ფილტრი

ტენდერები

საგრანტო კონკურსი მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის

ID 1531

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა აცხადებს საგრანტო კონკურსს RFA-042: "მარკეტინგული კამპანიის ორგანიზება ინფლუენსერების მონაწილეობით საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით". კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სათავგადასავლო, გასტრონომიული და კულტურული ტურიზმის, კრეატიული ინდუსტრიასა, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო და ელექტრონული კომერციის სექტორში მომუშავე მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს, სექტორულ ასოციაციებს, არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციებს.

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 2023 წლის 6 აპრილის 18:00 საათი.

დაინტერესებული აპლიკანტებისთვის 2023 წლის 13 მარტს 12:00 საათზე გაიმართება ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრა გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით. ონლაინ შეხვედრა გაიმართება ქართულ ენაზე Webex-ის პლატფორმის მეშვეობით, რომლის ბმულის გამოყენებით თქვენ შეძლებთ ონლაინ შეხვედრაზე ჩართვას აღნიშნულ დროს.

ონლაინ შეხვედრის ლინკი: https://dai.webex.com/dai/j.php?MTID=mc9293e663a9a356dc63bb541d2571e70

Meeting number: 2333 876 5500
Password: n8fXwNdp2a5

განთ. 6 მარტი 11:07

ბოლო ვადა 6 აპრილი 00:00

საგრანტო კონკურსი ფერმების მშენებლობაზე

ID 1530

"Land O`Lakes Venture37" აცხადებს საგრანტო კონკურსს ფერმების მშენებლობაზე.

The Safety and Quality Investment in Livestock (SQIL) project funded by the United States Department of Agriculture (USDA) and implemented by Land O`Lakes International Development Georgia (Venture37) aims to improve productivity and trade in the beef and dairy market systems in Georgia. This program is funded under Agreement No. FCC-114-2018/004-00.

RFA Number: 2023-GFP-RFA07
Issuance Date: March 2, 2023, 12:00
Deadline for Submission: April 20, 2023, 18:00
Anticipated Award Mechanism: In-Kind
Eligibility: Registered Georgian for-profit entities in the dairy sectors.

See attached file for details.

Application Submission: Electronically via e-mail both to [email protected] and [email protected]. Applications must be submitted both in Georgian and English languages.

განთ. 6 მარტი 11:05

ბოლო ვადა 20 აპრილი 00:00

საგრანტო კონკურსი არაკომერციული ბიზნესასოციაციებისთვის

ID 1527

"USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა" აცხადებს ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების საგრანტო პროგრამის ახალ რაუნდს, რომლის მიზანია სექტორული და მულტიპროფილური ბიზნესს ასოციაციების1 მხარდაჭერა. აღნიშნული საგრანტო პროგრამის მეშვეობით USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა, ღვინის ეროვნულ სააგენტოსთან კოორდინირებით გეგმავს ბიზნეს ასოციაციების მხარდაჭერას, რომლებიც მოღვაწეობენ ადგილობრივ ღვინის სექტორში, რათა ხელი შეეწყოს საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციას. ორგანიზაციის ინსტიტუციური და ტექნიკური შესაძლებლობების განვითარების გრანტები გაიცემა და განხორციელდება აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და აშშ-ის მთავრობის დებულებებისა და USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის გრანტების ადმინისტრირების შიდა პოლიტიკის შესაბამისად.

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2023 წლის 28 მარტი (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ამ მოთხოვნის "III ნაწილი. ინფორმაცია განაცხადის წარდგენის შესახებ").

განაცხადის წარდგენის და შევსების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღების მიზნით, USAID- ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა ჩაატარებს საინფორმაციო შეხვედრას 2023 წლის 7 მარტს, 14:00 საათზე (მისამართი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავას ქ. 47, ოთახი 22). განმცხადებლებს, ასევე, შეუძლიათ კითხვების დასმა ელ.ფოსტის საშუალებით ([email protected]) 2023 წლის 10 მარტი.

