ფილტრი

ტენდერები

საგრანტო კონკურსი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

ID 1505

"USAID" სამართლის უზენაესობის პროგრამა არის ხუთწლიანი (2022-2026) პროგრამა, რომელსაც აფინანსებს ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო (USAID) და ახორციელებს "აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი" (EWMI). პროგრამის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში კანონის უზენაესობის გაძლიერება, მართლმსაჯულების ინსტიტუტების დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის ხელშეწყობის, საზოგადოების ყველა ფენისთვის მართლმსაჯულებაზე უკეთესი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის და ზემოაღნიშნულ ინსტიტუტებზე მოქალაქეთა და ინსტიტუციური ზედამხედველობის გაძლიერების გზით.

ღია კარის საგრანტო პროგრამა მხარს დაუჭერს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და მოქალაქეთა არარეგისტრირებული ჯგუფების პროექტებს, რომლებიც მართლმსაჯულების გამოწვევების ინოვაციური გადაწყვეტის გზებს შეიცავს. პროგრამა მიესალმება ადგილობრივ ინიციატივებსა და მიდგომებს, რომლებიც ეფუძნება "საზოგადოებაზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების" პრინციპებს.

პროგრამის პირობების ტექსტის სრული ვერსია, განაცხადის და ბიუჯეტის ფორმებთან ერთად შეგიძლიათ იხილოთ თანდართული ფაილების სახით.

საპროექტო წინადადებების წარდგენა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს.

განთ. 9 ნოემბერი 11:26

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი დამწყები სოციალური საწარმოებისთვის

ID 1504

"საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი" (CSRDG) საზოგადოებრივი ორგანიზაციაა, რომელიც 1995 წელს დაფუძნდა. მისი მისია საქართველოში საზოგადოების კეთილდღეობისათვის, კარგი მმართველობის, მდგრადი, ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარებისა და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების ხელშეწყობაა.

2021 წლის მარტში, ევროკავშირის (EU) და "პური მსოფლიოსთვის" (Brot) მხარდაჭერით დაიწყო 36-თვიანი პროექტი სახელწოდებით "სოციალური მეწარმეობის განვითარება მდგრადი და ინკლუზიური საზოგადოებისთვის (Advancing Social Entrepreneurship for Sustainable and Inclusive Society)", რომელსაც ახორციელებს "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი" (CSRDG), პარტნიორ ორგანიზაციებთან - "სოციალურ საწარმოთა ალიანსი" (SEA), "სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი" (CSI), "საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია" (GCDA), "საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი" (DDUG), "ვენჩურული ფილანტროპიის ევროპული ასოციაცია" (EVPA), "ახალგაზრდობის სააგენტო" (YAG) - თანამშრომლობით.

პროექტის ფარგლებში, "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი" (CSRDG) აცხადებს დამწყები სოციალური საწარმოებისთვის იდეების საგრანტო კონკურსს.

კონკურსში ჩართვა შეუძლია სასტარტო (Start-up) ეტაპზე მყოფ და ახალ სოციალურ საწარმოებს, რომლებიც საჭიროებენ დამატებით რესურსებს, რათა განახორციელონ ინოვაციური იდეები და შექმნან მდგრადი სოციალური საწარმო.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღებისათვის სავალდებულოა მოთხოვნილი საგრანტო დაფინანსების მინიმუმ 10% -იანი ფინანსური თანამონაწილეობა.

სოციალური საწარმოს განაცხადის ფორმის წარდგენა შესაძლებელია ელექტრონულად, ელ. ფოსტის საშუალებით, მისამართზე: [email protected]

გთხოვთ, განაცხადის გამოგზავნისას სათაურში მიუთითეთ: "დამწყების სოციალური საწარმოს იდეის განაცხადი".

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 2022 წლის 8 დეკემბერი, 18:00 სთ.

დაინტერესებულ პირებთან საკონსულტაციო შეხვედრა ჩატარდება ონლაინ, Zoom- პლატფორმის გამოყენებით, 11 და 28 ნოემბერს, 11:00 საათზე.

