ფილტრი

ტენდერები

vip

ორგანიზაციული განვითარების პროგრამა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

ID 1055

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტი და კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC) აცხადებენ ღია კონკურსს ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ორგანიზაციული განვითარების პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში, არის არასამეწარმეო იურიდიული პირი, აქვს არანაკლებ ორწლიანი სამუშაო გამოცდილება, მოტივირებულია გამოავლინოს და გამოასწოროს ორგანიზაციის შიგნით არსებული მნიშვნელოვანი ხარვეზები. 

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ იმ ორგანიზაციებსაც, რომლებიც ერთხელ უკვე იყვნენ ჩართულები ACCESS-CTC-ის ორგანიზაციული განვითარების პროგრამაში და სურთ დამატებითი დახმარება.

კონკურსში მონაწილეობისთვის დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა 2018 წლის 24 ნოემბრის 17:00 სთ-მდე,ACCESS-ის პროექტის ორგანიზაციული განვითარების მენეჯერთან ანა წურწუმიასთან ([email protected]) უნდა გამოგზავნონ: 

 • ერთგვერდიანი ინტერესთა გამოხატვის დოკუმენტი, რომელშიც ასახული იქნება მათი ორგანიზაციული განვითარების საჭიროებები (რაში სურთ დახმარება)
 • მიმდინარე პროექტებისა და ინიციატივების სია (პროექტების სახელწოდებების, ხანგრძლივობის, ბიუჯეტის და დონორების მითითებით)

საბუთები მიიღება როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე.

სათაურში მიუთითეთ „ორგანიზაციული განვითარების პროგრამა“.

დამაზუსტებელი კითხვებით მიმართეთ ანა წურწუმიას ან ACCESS-ის ფეისბუქის გვერდს.

კონკურსში გამარჯვებულები გამოვლინდება 2018 წლის დეკემბრის პირველ ნახევარში.

განთ. 12 ნოემბერი 12:02

ბოლო ვადა 24 ნოემბერი 00:00

vip

წლიური საგრანტო პროგრამა სასათბურე მეურნეობის მოწყობის მხარდასაჭერად

ID 983

USAID-ის პროექტი "ზრდა საქართველოში", რომელსაც ახორციელებს "ქემონიქს ინთერნეიშენალი", აცხადებს საგრანტო კონკურსს ბოსტნეულის, მარწყვისა და მწვანილის სასათბურე წარმოების განვითარების მიზნით ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, სამეგრელო ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და კახეთის რეგიონების სამიზნე თემებში. 

პროექტი ითვალისწინებს სასათბურე მეურნეობების მოწყობას (1000 მ2-მდე) თანადაფინანსების პრინციპით, ჯამში არაუმეტეს 50 სათბურისა.

საგრანტო პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აღნიშნული რეგიონების სამიზნე თემებში მცხოვრებ ფერმერებს, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან ინდ. მეწარმედ, ან გამონაკლის შემთხვევაში აქვთ საგადასახადო რეგისტრაციის ნომერი, როგორც ფიზიკურ პირს, თუ მათი წლიური შემოსავალი არ აღემატება 200 000 ლარს. გრანტი გაიცემა აგრეთვე მცირე და საშუალო საწარმოებზე, რომელთაც აქვთ სურვილი გააფართოვონ/განაახლონ არსებული სასათბურე მეურნეობა ან მოაწყონ სრულიად ახალი სასათბურე მეურნეობა, და სათბურის მოწყობაში მიიღონ ფინანსური და არა ფინანსური (მუშა ხელი) თანამონაწილეობა.

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 25 დეკემბერი. 

განაცხადების წარმოდგენამდე, პროექტი ზრდა საინფორმაციო შეხვედრებს ჩაატარებს რეგიონალურ ოფისებში და ცენტრალურ ოფისში შემდეგ მისამართებზე: 

ზუგდიდი, ლაღიძის ქ. N 3 გორი სტალინის ქ. N 27                          
მარნეული, რუსთაველის ქ. N 48          
ახალციხე, გვარამიძის ქ. N 21 

საგრანტო კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ თანდართული ფაილი.

USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროექტი ზრდა არის ხუთწლიანი პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს ქემონიქს ინთერნეიშენელი. იგი მიზნად ისახავს ადგილობრივი მოსახლეობის უნარ-ჩვევების, პროდუქტიულობისა და სავაჭრო კავშირების გაძლიერებას და სუსტი შინამეურნეობებიდან მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოებზე გადასვლას, რათა მათ ხელი შეუწყონ ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროების განვითარებას და მიზნობრივი თემებში მდგრადობისა და სტაბილურობის მიღწევას.  

განთ. 7 ნოემბერი 10:48

ბოლო ვადა 25 დეკემბერი 00:00

vip50000 ლარი

საგრანტო კონკურსი - სამოქალაქო მონიტორინგი და ადვოკატირება

ID 1051

"ევროპის ფონდი" განაგრძობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (სსო-ების) საგრანტო მხარდაჭერას სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების ინიციატივების განსახორციელებლად და გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობის ხელშესაწყობად. აღნიშნული მიზნით, "ევროპის ფონდი", პროგრამის "თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისათვის" ფარგლებში, იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სსო-ებს საპროექტო განაცხადების წარმოსადგენად. 

საგრანტო კონკურსის მიზანია ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკური და ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში სათემო ჯგუფების, სსოე-ბისა და მედია საშუალებების ინფორმირებული მონაწილეობის გაზრდა სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების, სახელმწიფო რეფორმების მონიტორინგისა და შეფასების წახალისების, საჯარო დისკუსიებისა და სექტორებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობის გზით.

საკონკურსო პროექტისთვის გათვალისწინებული საგრანტო თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 50,000 ლარს.  პროექტის მინიმალური ხანგრძლივობა უნდა იყოს არანაკლებ 12 თვისა.

განაცხადების წარმოდგენა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სსო-ებს, ასევე, ადგილობრივი სსო-ების, სათემო ჯგუფებისა  და მედია საშუალებების კოალიციებსა და ქსელებს. მედია საშუალებებს მხოლოდ კვალიფიციურ სსო-ებთან თანამშრომლობით შეუძლიათ კონკურსში მონაწილეობა. კონკურსში მონაწილეობის უფლება არ აქვთ პოლიტიკურ პარტიებსა და ორგანიზაციებს, რომლებსაც პროექტის მიზნებსა და ამოცანებთან ნებისმიერი სახის ინტერესთა შეუთავსებლობა გააჩნიათ.

განმცხადებლებმა ევროპის ფონდში სრული საპროექტო განაცხადი უნდა წარადგინონ არაუგვიანეს 2018 წლის 5 დეკემბრის 15:00 საათისა, ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: [email protected] 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 
 
ევროპის ფონდი, თბილისი, კავსაძის ქ. 3, მე-2 სართული, ტელ.: 225 39 42/43. საკონტაქტო პირი: ნანა გამყრელიძე  

განთ. 7 ნოემბერი 10:47

ბოლო ვადა 7 დეკემბერი 00:00

vip

ღია კარის საგრანტო პროგრამა 2018

ID 936

ქალთა ფონდი საქართველოში აცხადებს ღია კარის საგრანტო პროგრამას, რომელიც მიესალმება ქალთა ინოვაციურ ინიციატივებს. საგრანტო თანხის ოდენობა შეადგენს 2500 დოლარს.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ რეგისტრირებულ და არარეგისტრირებულ ჯგუფებს, რომელთა მთავარი მიმართულებაა ქალთა და გოგონათა უფლებების დაცვა და მათთან დაკავშირებული საკითხები; ასევე ფონდი მხარს დაუჭერს მკვლევარი ან ხელოვანი ქალების ინდივიდუალურ ან ჯგუფურ ინიციატივებს. საგრანტო პროგრამის გეოგრაფიული ფოკუსია საქართველოს დედაქალაქი და რეგიონები.

პრიორიტეტი მიენიჭება: ახალგაზრდა ქალთა ინიციატივებს; რეგიონში მომუშავე ჯგუფებს; დამწყებ ჯგუფებს.

