი მეცნიერებების მიმართულებით;

კონკურსში გამარჯვებულად გამოვლენილი ახალგაზრდა მეცნიერი მიიღებს ყოველთვიურ სტიპენდიას 1250 ლარის ოდენობით ერთი წლის განმავლობაში და იღებს ვალდებულებას 1 წლის განმავლობაში ჩაატაროს 4 სამეცნიერო პოპულარული ლექცია (2 თბილისის და 2 საქართველოს რეგიონებში) ზოგადსაგანამათლებო საჯარო სკოლების პედაგოგებისთვის.

კონკურსში გამარჯვებული ახალგაზრდა მეცნიერი ასევე ვალდებულია პროექტის დასრულებისას,  სამეცნიერო კვლევითი მიღწევების შესახებ საპოსტერო მოხსენებით წარსდგეს ფონდის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე.

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 6 სექტემბერი.

გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა (GMUS) - საკონკურსო განაცხადების  რეგისტრაციისათვის (ბმული)

ელექტრონული რეგისტრაციის ინსტრუქცია (ბმული)

კონკურსის კოორდინატორები:

მაკა ქაჯაია - 2 200 220 (4409); [email protected]

ქეთევან გორგაძე - [email protected]

განთ. 7 ივნისი 13:31

ბოლო ვადა 6 სექტემბერი 00:00

vip

საგრანტო კონკურსი ქედის მოსახლეობის იდეების მხარდასაჭერად

ID 1123

ევროკავშირის ENPARD პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის „ქედა ლიდერი“ ფარგლებში ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, CENN და დემოკრატიის ინსტიტუტი აცხადებენ 2019 წლის საგრანტო კონკურსის პირველ ეტაპს – ინტერესის გამოხატვა (იდეების კონკურსი).

კონკურსის პირველი ეტაპი გაიხსნება 29 მაისს და დასრულდება 1 ივლისს 17:00 საათზე.

საგრანტო კონკურსის მიზანია, ქედის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტების შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის თემების კეთილდღეობისა და ყოფითი პირობების გაუჯობესება, სოფლად ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება და ინოვაციური პროექტების განხორციელება.

საგრანტო კონკურსის პრიორიტეტული მიმართულებები:

 • სოფლის მეურნეობა, როგორც პირველადი პროდუქციის წარმოება, ასევე ადგილობრივი პროდუქციის გადამუშავება და რეგიონული ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარება;
 • ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (საოჯახო ტიპის სასტუმროს მოწყობა დაფინასდება მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში);
 • არასასოფლო სამეურნეო ეკონომიკური საქმიანობა;
 • განათლება, კულტურა, სპორტი;
 • გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა;
 • სოციალური-არაკომერციული საქმიანობა (კომუნალური და სოციალური ინფრასტრუქტურა).

კონკურსის ფარგლებში გრანტები გაიცემა როგორც კომერციული, ისე სოციალური პროექტებისთვის.

კონკურსში განაცხადის წარმოდგენა შეუძლიათ როგორც ფიზიკურ პირებს, ასევე საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირებს, რომლებიც თავიანთ საქმიანობას ქედის მუნიციპალიტეტში ახორციელებენ ან გეგმავენ განხორციელებას.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველები დეტალურად უნდა გაეცნონ ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას და საგრანტო სახელმძღვანელოს.

დაინტერესებულმა პირებმა, უნდა შეავსონ საპროექტო განაცხადის ფორმა და გამოგზავნონ ელ.ფოსტის მეშვეობით მისამართზე [email protected] ან მოიტანეთ შევსებული განაცხადი მისამართზე ტბელ აბუსერიძის ქუჩა 10, დაბა ქედა, 2019 წლის 1 ივლისს, 17:00 საათამდე.

განაცხადისათვის საჭირო ყველა დოკუმენტი გთხოვთ იხილოთ ვებგვერდზე: kedalag.ge
 

დამატებითი კითხვების, განმარტებების ან ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: +995 599 189 269; +995 577 104 833; +995 514 401 001

განთ. 7 ივნისი 12:31

ბოლო ვადა 1 ივლისი 00:00

vip

იუნესკოს შემოქმედებითი ქალაქების კავშირის კონკურსი

ID 1111

გამოცხადდა იუნესკოს შემოქმედებითი ქალაქების ქსელის კონკურსი.