შეხვედრაზე რეგისტრაციის ლინკის მისაღებად დააჭირეთ აქ

განთ. 9 ნოემბერი 11:21

ბოლო ვადა 8 დეკემბერი 00:00

საგრანტო პროგრამა არაკომერციული ბიზნესასოციაციებისთვის

ID 1501

USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა აცხადებს ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების საგრანტო პროგრამის ახალ რაუნდს, რომლის მიზანია სასოფლო-სამეურნეო ღირებულებათა ჯაჭვების მონაწილეებს შორის ბიზნეს-კავშირების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, და მათი ცნობიერების ამაღლება პროგრამის ინიციატივების ტექნიკურ მიმართულებებზე (სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენების მართვის მენეჯმენტი), რაც თავის მხრივ დაეხმარება ღირებულებათა ჯაჭვების გაძლიერებას და მათ მდგრად განვითარებას. ორგანიზაციის ინსტიტუციური და ტექნიკური შესაძლებლობების განვითარების გრანტები გაიცემა და განხორციელდება აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და აშშ-ის მთავრობის დებულებებისა და USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის გრანტების ადმინისტრირების შიდა პოლიტიკის შესაბამისად.

თემა: სოფლის მეურნეობის სექტორის აქტორებს შორის ბიზნეს-კავშირების გაუმჯობესების ხელშეწყობა; ცნობიერების ამაღლება ნარჩენების მართვის მენეჯმენტზე

გამოცხადების თარიღი: 2022 წლის 4 ნოემბერი
საინფორმაციო შეხვედრა: 2022 წლის 15 ნოემბერი, 14:00
კითხვების გამოგზავნის ბოლო ვადა: 2022 წლის 22 ნოემბერი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: 2022 წლის 14 დეკემბერი

იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტი თანდართულ ფაილში.

განთ. 9 ნოემბერი 11:13

ბოლო ვადა 14 დეკემბერი 00:00

30000 ლარი

საგრანტო კონკურსი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის

ID 1499

"სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი", ევროკავშირისა (EU) და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ დაფინანსებული პროექტის - "სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის" - ფარგლებში აცხადებს საგრანტო კონკურსს საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის.

საგრანტო კონკურსის მთავარი ამოცანაა ხელი შეუწყოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიმართ ნდობისა და ლეგიტიმურობის ხარისხის გაზრდას და ორგანიზაციულ განვითარებას საყოველთაოდ აღიარებული ანგარიშვალდებულებისა, გამჭვირვალობის და კარგი მმართველობის სტანდარტების პრაქტიკაში დანერგვის გზით. რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს მათი საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდას, ორგანიზაციული საქმიანობის გამჭვირვალედ წარმართვას და პროცესების ინკლუზიურობას.

კონკურსში მონაწილეობა:

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, ამასთან, ორგანიზაცია აუცილებელია იყოს მინიმუმ 1 წლის დაფუძნებული. გრანტები გაიცემა ინიციატივებზე, რომლებიც ორიენტირებული იქნება ანგარიშვალდებულება-გამჭვირვალობის, ასევე კარგი მმართველობის სტანდარტების პრაქტიკაში დანერგვაზე, როგორც საკუთარი ორგანიზაციისთვის, ასევე კონკრეტული სამიზნე ორგანიზაციების ჯგუფისთვის ან მთელი სექტორისთვის, შემდეგი მიმართულებების მიხედვით:

** ინფორმაციის ღიაობისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათ შორის განხორციელებული საქმიანობის, დაფინანსების წყაროებისა და ოდენობების შესახებ (მაგალითად, ორგანიზაციის ვებ-გვერდის შემუშავება და გამართვა; ბენეფიციარებისთვის ხელმისაწვდომ ენაზე და ფორმით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა);
** ბენეფიციარებისა და სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლების (განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფების) უკუკავშირის მექანიზმების პრაქტიკაში დანერგვა, მიღებული შედეგების მონიტორინგისა და შეფასების ანგარიშებში ასახვა და ორგანიზაციის შემდგომი საქმიანობის დაგეგმვის პროცესში გათვალისწინების ხელშეწყობა;
** დონორებისთვის, პარტნიორებისთვისა და ბენეფიციარებისთვის რეგულარული ანგარიშგების პრაქტიკაში დანერგვის ხელშეწყობა;
** ბენეფიციართა თანამონაწილეობის ხელშეწყობა ორგანიზაციული საქმიანობის განხორციელებისას;
უფრო გამოცდილი ორგანიზაციების მხრიდან გამოცდილების გაზიარების პრაქტიკები (Peer to peer განვითარება, knowledge and experience sharing);
ორგანიზაციაში კარგი მმართველობის პრინციპების და პრაქტიკების მხარდაჭერა, მათ შორის:

