ფილტრი

ტენდერები

vip25000 ლარი

საგრანტო კონკურსი ფერმერებისთვის

ID 1161

ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) მიერ დაფინანსებული და Land O’Lakes International Development Georgia (Venture37)-ის მიერ განხორციელებული პროექტი „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ - შემდგომში SQIL, მიზნად ისახავს საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტების წარმოების გაზრდას და ბაზრებზე ხელმისაწვდომობის ამაღლებას საქართველოში. პროექტის დაფინანსება ხორციელდება #FCC-114-2018/004-00 ხელშეკრულების თანახმად.

 

 1. SQIL პროექტის აღწერა და მიზნები

USDA-ის მიერ დაფინანსებული და Land O’Lakes International Development Georgia (Ventue37)-ის მიერ განხორციელებული 5 წლიანი პროექტი „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში (SQIL)“ მიზნად ისახავს ადგილობრივი წარმოების მსხვილფეხა საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტიულობის, მწარმოებელთა კონკურენტუნარიანობისა და ბაზრებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას, პროდუქტიულობის გასაუმჯობესებელ ტექნოლოგიებსა და პრაქტიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და მათი გამოყენებით, რაც ხელს უწყობს სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესებას. პროექტის მიზნებია:

 

 • სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის გაზრდა მსხვილფეხა საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტების წარმოების სექტორებში ფერმის მართვის საუკეთესო პრაქტიკისა და მიდგომების გავრცელების საშუალებით, ასევე, კერძო სექტორის როლის გაფართოება მასტიმულირებელი კაპიტალის მეშვეობით და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობით;

 • ბაზრებზე ხელმისაწვდომობის გაფართოება და განვითარება, კერძოდ, საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტების წარმოების სექტორებში. აღნიშნული მიზანი მიღწეული იქნება სურსათის უვნებლობის/ხარისხის, ინოვაციებისა და წარმოების მეთოდების გაუმჯობესების გზით, როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო სექტორში.

აღნიშნული პროექტით შესაძლებელი იქნება ზემოთ აღწერილი მიზნების მიღწევა, რომელიც განხორციელდება უფრო ინტენსიური, მოგებაზე ორიენტირებული წარმოებისა და საბაზრო ღირებულებათა ჯაჭვის მონაწილეებს შორის სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების გზით. გარდა ამისა, სურსათის უვნებლობის აღიარებული სტანდარტების შემოღებითა და მეცხოველეობის პირველად წარმოებაში (მსხვილფეხა საქონლის ხორცისა და რძის წარმოება) პროდუქტიულობის გაზრდაზე ორიენტირებული ტექნოლოგიებისა და პრაქტიკის დანერგვა მსხვილფეხა საქონლის ხორცისა და რძის გადამამუშავებელი ინდუსტრიის ხელშეწყობის გზით.

 

 1. თანადაფინანსების გაცემის მიზანი

პროექტი უზრუნველყოფს, ბიზნესის გაფართოებისა და განვითარების მხარდაჭერას თანადაფინანსების საშუალებით, იმ კერძო ადგილობრივი საწარმოებისთვის, რომლებიც ახორციელებენ მსხვილფეხა საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტების წარმოებას, იმპორტს, გაყიდვებს, დისტრიბუციასა და ვაჭრობას საქართველოში ან არიან აღნიშნულ სექტორში შესაბამისი მომსახურების მომწოდებლები. აღნიშნული აქტივობები განხორციელდება, მსხვილფეხა საქონლის ხორცისა და რძის წარმოების სექტორებში პროდუქტიულობის, სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის ასამაღლებლად, ინფრასტრუქტურასა და თანამედროვე ტექნოლოგიებში ინვესტიციების სტიმულირების გზით.

სრული ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში.

განთ. 13 დეკემბერი 14:12

ბოლო ვადა 31 იანვარი 2020 00:00

vip16000 ლარი

საგრანტო კონკურსი რეგიონებში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

ID 1152

"საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი" (CSRDG), ევროკავშირისა და "კონრად ადენაუერის ფონდის" მიერ დაფინანსრბული პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში, აცხადებს საგრანტო კონკურსს - "ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმებისა და რეგიონული განვითარების საკითხების მონიტორინგი და ადვოკატირება".

ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი -  „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა “მიზნად ისახავს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებისათვის არსებული გარემოს გაუმჯობესებას, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებას, ბენეფიციართა მიმართ მათი ანგარიშვალდებულების გაზრდასა და სხვა მონაწილეებთან კავშირების გაფართოებას.

კონკურსის მიზანი:

იმ ინიციატივების მხარდაჭერა, რომლებიც ხელს შეუწყობს ევროკავშირთან ასოცირების პროცესის, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებისა (DCFTA) და რეგიონულ განვითარებასთან დაკავშირებული სხვა რეფორმების ეფექტიან განხორციელებას.

კონკურსის ამოცანა:

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმებით ან რეგიონული განვითარების სტრატეგიებით გათვალისწინებული რეფორმების განხორციელების სამოქალაქო მონიტორინგი და ადვოკატირება.

განაცხადების შემოტანის ბოლო ვადაა 2019 წლის 16 დეკემბერი, 18:00 სთ.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

დამატებითიინფორმაციისათვისშეგიძლიათ:

 • დაგვიკავშირდეთელექტრონულიფოსტისმისამართზე: [email protected]
 • დაგვირეკოთ (995 32) 2 39 90 19

საკონტაქტო პირი: ანა ნადირაშვილი, გრანტების მენეჯერი.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მიბმულ ფაილში.