განთ. 28 თებერვალი 16:04

ბოლო ვადა 28 მარტი 00:00

საგრანტო კონკურსი სახელმწიფო უნივერსიტეტებისა და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის

ID 1525

"აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი" აცხადებს ღია კარის საგრანტო კონკურსს: იურიდიული განათლების ხარისხის ამაღლება საქართველოს კერძო და სახელმწიფო უნივერსიტეტებისა და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის.

"USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამა საქართველოში" არის 5-წლიანი პროგრამა, რომელსაც აფინანსებს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) და ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI).

პროგრამის ამოცანას წარმოადგენს საქართველოში კანონის უზენაესობის გაძლიერებას შემდეგი სამი მიზნის მიღწევის გზით:

მიზანი 1: მართლმსაჯულების ინსტიტუტების დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის გაძლიერება;
მიზანი 2: მართლმსაჯულებაზე ყველასათვის თანაბარი ხელმისაწვდომობის გაძლიერება;
მიზანი 3: მართლმსაჯულების ინსტიტუტებზე მოქალაქეთა და ინსტიტუციური ზედამხედველობის გაძლიერება.

სამართლის უზენაესობის პროგრამის პირველი მიზნის ერთ-ერთი მთავარ ფოკუსს წარმოადგენს საქართველოში იურიდიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესება აკადემიური ინსტიტუტების და სხვა სახელმწიფო და არასახელმწიფო ორგანიზაციების მხარდაჭერით. საქართველოში კანონის უზენაესობის გაძლიერების ერთ-ერთი გზა არის ხელი შევუწყოთ იურიდიულ განათლების სისტემას შექმნას მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პროფესიონალები, რომლებიც უკეთ შეძლებენ ქვეყანაში სამართლიანობის ხელშეწყობას. 2021 წლის ACT-ის "იურიდიული ბაზრის კვლევა საქართველოში" მიხედვით, რომელიც განხორციელდა USAID/PROLoG დაფინანსებით, სამართლის სკოლის ახალდამთავრებული იურისტები აკმაყოფილებენ ბაზრის მოთხოვნებს მხოლოდ ნაწილობრივ, რადგან ისინი არასაკმარისად ფლობენ პრაქტიკულ და პროფესიულ უნარებს. კვლევამ ასევე აჩვენა რომ საჭიროა რეგიონული უნივერსიტეტების ლექტორთა პროფესიული განვითარება და ასევე საჭიროა უფრო მეტად კვალიფიციური კადრების მოზიდვა. კვლევის მონაწილეებმა თეორიული სწავლება საუნივერსიტეტო განათლების ძლიერ მხარედ დაასახელეს, მაშინ როცა პრაქტიკული და პროფესიული უნარების განვითარება სუსტ მხარედ იყო მიჩნეული. განსაკუთრებით პოზიტიურად იქნა შეფასებული იურიდიული კლინიკების არსებობა უნივერსიტეტებში, სადაც სტუდენტები ლექტორთა სუპერვიზიის ქვეშ პროფესიულ და პრაქტიკულ უნარებს ეუფლებიან. თუმცა იურიდიული კლინიკა არ არის ხელმისაწვდომი ყველასთვის და სამართლის პროგრამების სტუდენტთა უმეტესი ნაწილი მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგანან.

"USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამა" მიზნად ისახავს იურიდიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას და სტუდენტთა პრაქტიკისთვის მომზადებას შემდეგი ღონისძიებების მხარდაჭერით: ა) აკრედიტაციის და ეროვნული სტანდარტების გაუმჯობესება; ბ) სწავლების და სამართლის კურიკულუმის გაუმჯობესება; გ) იურიდიული კლინიკური განათლების განვითარება. პროგრამა იწვევს სამართლის ფაკულტეტის მქონე ნებისმიერ საჯარო ან კერძო უნივერსიტეტს, ასევე არაკომერციულ ორგანიზაციებად რეგისტრირებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შემოიტანონ წინადადებები იურიდიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით. პროგრამა მხარს დაუჭერს/დააფინანსებს იურიდიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ორიენტირებულ ღონისძიებებს თბილისის და რეგიონულ უნივერსიტეტებში შემდეგი მიმართულებებით: პრაქტიკული უნარების სწავლება, კლინიკური განათლების ხელშეწყობა, სამართლებრივი კვლევისა და აკადემიური კვლევითი მასალების შექმნა, იურიდიული განათლების ეროვნული სტანდარტების და სამართლის სკოლების აკრედიტაციის გაუმჯობესება, საქართველოს უნივერსიტეტების სამართლის ფაკულტეტის წევრების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, თბილისის უნივერსიტეტებსა და რეგიონულ უნივერსიტეტებს შორის სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამის განვითარება.

ღია კარის საგრანტო მექანიზმი მხარს დაუჭერს უნივერსიტეტებისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინოვაციურ წინადადებებს და ზემოხსენებული მიზნების მიღწევის მხარდამჭერ პროექტებს.

შემოსული წინადადებები/განცხადებები განხილული იქნება უწყვეტ რეჟიმში. აღნიშნული კონკურსი არ ეხება "USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის" მიერ უკვე დაფინანსებული პროექტების აქტივობებს.

დასაშვებობის კრიტერიუმი:

განაცხადი შეიძლება წარმოადგინოს საქართველოს ნებისმიერ საჯარო თუ კერძო უნივერსიტეტმა, რომელსაც აქვს იურიდიული ფაკულტეტი, აგრეთვე საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელიც რეგისტრირებულია როგორც არაკომერციული იურიდიული პირი. თბილისში არსებული უნივერსიტეტის/საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის სულ მცირე ერთ რეგიონულ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა ჩაითვლება პროექტის პლუსად. პრიორიტეტი მიენიჭება იმ განცხადებებს რომელთაც ამ ეტაპზე არ აქვთ მიღებული USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის გრანტი.

ვადა:

განაცხადების შემოტანის ბოლო ვადა: 2023 წლის 22 სექტემბერი, 23:59სთ.
წერილობითი კითხვების გაზიარების ბოლო ვადა: 16 ივნისი, 2023, 18:00 სთ.

განაცხადის შეფასება მოხდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

** პროგრამის მიზნებთან შესაბამისობის ხარისხი;
** პროექტის გავლენის შესაბამისობა და მისი ფარგლები;
** პროექტის განმახორციელებელი მეთოდოლოგიის ეფექტურობა;
** პროექტის ეკონომიკური ეფექტურობა;
** მონიტორინგისა და შეფასების გეგმის ეფექტიანობა;
** პროექტის მდგრადობა (გთხოვთ, გაითვალისწინოთ რომ მდგრადობის კრიტერიუმი შესაძლოა გავრცელდეს ღონისძიებებზე, სტრუქტურაზე, ცოდნაზე და შედეგებზე რომლებიც მიიღწევა პროექტის იმპლემენტაციის შედეგად) და
** პროექტის იმპლემენტაციის კომპეტენცია.

საგრანტო ბიუჯეტი:

გრანტის მაქსიმუმი ბიუჯეტი შეადგენს 25 000 აშშ დოლარს, 6-12 თვემდე პერიოდში განხორციელებული პროექტისთვის.

"USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის" მიერ არ დაფინანსდება შემდეგი აქტივობები:

** პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერი ან მათი ლობირება;
** რელიგიური ღონისძიებები;
** კომერციული მიზნისთვის განკუთვნილი კაპიტალური მშენებლობა;
** წიგნის ან ნებისმიერი სამართლებრივი დოკუმენტის თარგმნა;
** ონლაინ პლატფორმების წევრობის საფასური.