ა) ორგანიზაციაში მოქმედი შიდა პოლიტიკის დოკუმენტების რევიზია და გადამუშავება ან ხელახლა შემუშავება და დანერგვა (მაგალითად, თანასწორობის, ინტერესთა კონფლიქტის, შესყიდვების, შინაგანაწესის და სხვა ორგანიზაციული პოლიტიკის დოკუმენტები);
ბ) საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის მოდელური შიდა პოლიტიკის დოკუმენტების შაბლონების შემუშავება და დანერგვაში ხელშეწყობა.
საგრანტო პროექტის თემატიკაზე სამუშაო პროცესში რეკომენდებულია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ შექმნილი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტების სახელმძღვანელო დოკუმენტის (https://civilin.org/wp-content/uploads/2021/08/manual.pdf) გამოყენება.

საკონკურსო მოთხოვნები:

საპროექტო განაცხადი ფოკუსირებული უნდა იყოს ორგანიზაციების ანგარიშვალდებულების, გამჭვირვალობისა და კარგი მმართველობის სტანდარტების გაუმჯობესებაზე. ამ მიმართულებით ორგანიზაციის მიმართ საზოგადოების, დონორებისა და დაინტერესებული პირების ნდობის გაზრდასა და ლეგიტიმურობის ხარისხის ამაღლებაზე, რაც მიიღწევა სხვადასხვა აქტივობით. მათ შორის ორგანიზაციების ცნობიერების ამაღლებით, შესაძლებლობების გაზრდით, რათა მათ შეძლონ პროექტული აქტივობების განხორციელებისას და ორგანიზაციული საქმიანობისას, ანგარიშვალდებულება-გამჭვირვალობის და კარგი მმართველობის შესაბამისი სტანდარტების დაკმაყოფილება. ისეთი მექანიზმების შექმნა და მათი სისტემური ხასიათით დანერგვა, რომელიც ხელს შეუწყობს ბენეფიციართა მონაწილეობას, მათი უკუკავშირის მიღებას და გათვალისწინებას მუშაობის პროცესში, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს საჭიროებებზე მორგებული, უფრო ეფექტური სერვისების გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული პროცესით შეთავაზებას.

საკონკურსო პირობები:

** საგრანტო განაცხადი უნდა წარმოადგინოთ ქართულ ენაზე, ელექტრონული სახით, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ დადგენილი ფორმატის შესაბამისად (იხ. დოკუმენტები: დანართი 1 სააპლიკაციო ფორმა და დანართი 2 პროექტის ბიუჯეტის ფორმა)
** მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ევროს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ თანხის ჩარიცხვა მოხდება სამ ტრანშად, მათ შორის 10 % საბოლოო ანგარიშის წარმოდგენის შემდგომ.
** პროექტის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 12 თვეს.

გარდა განაცხადის ფორმით გათვალისწინებული კომპონენტებისა იგი უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

** უნდა მიეთითოს პროექტის დირექტორის, პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრებისა და მონაწილეების ბიოგრაფიები (CV), პროექტის განხორციელებისას მათი პასუხისმგებლობებისა და შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მითითებით;
** თუ პროექტით გათვალისწინებულია ექსპერტების მოწვევა, საჭიროა მიეთითოს მათი ვინაობა, პროფესიული გამოცდილება, რა საკითხებზე იმუშავებენ, რა დროით და ა.შ.

კონკურსში მონაწილეთა საპროექტო განაცხადები მიიღება ელექტრონული სახით შემდეგ მისამართზე: [email protected]. განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 2022 წლის 12 დეკემბერი 18:00სთ.

პროექტები მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ დოკუმენტაციის მიღების დადასტურების შემდეგ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენზიები არ მიიღება. შემოტანილი პროექტი განმცხადებელს არ დაუბრუნდება.

გამარჯვებულ საპროექტო განაცხადებს გამოავლენს სპეციალური კომისია, წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად. იხ. თანდართული დოკუმენტი: დანართი 3-შეფასების ფორმა.