კავშირის მიზანია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ქალაქებს შორის თანამშრომლობის, გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების ხელშეწყობა, ურბანული განვითარების გეგმაში კულტურის ინტეგრაცია, წევრი ქალაქების ინიციატივების წახალისება, რომლებიც კულტურული აქტივობების ფართოდ განხორციელებას შეუწყობს ხელს და კულტურულ ცხოვრებაში მოწყვლადი ჯგუფების მონაწილეობას გაზრდის. 

განაცხადების გაგზავნის ბოლო ვადაა 30 ივნისი.

კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მსიარბად იხილეთ ვებგვერდი.

განთ. 7 ივნისი 12:19

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

vip

საგრანტო კონკურსი სასათბურე მეურნეობების მოწყობაზე

ID 1102

"USAID"-ის პროექტი "ზრდა საქართველოში" რომელსაც ახორციელებს "ქემონიქს ინთერნეიშენალი" აცხადებს საგრანტო კონკურსს ბოსტნეულის, მარწყვისა და მწვანილის სასათბურე წარმოების განვითარების მიზნით ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, სამეგრელო ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და კახეთის რეგიონების სამიზნე თემებში. (იხილეთ დანართი ბ - პროექტი "ზრდა"-ს სამიზნე თემების/სოფლების ჩამონათვალი).

პროექტი ითვალისწინებს სასათბურე მეურნეობების მოწყობას (1000 კვ.მ-მდე) თანადაფინანსების პრინციპით, ჯამში არაუმეტეს  5000კვ.მ-ისა. საგრანტო პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აღნიშნული რეგიონების სამიზნე თემებში მცხოვრებ ფერმერებს, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან ინდ. მეწარმედ, ან გამონაკლის შემთხვევაში აქვთ საგადასახადო რეგისტრაციის ნომერი, როგორც ფიზიკურ პირს, თუ მათი წლიური შემოსავალი არ აღემატება 200 000 ლარს. გრანტი გაიცემა აგრეთვე მცირე და საშუალო საწარმოებზე, რომელთაც აქვთ სურვილი გააფართოვონ/განაახლონ არსებული სასათბურე მეურნეობა ან მოაწყონ სრულიად ახალი სასათბურე მეურნეობა, და სათბურის მოწყობაში მიიღონ ფინანსური და არა ფინანსური (მუშა ხელი) თანამონაწილეობა. (თანამონაწილეობის ფორმატზე იხილეთ დეტალები ქვემოთ). გრანტები გაიცემა და განხორციელდება "USAID"-ის და აშშ მთავრობის იმ რეგულაციების დაცვით, რომლებიც გამოიყენება გრანტების, კონტრაქტების დროს, ზრდა პროექტის საგრანტო პროგრამის მართვის პოლიტიკის შესაბამისად.

განაცხადში აუცილებლად უნდა მიეთითოს მოთხოვნის # 082-2005-009-S-2019.

განაცხადები წარდგენილ უნდა იქნას არაუგვიანეს 2019 წლის 20 სექტემბრისა (18:00 სთ). დაგვიანებული ან შეუსაბამო განაცხადები არ განიხილება.

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ ამოიწურება კონკრეტული საგრანტო კონკურსისათვის გამოყოფილი თანხა, "ზრდა" აღარ დააფინანსებს განაცხადებს, შესაბამისად განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადის თარიღიც შეიცვლება.

ყველა სხვა  საჭირო ინფორმაცია იხილეთ დანართში.

სატელეფონო ზარები არ მიიღება.

განთ. 7 ივნისი 12:18

ბოლო ვადა 20 სექტემბერი 00:00

მცირე გრანტების პროგრამა პანკისის მოსახლეობისთვის

ID 1130

პანკისის სათემო კავშირები აცხადებს განაცხადების მიღებას მცირე გრანტების პროგრამის განხორციელების მიზნით პანკისის მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების (MSMEs) ღირებულებათა ჯაჭვთან დასაკავშირებლად.