განაცხადის შემოტანის პროცესი: განაცხადები შემოტანილი უნდა იქნეს მოკლე განაცხადის და ბიუჯეტის სახით. დეტალური განაცხადის ფორმის და ბიუჯეტის შევსება სავალდებულო იქნება მხოლოდ მეორე ტურში გადასული აპლიკანტებისთვის.

განაცხადები უნდა შემოიტანოთ ელექტრონული სახით ქართულ ან ინგლისურ ენაზე შემდეგ ელმისამართზე: [email protected]. ელწერილს სათაურში მიუთითეთ "Open-door Grants on Legal Education" . სააპლიკაციო ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ განაცხადში. დამატებითი ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში გთხოვთ მიწეროთ ნინო ბალანჩივაძეს, იურიდიული განათლების და ადვოკატთა ასოციაციის რეფორმის მრჩეველს, შემდეგ მისამართზე: [email protected].

განთ. 31 იანვარი 11:51

ბოლო ვადა 22 სექტემბერი 00:00

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის

ID 1522

ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის” მიზნად ისახავს, გააძლიეროს სამოქალაქო საზოგადოება როგორც დამოუკიდებელი, მდგრადი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული აქტორი მთელი საქართველოს მასშტაბით.

პროექტს სამი კონკრეტული ამოცანა აქვს:
1. საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადი განვითარებისთვის საჭირო
სამართლებრივი და ფინანსური გარემოს გაუმჯობესება, მათ შორის, სახელმწიფო დაფინანსების
გამჭვირვალობა და არასახელმწიფო დაფინანსების გამრავალფეროვნება, ბიზნესის
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კულტურის პოპულარიზაცია.
2. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და მათ სამიზნე აუდიტორიას შორის კავშირების გამყარება, მათ შორის, სამოქალაქო ღირებულებების პოპულარიზაცია, საზოგადოების სამოქალაქო აქტიურობის ხელშეწყობა და საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული საქმიანობის წახალისება.
3. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარება და სამოქალაქო სექტორის ინსტიტუციური გაძლიერება ქვეყნის მასშტაბით, განსაკუთრებით ზედამხედველობისა და ადვოკატირების თვალსაზრისით.
პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC) და ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტი (IEP). ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნის მიზანი სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის ფარგლებში, CSRDG გეგმავს სხვადასხვა საგრანტო კონკურსის გამოცხადებას, სათემო ინიციატივების, მხარდამჭერთა მოზიდვის და ქრაუდფანდინგის კამპანიების მხარდაჭერის მიზნით.
ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნის ძირითადი მიზანი არის რეგიონული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება და პროფესიონალური სამოქალაქო საზოგადოების ქსელების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნის ამოცანაა, გამოავლინოს და შეარჩიოს ხსენებული პროექტების განხორციელების გამოცდილების მქონე მენტორი-ორგანიზაციები.

2021-2024 წლების განმავლობაში CSRDG გასცემს 20-მდე საპარტნიორო გრანტს მენტორ ორგანიზაციებზე, რომლებიც შეასრულებენ მენტორის/ქოუჩის როლს და გაუწევენ საჭირო კონსულტაციას, რჩევასა და მითითებას ნაკლებად გამოცდილ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს. თითოეული საპარტნიორო გრანტის მოცულობა არ აღემატება 3000 ევროს.

აღნიშნული საგრანტო თანხა ითვალისწინებს პროექტის განხორციელების პერიოდში ერთი მენტორი სამოქალაქო ორგანიზაციის მიერ ერთიდან სამამდე გრანტის მიმღების დახმარებას. მენტორობის საჭიროების მქონე გრანტის მიმღების საბოლოო რაოდენობა (მაქსიმუმ 3) განისაზღვრება ინდივიდუალურად, თითოეული გრანტის მიმღების საქმიანობაში მენტორი ორგანიზაციის ჩართულობის მოცულობის მიხედვით.