სულ შეიძლება დაფინანსდეს 5 პროექტი. კონკურსის შედეგები გახდება ცნობილი დეკემბრის ბოლოს.

საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებული საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართება მიმდინარე წლის 18 ნოემბერს 13:00 სთ-ზე ონლაინ ფორმატში. შეხვედრის ბმული: https://us02web.zoom.us/j/84612074624

Meeting ID: 846 1207 4624
Passcode: 5678

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:

ტელ: (995 32) 2 36 36 00 - სოფო ჯაში
ელფოსტა: [email protected]

განთ. 9 ნოემბერი 11:08

ბოლო ვადა 12 დეკემბერი 00:00

ღია კარის საგრანტო პროგრამა

ID 1495

"USAID" სამართლის უზენაესობის პროგრამა არის ხუთწლიანი (2022-2026) პროგრამა, რომელსაც აფინანსებს ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო (USAID) და ახორციელებს "აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი" (EWMI). პროგრამის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში კანონის უზენაესობის გაძლიერება, მართლმსაჯულების ინსტიტუტების დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის ხელშეწყობის, საზოგადოების ყველა ფენისთვის მართლმსაჯულებაზე უკეთესი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის და ზემოაღნიშნულ ინსტიტუტებზე მოქალაქეთა და ინსტიტუციური ზედამხედველობის გაძლიერების გზით.

ღია კარის საგრანტო პროგრამა მხარს დაუჭერს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და მოქალაქეთა არარეგისტრირებული ჯგუფების პროექტებს, რომლებიც მართლმსაჯულების გამოწვევების ინოვაციური გადაწყვეტის გზებს შეიცავს. პროგრამა მიესალმება ადგილობრივ ინიციატივებსა და მიდგომებს, რომლებიც ეფუძნება "საზოგადოებაზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების" პრინციპებს.

პროგრამის პირობების ტექსტის სრული ვერსია, განაცხადის და ბიუჯეტის ფორმებთან ერთად შეგიძლიათ იხილოთ თანდართული ფაილების სახით.

საპროექტო წინადადებების წარდგენა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს.

განთ. 19 ოქტომბერი 18:21

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

საპროექტო განაცხადების კონკურსი ბიზნეს კომპანიებისთვის

ID 1482

საპროექტო განაცხადების კონკურსის მიზანია, სხვადასხვა სექტორებს (ბიზნეს კომპანიები, სამოქალაქო ორგანიზაცია და ადგილობრივი ხელისუფლება) შორის თანამშრომლობის სტიმულირება და მხარდაჭერა, დასაქმების ახალი შესაძლებლობების შექმნის მიზნით საქართველოს სამ რეგიონში: გურია, კახეთი და ქვემო ქართლი.

კონკურსის ამოცანები:

- პროექტის სამიზნე რეგიონებში სხვადასხვა სექტორთა (ბიზნეს კომპანიები, სამოქალაქო ორგანიზაცია და ადგილობრივი ხელისუფლება) ერთობლივი ინიციატივების მხარდაჭერა;

- დასაქმების ახალი შესაძლებლობების, მათ შორის დისტანციური დასაქმების, განვითარება შერჩეულ რეგიონებში.

- კონკურსის სამიზნე რეგიონები: გურია, კახეთი, ქვემო ქართლი.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია:

საქართველოში რეგისტრირებულ, როგორც მსხვილ, ისე მცირე ან საშუალო ზომის ბიზნეს კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ მკაფიო ხედვა და მიზნები დასაქმების ახალ შესაძლებლობებთან და ბიზნესის გაფართოებასთან დაკავშირებით სამიზნე რეგიონებში.

საპროექტო განაცხადის წარმოდგენა შეუძლია ბიზნეს კომპანიას ინდივიდუალურად (ან სხვა კომპანიასთან ერთად) სხვა სექტორთან (ადგილობრივი ხელისუფლება) პარტნიორობით.

თითო ინიციატივის ფარგლებში უნდა შეიქმნას მინიმუმ 8 სამუშაო ადგილი ერთი წლის განმავლობაში.