პროგრამა აფინანსებს სოფლის მეურნეობაში, ტურიზმსა და მომსახურების სფეროში მოღვაწე ფიზიკურ პირებს / მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს პანკისის ხეობაში.

პროგრამის მიზანია საწარმოების მიერ გამოშვებული პროდუქციის გაყიდვებისა და რაოდენობის გაზრდა, პროდუქციის ხარისხისა და შრომის პროდუქტიულობის  გაუმჯობესება, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა.  მცირე გრანტების პროგრამამ ასევე სტიმული უნდა მისცეს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის დროს არსებული რისკების შემცირებასა და ახალი მყიდველებისა თუ საქმიანი ურთერთობების მოძიებას ხეობის შიგნით თუ მის ფარგლებს გარეთ. 

პრიორიტეტი მიენიჭება ქალი მეწარმეების ან ქალების საკუთრებაში არსებული ბიზნესების და ახალგაზრდების მხრიდან მიღებულ აპლიკაციებს.

თითოეული გრანტის მაქსიმალური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ლარს.

განაცხადები (ტექნიკური და საბიუჯეტო წინადადებები და დამადასტურებელი დოკუმენტაცია) ელექტრონულად და /ან ბეჭდური ფორმით უნდა წარედგინოსპროგრამის „USAID პანკისის სათემო კავშირები საქართველოში“ ქ. ახმეტის ოფისში ქვემოთ მითითებულ მისამართზე და უნდა მიეთითოს სახელწოდება RFA No. 003-020204-(01)-A-2019. 

განაცხადები წარდგენილ უნდა იქნას არაუგვიანეს 2019 წლის 1ივლისის 18:00-ისა. დაგვიანებული ან  განაცხადები, რომლებიც არ აკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს არ განიხილება.

„USAID პანკისის სათემო კავშირები საქართველოში“

მისამართი: ახმეტა, 0900, ჭანტურიას ქ.# 36

ელ.ფოსტა: [email protected]

განთ. 20 ივნისი 12:43

ბოლო ვადა 19 ივლისი 00:00

საგრანტო კონკურსი - სექტორთაშორისი პარტნიორობის ხელშეწყობა

ID 1128

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი აცხადებს საგრანტო კონკურსს რეგიონული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის თემაზე "სექტორთაშორისი პარტნიორობის ხელშეწყობა".

კონკურსი ცხადდება პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მხარდაჭერით.

საგრანტო კონკურსის მიზანია, საქართველოში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) კონცეფციის პოპულარიცაზია და სხვადასხვა სექტორს შორის თანამშრომლობის კულტურის დამკვიდრება, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს რეგიონის მდგრად განვითარებას.

კონკურსის ამოცანაა, სექტორთაშორისი პარტნიორობის ხელშეწყობა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, ბიზნეს კომპანიებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ერთობლივად განხორციელებული ინიციატივების მხარდაჭერით.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ რეგიონულ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ან მათ კოალიციებს.

წარმოდგენილ საპროექტო განაცხადებს განიხილავს და შეაფასებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) მიერ შექმნილი საგრანტო საკონკურსო კომისია, რომელიც დაკომლექტებულია პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლებითა და მოწვეული ექსპერტებით.

საგრანტო კონკურსის შესახებ სრული ინფორმაცია იხილეთ მიმაგრებულ დოკუმენტებში.

დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ:

დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით შემდეგ მისამართზე: [email protected] ან დაგვირეკოთ ტელეფონზე: 032 2 39 90 19

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2019 წლის 18 ივლისი - 18:00 საათი.

"სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტთან (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრთან (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან (CSRDG) და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით. პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი, ხოლო თანადამფინანსებელია კონრად ადენაუერის ფონდი.