პროექტის  შეფასების მთავარი კრიტერიუმებია: ფემინისტური ხედვა; სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტაცია (ქალთა ფონდი მხარს დაუჭერს სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტირებულ პროექტებს - ისეთ საქმიანობებს, რომელიც იწვევს ადამიანთა აზროვნების, ქცევის ნორმებისა და კულტურული ღირებულებების ხანგრძლივ და თვალსაჩინო ცვლილებებს); ინოვაციურობა.

ქალთა ფონდი არ დააფინანსებს შემდეგი სახის პროექტებს: ეკონომიკური ხასიათის პროექტებს; სერვისების მიწოდებაზე ორიენტირებულ პროექტებს (თუ არ ეხება მარგინალიზებულ ჯგუფს, რომელიც რამდენიმე ფორმის დისკრიმინაციას განიცდის); თუ ორანიზაციის/ჯგუფის ბიუჯეტი ქალთა ფონდის ბიუჯეტისხელაა ან მის ბიუჯეტზე დიდია; თუ პროექტი არის ანტიფემინისტური, რასისტული, ჰომოფობიური, ფუნდამენტალისტური, ქსენოფობიური და სექსისტური; თუ პროექტის საბოლოო ბენეფიციარები არ არიან ქალები; თუ აპლიკანტს აქვს ჩავარდნილი/პრობლემური პროექტი, რომელიც ქალთა ფონდის დაფინანსებულია; არასრული აპლიკაციის შემთხვევაში.

საპროექტო განაცხადები მიიღება შეუზღუდავად 2018 წლის განმავლობაში. საგრანტო განაცხადების წარდენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 31 დეკემბერი.

ნაბეჭდი ან ხელნაწერი საპროექტო განაცხადები (ქართულ ან რუსულ ენაზე) შეგიძლიათ წარმოადგინოთ პირადად ან გამოგზავნოთ (ფოსტით, ელ.ფოსტით) შემდეგ მისამართზე:

სერგო ზაქარიაძის ქ. #8, მე-4 სადარბაზო,1 სართული, ბინა #74, 0177 თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 470702

განთ. 22 სექტემბერი 12:41

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

დოკუმენტური ფილმების საგრანტო კონკურსი

ID 1056

"ღია საზოგადოების ფონდი" აცხადებს დოკუმენტური ფილმების საგრანტო კონკურსს. კონკურსი ცხადდება ეროვნული ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში.

პროგრამის მიზანია ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის მხარდაჭერა მათი სოციალურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის გაზრდის, სამართლიანობის და თანასწორუფლებიანობის, კულტურული მრავალფეროვნების დაცვისა და ხელშეწყობის გზით.

2014 წელს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ჩატარებული საყოველთაო აღწერის მიხედვით, ეროვნული უმცირესობები ქვეყნის მოსახლეობის 13.20%-ს, ხოლო რელიგიური უმცირესობები 14.9%-ს შეადგენენ (საქსტატი, 2016). უმცირესობების მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ თუ კულტურულ ცხოვრებაში დემოკრატიული სახელწიფოს ჩამოყალიბების წინაპირობაა. სახელმწიფოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებებისა და ბოლო წლებში ქვეყანაში განხორციელებული მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებების მიუხედავად, უმცირესობების სრულფასოვანი მონაწილეობა სერიოზულ გამოწვევად რჩება. ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ჩატარებული გამოკითხვები მოწმობენ, რომ ამ ჯგუფებში არსებობს განაწყენების, გაუცხოების, დაუცველობისა და უსამართლობის განცდა (GCSD, 2018). საქართველოში მცხოვრები განსხვავებული რწმენის მიმდევართა და ეთნიკური ჯგუფების მიმართ სტერეოტიპული დამოკიდებულებები მნიშვნელოვნად აფერხებს მათ ინტეგრაციას და ამცირებს ერთიანობისა და სოლიდარობის განცდას (TDI, 2017). ამგვარი დამოკიდებულებების დაძლევასა და ტოლერანტური განწყობების გაძლიერებაში მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია მედიას, რომელსაც ძლიერი გავლენა აქვს საზოგადოებრივ დისკურსზე.