კონკურსის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით ვერ ისარგებლებენ ის ბიზნესები, რომლებიც მიეკუთვნებიან შემდეგ სექტორებს:

სათამაშო ბიზნესი და აზარტული თამაშები;

თამბაქოს წარმოება ან ვაჭრობა;

იარაღის წარმოება ან ვაჭრობა;

საქართველოს კანონმდებლობით ან საერთაშორისო კონვენციებითა და შეთანხმებებით აკრძალული ბიზნეს საქმიანობები

პროექტის განხორციელების ვადა:

წარმოდგენილი პროექტის განხორციელება უნდა დასრულდეს 2023 წლის აგვისტოს ბოლომდე

კონკურსი ბიზნეს კომპანიებისთვის ტარდება ღია კარის პრინციპით, რაც გულისხმობს იმას, რომ კონკურსი ღია იქნება დაინტერესებული კომპანიებისთვის და საპროექტო განაცხადების მიღება გაგრძელდება მაქსიმუმ 2023 წლის თებერვლის ბოლომდე.

განაცხადის მიღების პროცესი შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:

საპროექტო განაცხადის წარდგენა - აპლიკანტმა უნდა შეავსოს საპროექტო განაცხადის ფორმა დეტალურად და გააგზავნოს განაცხადში მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე;

საპროექტო განაცხადის შეფასება კონკურსის კომისიის მიერ - გამოგზავნილი საპროექტო განაცხადების განხილვა ხდება მაქსიმუმ 1 თვის ვადაში კონკურსის კომისიის მიერ. საჭიროების შემთხვევაში, კომისიას უფლება აქვს მოითხოვოს ნებისმიერი ინფორმაციის დაზუსტება ან დამატებითი ინფორმაცია განაცხადთან დაკავშირებით.

საბოლოო გადაწყვეტილება - საპროექტო განაცხადთან დაკავშირებით დაზუსტებული ან დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნის შემდეგ, კონკურსის კომისიის მიერ ხდება საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება.

ინდივიდუალური საკონსულტაციო შეხვედრები კონკურსის ორგანიზატორებთან - კონკურსის პირობების, განაცხადის შევსებისა და შეფასების პროცესებზე დეტალური ინფორმაციის მიღების მიზნით დაინტერესებულ აპლიკანტებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ ინდივიდუალურ საკონსულტაციო შეხვედრაზე. გთხოვთ, დასაჯავშნად შეხვედრამდე 5 დღით ადრე გამოაგზავნეთ თქვენი მონაცემები (სახელი და გვარი, კომპანია, პოზიცია, ტელეფონი) შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე - [email protected]

თუ ჯავშნის გამოგზავნიდან ორი დღის ვადაში არ მოგივათ ჯავშნის მიღების დამდასტურებელი შეტყობინება, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონზე 599 099 511.

კონკურსში განმცხადებელს უფლება აქვს შემოიტანოს ერთზე მეტი (სხვადასხვა პროექტი) განაცხადი, თუმცა წარმოდგენილი განაცხადებიდან დაფინანსდება მხოლოდ ერთი.

განაცხადების წარმოდგენა შესაძლებელია მხოლოდ ქართულ ენაზე. განაცხადზე თანდართულ უცხოენოვან დოკუმენტაციას უნდა ახლდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

კონკურსის ფარგლებში ყველა ეტაპისათვის მაქსიმალური ვადა განისაზღვრება 1 თვით. კონკურსის პროცესიდან გამომდინარე შესაძლებელია კომისიის გადაწყვეტილებით ეს ვადა გაგრძელდეს.

საპროექტო განაცხადების შეფასება მოხდება კონკურსის ფარგლებში შექმნილი დამოუკიდებელი კომისიის მიერ, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის და პროექტის სხვა პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან, ასევე სფეროს დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან.

საგრანტო კონკურსის „ბიზნეს კომპანიებისათვის“ შესახებ ინფორმაციის მისაღებად გადადით ბმულზე

განთ. 7 სექტემბერი 11:53

ბოლო ვადა 28 თებერვალი 2023 00:00

ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა სოფლად

ID 1316

პროგრამის შესახებ:
სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა - „ახალგაზრდა მეწარმე“ განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც სურთ ბიზნეს საქმიანობის განხორციელება საქართველოში.

პროგრამა ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს და ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ დონორი ორგანიზაციის, დანიის სართაშორისო განვითარების სააგენტოს (DANIDA) დაფინანსებით.