განთ. 11 ივნისი 17:57

ბოლო ვადა 18 ივლისი 00:00

ღია კარის საგრანტო პროგრამის გრანტი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

ID 1127

"ევროპის ფონდი" იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (სსო), 2019 წლის 7 ივნისიდან 28 ივნისის ჩათვლით წარმოადგინონ წინასწარი ან სრული საპროექტო განაცხადი ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამის გრანტის მისაღებად.

ღია კარის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში სსო-ებს ამ ვადის ამოწურვის შემდეგაც ექნებათ ფონდში განაცხადის წარდგენის საშუალება. 

"ევროპის ფონდის" ღია კარის საგრანტო პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, საგრანტო პროექტების მეშვეობით გამოავლინონ საზოგადოების წინაშე მდგომი მწვავე პრობლემები და მოიძიონ მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები.

ღია კარის პროგრამა ღიაა ყველა ტიპის საზოგადოებრივი ორგანიზაციისა და მათი პროექტისათვის, რომელიც ხელს უწყობს სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერებას და, ამავდროულად, აქვს განვრცობის, რეპლიკაციის და მდგრადობის პოტენციალი. ღია კარის პროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადი ფონდის მისიასა და მანდატებს უნდა შეესაბამებოდეს. პროექტი ნათლად უნდა წარმოაჩენდეს ადგილზე არსებული კონკრეტული პრობლემების დაძლევის რეალურ გზებს და ადასტურებდეს ამ პრობლემათა პრიორიტეტულობას სანდო მონაცემების საფუძველზე. ამასთან, პროექტის მეთოდოლოგია ნათლად უნდა აღწერდეს ფართო სამოქალაქო ჩართულობას პრობლემების გამოვლენისა და გადაჭრის გზების მოძიებაში, მოქალაქეთა ინტერესების დაცვასა და ცვლილებების განხორციელებაში. პროექტს შედეგად უნდა მოჰყვეს მნიშვნელოვანი სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური ცვლილებები ადგილობრივ ან/და ქვეყნის დონეზე.

"ევროპის ფონდი" განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს გენდერულ თანასწორობას და მოუწოდებს განმცხადებლებს, საპროექტო განაცხადების მომზადებისას, გაითვალისწინონ, რა ზეგავლენა შეიძლება ჰქონდეს მათ პროექტს ქალებსა და მამაკაცებზე.  იხილეთ გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით პროექტის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების სახელმძღვანელო კითხვარი. 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

განმცხადებლებმა ევროპის ფონდში წინასწარი ან სრული საპროექტო განაცხადი უნდა წარადგინონ ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: [email protected] (გთხოვთ, წერილის სათაურის ველში მიუთითოთ: Open Door Grantmaking)

ევროპის ფონდის მისამართი: კავსაძის ქ. 3, მე-2 სართული. ტელ/ფაქსი: (+995 32) 225 39 42/43. საკონტაქტო პირი: ნანა გამყრელიძე, პროგრამის მენეჯერი, [email protected]

განთ. 11 ივნისი 13:19

ბოლო ვადა 28 ივნისი 00:00

საგრანტო კონკურსი სკოლებისათვის

ID 1122

USAID-ის პროგრამა ნარჩენების მართვის ტექნოლოგია რეგიონებში, ფაზა II (USAID WMTR II), რომელსაც ახორციელებს CENN, აცხადებს საგრანტო კონკურსს საჯარო და კერძო ავტორიზებული სკოლებისათვის, რომლებიც განახორციელებენ მყარი ნარჩენების წარმოქმნის შემცირებისა და სეპარირებული შეგროვების (პლასტმასა, ქაღალდი, შუშა, ალუმინის ქილა) პოპულარიზაციისა და ასეთი მიდგომების დანერგვისაკენ მიმართულ საქმიანობებს.