კონკურსის მიზანი:

საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპების, შეხედულებებისა და განწყობების ცვლილება, განსხვავებულ ჯგუფებსა და კულტურებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა დოკუმენტური ამბის თხრობისა და ობიექტური მედიაპროდუქტების წარმოებისა და გავრცელების საშუალებით.

ამოცანები:

 • რელიგიური, ეთნიკური ჯგუფების ხილვადობისა და პრობლემატიკის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა;
 • ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის თვითგამოხატვისა და ინდივიდუალური თუ კოლექტიური გამოცდილების გაზიარებისათვის შესაძლებლობების შექმნა;
 • უმცირესობათა კულტურული მემკვიდრეობის, სპეციფიკური ცოდნის, ტრადიციებისა თუ სხვა თავისებურებების წარმოჩენა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება მათი შენარჩუნების აუცილებლობის შესახებ.


ფონდი იწვევს შესაბამისი გამოცდილების მქონე მედიაორგანიზაციებსა და საინიციატივო ჯგუფებს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.

დასაფინანსებლად შეირჩევა პროექტები, რომლებიც გვთავაზობენ ამბის თხრობის კრეატიულ გზებს, ინოვაციურ მიდგომებს, განსხვავებულ ხედვას და უზრუნველყოფენ უმცირესობათა და მოწყვლადი ჯგუფების პრობლემატიკის ფართო საზოგადოებამდე ეფექტურად მიტანას.

საკონკურსო ბიუჯეტი შეადგენს 15,000 აშშ დოლარს. დაფინანსდება ორი (თითოეულის ბიუჯეტი 7,500 აშშ დოლარი) ან მეტი ფილმი. საბოლოო გადაწყვეტილება ფილმის ბიუჯეტის თაობაზე მიიღება წარმოდგენილი განაცხადებიდან გამომდინარე.

სატელევიზიო ფილმების წარმოების პერიოდია 2018 წლის დეკემბერი - 2019 წლის სექტემბერი.

საკონკურსო მოთხოვნები:

 • ფილმის ხანგრძლივობა: მაქსიმუმ 25 წუთი;
 • პროექტმა არ უნდა მიაყენოს ზიანი სხვა ინდივიდისა თუ ორგანიზაციის საავტორო უფლებებს.


დაინტერესებულმა კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

 • სამოტივაციო წერილი (არა უმეტეს 300 სიტყვისა);
 • დოკუმენტური ფილმის მოკლე აღწერა/სინოფსისი (თემატიკა, საკითხები, გამოწვევები, ამბის სტრუქტურა, ნარატივის განვითარება, მთავარი გმირები);
 • აუდიტორიის ჩართულობისა და სოციალური გავლენის უზრუნველყოფის გზები;
 • პროექტის განხორციელების გეგმა;
 • პროექტის ბიუჯეტი;
 • დოკუმენტური ფილმის გადამღები ჯგუფის წევრების მოკლე ბიოგრაფიები;
 • განმცხადებლის წინა ნამუშევრების ელექტრონული მისამართები/ ბმულები;
 • ორი რეკომენდატორის საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი და ელექტრონული ფოსტა);


განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: ორშაბათი, 2018 წლის 3 დეკემბერი, 18:00 საათი.

განსახილველი საკონკურსო მასალა წარმოდგენილი უნდა იქნას ფონდის ოფისში, ჭოველიძის ქუჩა No 10, დახურულ კონვერტში, რომელსაც უნდა ეწეროს:

დოკუმენტური ფილმების კონკურსი
ეროვნული ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა
"ღია საზოგადოების ფონდი"

კონსულტაციები: დაინტერესებული პირებისათვის კონსულტაციები გაიმართება 22 ნოემბერს, 15:00 საათზე ღია საზოგადოების ფონდის ოფისში, მისამართზე: ჭოველიძის ქუჩა 10.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: [email protected]

განთ. 14 ნოემბერი 12:01

ბოლო ვადა 3 დეკემბერი 00:00