მიზნები:
სტიმული მიეცეს სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარებას და ბიზნესში ჩართულობას.

მოხდეს რეგიონებში ეკონომიკური ზრდის და კერძო სექტორის გაძლიერება.

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება-რეალიზაციის ჯაჭვში განხორციელდეს ინვესტიციები. შედეგად, გაუმჯობესდება ახალგაზრდა მეწარმეების სოციალურ-ეკონომიკური პირობები და შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები.

ამოცანები:
ახალგაზრდებზე მორგებული დაფინანსების მოდელების შექმნა, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს წამოიწყონ ბიზნეს საქმიანობა და ამავდროულად მოახდინონ საკუთარი გეგმების რეალიზება.

დაფინანსების მიღებამდე და დაფინანსების პროცესში მათი სწორი ტექნიკური დახმარებით უზრუნველყოფა, რათა განხორციელდეს გეგმების სწორი ფორმაცია.

დაფინანსების შემდგომი დახმარება, რათა გეგმების განხორციელების პროცესში გაუმკლავდნენ გამოწვევებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.apma.ge

განთ. 26 იანვარი 2021 10:28

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდასაჭერად

ID 1313

პროგრამის შესახებ :

სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა - „ახალგაზრდა მეწარმე“ განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც სურთ ბიზნეს საქმიანობის განხორციელება საქართველოში.

პროგრამა ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს და ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ დონორი ორგანიზაციის, დანიის სართაშორისო განვითარების სააგენტოს (DANIDA) დაფინანსებით.

 

მიზნები :

 • სტიმული მიეცეს სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარებას და ბიზნესში ჩართულობას.

 • მოხდეს რეგიონებში ეკონომიკური ზრდის და კერძო სექტორის გაძლიერება.

 • სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება-რეალიზაციის ჯაჭვში განხორციელდეს ინვესტიციები. შედეგად, გაუმჯობესდება ახალგაზრდა მეწარმეების სოციალურ-ეკონომიკური პირობები და შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები.

 

 

ამოცანები :

 • ახალგაზრდებზე მორგებული დაფინანსების მოდელების შექმნა, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს წამოიწყონ ბიზნეს საქმიანობა და ამავდროულად მოახდინონ საკუთარი გეგმების რეალიზება.

 • დაფინანსების მიღებამდე და დაფინანსების პროცესში მათი სწორი ტექნიკური დახმარებით უზრუნველყოფა, რათა განხორციელდეს გეგმების სწორი ფორმაცია.

 • დაფინანსების შემდგომი დახმარება, რათა გეგმების განხორციელების პროცესში გაუმკლავდნენ გამოწვევებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდსhttp://danida.apma.ge

 

განთ. 18 იანვარი 2021 13:52

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

საქართველოს სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა (ENPARD III)

ID 1312

უნიკალური ნომერი: 000087

 

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) საქართველოში, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში, ახორციელებს პროექტს „საქართველოს სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა (ENPARD III)“.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2018 – 2022 (III ფაზა)

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სტრუქტურულ და სისტემურ ცვლილებებს სოფლის განვითარების გზაზე არსებული ბარიერების დასაძლევად. გარდა ამისა, დახმარება მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების მომსახურების გაუმჯობესებას და ეფექტური, მდგრადი და მრავალფეროვანი სერვისების მიწოდებას.

პროექტის ფარგლებში UNDP მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასა და სათემო ორგანიზაციებთან, და კერძო სექტორთან. მოსალოდნელი შედეგები:

 • საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის, და ამასთან დაკავშირებული სხვა პროგრამების, განხორციელების მართვის გაუმჯობესება.

 • სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირება, დასაქმებისა და სერვისების ზრდა.

 • გარემოს დაცვის გაუმჯობესება, კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ზომების გატარება, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის მისაღწევად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა.

 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების მართვის გაუმჯობესება.

 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირება, გარემოს დაცვის გაუმჯობესება, კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ზომების გატარება, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის მისაღწევად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 • საკონტაქტო პირი: სოფო ჭიჭინაძე
 • ელ-ფოსტა: [email protected]
 • ტელ: (+995) 599 196 907

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.ge.undp.org

განთ. 18 იანვარი 2021 13:47

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00