დასახელება: საგრანტო კონკურსი საჯარო და კერძო ავტორიზებული სკოლებისათვის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების (პლასტმასა, ქაღალდი, შუშა, ალუმინის ქილა) წარმოქმნის შემცირებისა და სეპარირებული შეგროვების საკითხებზე

საგრანტო კონკურსი ითვალისწინებს ისეთი აქტივობების განხორციელებას, რომლებიც ხელს შეუწყობენ სამიზნე რეგიონების მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემცირებისა და სეპარირების მნიშვნელობაზე, ასევე, შესთავაზებენ ბენეფიციარებს კონკრეტულ სისტემებს აღნიშნული საკითხების განსახორციელებლად და ხელს შეუწყობენ ამ მიდგომების დანერგვას.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ისეთ საჯარო ან კერძო ავტორიზებულ სკოლებს, რომლებიც მდებარეობენ USAID WMTR II პროგრამის სამიზნე რეგიონებში - აჭარა, შიდა ქართლი, კახეთი, და ქალაქი თბილისი.

გრანტები გაიცემა და განხორციელდება USAID-ის და აშშ მთავრობის იმ რეგულაციების დაცვით, რომლებიც გამოიყენება გრანტების, კონტრაქტების დროს, WMTR II პროექტის საგრანტო პროგრამის მართვის პოლიტიკის შესაბამისად.

განაცხადში აუცილებლად უნდა მიეთითოს ქვეგრანტის განაცხადის ნომერი: RFA # 19-006. 

განაცხადები წარდგენილ უნდა იქნეს არაუგვიანეს 2019 წლის 30 ივნისისა (18:00 სთ), ელექტრონული ან ბეჭდვითი ფორმით შემდეგ მისამართზე:

მისამართი:

საქართველო, 
ქ. თბილისი, 0105
ბეთლემის ქუჩა #27

ელექტრონული ფოსტა: [email protected]

დაგვიანებული ან შეუსაბამო განაცხადები არ განიხილება.

ყველა სხვა საჭირო ინფორმაცია იხილეთ დანართებში.

სატელეფონო ზარები არ მიიღება.

განთ. 7 ივნისი 12:18

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

1000 ლარი

ჟურნალისტური ნამუშევრების კონკურსი

ID 1117

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი აცხადებს კონკურსს საუკეთესო ჟურნალისტური ნამუშევრის გამოსავლენად ზრდასრულთა განათლების თემაზე

ზრდასრულთა განათლების კონკურსის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ზრდასრულთა განათლების (ფორმალური და არაფორმალური) შესახებ. კონკურსში განსახილველად მიიღება 2019 წლის იანვრიდან 2019 წლის 1 ნოემბრის ჩათვლით ბეჭდვით ან ელექტრონულ მედიაში გამოქვეყნებული პუბლიკაცია (სტატია, ესსე), ბლოგი, ტელე-რადიო სიუჟეტი, რეპორტაჟი ან ფოტო-რეპორტაჟი თემაზე: "საქართველოში ზრდასრულთა განათლების რეალობა და პრობლემები". 

საკონკურსო მასალების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 2 ნოემბერი.

კონკურსში გამარჯვებულისთვის საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელმა დააწესა ჯილდო - 1000 ლარი.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად თანდართული შევსებული სააპლიკაციო ფორმა და საკონკურსო მასალები მოგვაწოდეთ ელ-ფოსტის შემდეგ მისამართზე: [email protected] 

საკონტაქტო პირი: ნინო ბაგრატიშვილი 
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი 
ტელ: (+995) 32 2 22 25 84; 
ელ-ფოსტა: [email protected] 
ვებ-გვერდი: http://www.gaen.org.ge 

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი 2014 წელს შეიქმნა. მისი მიზანია საქართველოში ზრდასრულთა განათლების პრინციპების პოპულარიზაცია, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ზრდასრულთა განათლების მნიშვნელობის შესახებ და ზრდასრულთა განათლების ისეთი სისტემის შექმნის ხელშეწყობა, რომელიც პასუხობს ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებსა და უზრუნველყოფს განათლების თანაბარ ხელმისაწვდომობას საქართველოში მცხოვრები ნებისმიერი ზრდასრული ადამიანისთვის.

კონკურსი ტარდება გერმანიის სახალხო უნივერსიტეტთა ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის (DVV International) საქართველოს ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით.

განთ. 6 მაისი 10:44

ბოლო ვადა 2 ნოემბერი 00:00