კონკურსში მონაწილეობა

საპარტნიორო გრანტების მიმართ ინტერესის გამოხატვის შესაძლებლობა აქვთ საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს. დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა უნდა შეავსონ მითითებულ ბმულზე არსებული ანკეტა.

CSRDG შექმნის მენტორობით დაინტერესებულ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა რეესტრს და საჭიროების შესაბამისად დაუკავშირდება მათ. კერძოდ მენტორი და სამენტორო სამოქალაქო ორგანიზაციების შერჩევის პროცესი წარიმართება შემდეგნაირად:
- CSRDG აცხადებს საგრანტო კონკურსს.
- საგრანტო პროექტების შეფასების კომისია შეაფასებს საგრანტო კონკურსებში წარმოდგენილ
პროექტებს.
- საგრანტო პროექტების შეფასების კომისია იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ზოგიერთ
პოტენციურ გრანტის მიმღებს, შესაძლოა, დასჭირდეს მენტორინგი/ქოუჩინგი მათი
პროექტების განხორციელებისას;
- CSRDG შერჩეულ საპროექტო განაცხადებს უგზავნის რეესტრის წევრ ორგანიზაციებს
(შეძლებისდაგვარად, გეოგრაფიული არეალის გათვალისწინებით).
- დაინტერესებული მენტორი ორგანიზაციები შეიმუშავებენ კონკრეტული გრანტის მიმღები
ორგანიზაციის მენტორინგის კონცეფციას, სამოქმედო გეგმასა და ბიუჯეტს.
- მენტორი ორგანიზაციის შესარჩევი კომისია განიხილავს შემოსულ შემოთავაზებებს.
- საპარტნიორო გრანტი გაიცემა შერჩეულ სამოქალაქო საზოგადოების მენტორ
ორგანიზაციებზე.

პროექტის ხანგრძლივობა
თითოეული საპარტნიორო პროექტის ხანგრძლივობა პირდაპირ კავშირში იქნება
სამენტორო/საქოუჩინგო პროექტის (CSRDG- ს მიერ გაცემული გრანტის) ხანგრძლივობასთან. თუმცა, პროექტების სავარაუდო ხანგრძლივობა არის - 12 თვე.
განცხადების წარდგენის პროცედურა დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა უნდა შეავსონ მითითებულ ბმულზე არსებული ანკეტა.

ინტერესის გამოხატვის ბმული დაიხურება 2023 წლის 31 მარტს. დარეგისტრირებული ორგანიზაციები ავტომატურად ჩაერთვებიან ბაზაში.
ანკეტის შევსების შემდეგ, ელექტრონულ ფოსტაზე თქვენ მიიღებთ საბუთების მიღების დამადასტურებელ წერილს.
 

საკონტაქო ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: [email protected]
საკონტაქტო პირი: ანა ნადირაშვილი, გრანტების მენეჯერი

განთ. 17 იანვარი 12:18

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

საგრანტო კონკურსი მუნიციპალიტეტებისთვის

ID 1520

GIZ- ი საქართველო, ევროკავშირისა და გერმანიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული ინიციატივის „EU4ITD – ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების კატალიზატორი“ (CESL) ფარგლებში, აცხადებს კონკურსს საპროექტო იდეების მიღებაზე. კონკურსის შედეგად განხორციელდება რეგიონული და „ინტეგრირებული” პროექტების დაფინანსება გურიის, იმერეთის, კახეთისა და რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონებში სამი პრიორიტეტული მიმართულებით: ურბანული განახლება, ტურიზმის განვითარება და შემოსავლების გენერირება/ეკონომიკური გააქტიურება.

პროექტის ძირითადი მიზანია ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების დაბალანსება საქართველოში, რეგიონებიდან მიგრაციული პროცესების შემცირება და რეგიონული ცენტრების განვითარება.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 30 ივნისი

დეტალური ინფორმაცია და სააპლიკაციო ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ აქ: კონკურსი განაცხადის ფორმა

განთ. 17 იანვარი 11:05

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00