განთ. 16 ნოემბერი 14:35

ბოლო ვადა დღეს 14:35

vip100000 ლარი

საგრანტო კონკურსი სტარტაპებისთვის

ID 1150

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო აცხადებს საგრანტო კონკურსს, „თანადაფინანსების გრანტები სტარტაპებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში.

თანადაფინანსების გრანტების მიზანია საქართველოში, საერთაშორისო პოტენციალის მქონე ინოვაციური პროდუქტების და მომსახურების შემუშავება-ათვისების და კომერციალიზაციის გზით ინოვაციების და ინოვაციური საწარმოების წარმოქმნის სტიმულირება.

საგრანტო პროგრამა განკუთვნილია საქართველოში რეგისტრირებული იმ დამწყები კერძო და მცირე საწარმოებისთვის, რომელთა რეგისტრაციიდან ორ წელზე ნაკლებია გასული. განაცხადის შემოტანა ასევე შეუძლიათ რეგისტრაციის არმქონე ფიზიკურ პირს ან ფიზიკურ პირთა ჯგუფს. რეგისტრაციის არმქონე ფიზიკური პირების შერჩევის შემთხვევაში მათი დარეგისტრირება მოხდება კონტრაქტის გაფორმებამდე.

თანადაფინანსების გრანტების პროგრამის ფარგლებში გაცემული დაფინანსება განკუთვნილია მაქსიმუმ ერთწლიანი პროექტებისათვის და არ უნდა აღემატებოდეს პროექტის ბიუჯეტის, 90 პროცენტს და 100’000 ლარს. პროექტის ბიუჯეტის მინიმუმ 10 პროცენტი განმცხადებლის მიერ ნაღდი ფულით უნდა იქნას უზრუნველყოფილი, სხვა, სასურველია - კერძო სექტორის, წყაროებიდან. დაუშვებელია სახელმწიფო გრანტების თანადაფინანსების წყაროდ წარმოდგენა.

თანადაფინანსების გრანტების სახელმძღვანელო და სხვა საჭირო დოკუმენტები ამავე გვერდზეა განთავსებული.

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 27 დეკემბერი.

სრული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე : https://grants.gov.ge/ka/call=208

განთ. 16 ნოემბერი 14:01

ბოლო ვადა 27 დეკემბერი 00:00

vip45000 ლარი

საგრანტო კონკურსი არასამთავრობო ორგანიზაციების და საინიციატივო ჯგუფებისთვის

ID 1149

"ASB საქართველო" არის საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოში საქმიანობს 2010 წლიდან და ახორციელებს პროექტებს სოციალური მომსახურების ხელშეწყობის მიმართულებით.

"ASB საქართველო", საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი "აფხაზეთი" და კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი ახორციელებენ პროექტს "პარტნიორობა ჩართულობითი პოლიტიკის შესაქმნელად". პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.

შესავალი:

პროექტის ძირითად მიზანს წარმოადგენს სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობისა და ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი სოციალური პოლიტიკის შემუშავებაში, განხორციელებასა და მონიტორინგში. პროექტის ხანგრძლივობაა 4 წელი.

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, "ASB საქართველო" პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად აცხადებს საგრანტო კონკურსს, შემდეგი პირობებით:

კონკურსის მიზანი:

ხელი შეუწყოს მაღალის ხარისხის სოციალური მომსახურების განვითარებას და მათზე მოწყვლადი კატეგორიების წვდომას. ასევე კონკურსი წაახალისებს საჯარო და კერძო სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობას.

ვის შეუძლია მონაწილეობა:

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში არასამეწარმეო იურიდიულ პირებად რეგისტრირებულ არასამთავრობო სოციალური მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებსა და საინიციატივო ჯგუფებს.

ვის არ შეუძლია მონაწილეობა:

კონკურსში მონაწილეობის მიღება არ შეუძლიათ იმ ორგანიზაციებს, რომელთაც მიმდინარე პროექტის ფარგლებში მიღებული აქვთ დაფინანსება.

დაფინანსების პირობები და ფარგლები:

თითოეული პროექტისათვის ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 15 ათასი ევროს ექვივალენტს ლარში. პროექტის დაფინანსების აუცილებელი პირობაა ადგილობრივი ხელისუფლების მატერიალური თანამონაწილეობა, რომლის მინიმალური ზღვარი უნდა იყოს პროექტის საერთო ბიუჯეტის არანაკლებ 10%. უპირატესობა მიენიჭებათ იმ პროექტებს, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლებას ექნება ფინანსური წვლილი.

პროექტის ფარგლებში შესაძლებელია შემდეგი ხარჯების დაფინანსება:

- პერსონალის ხელფასი
- მომსახურების მიწოდებისთვის აუცილებელი ტრანსპორტირების ხარჯი
- დანადგარები / ტექნიკა
- მომსახურების მიწოდებისთვის საჭირო მასალები
- მცირე მასშტაბის რემონტის ხარჯი
- პროექტის ხილვადობისთვის საჭირო ხარჯები
- მომსახურების მიწოდებისათვის საჭირო სხვა პირდაპირი ხარჯები

პროექტის ფარგლებში არ დაფინანსდება:

- ერთჯერადი ღონისძიებები
- ხარჯები, რომელიც არ არის კავშირში სოციალური მომსახურების მიწოდებასთან

პროექტის ხანგრძლივობა: პროექტის ხანგრძლივობაა 12 თვე. პროექტის დროის უდიდესი ნაწილი უნდა დაეთმოს მომსახურების მიწოდებას. მოსამზადებელი სამუშაოებისათვის განკუთვნილი დროის მაქსიმალური ოდენობაა 3 თვე.

გეოგრაფიული არეალი: საქართველო, გარდა თბილისისა და ოკუპირებული ტერიტორიებისა.

საპროექტო განაცხადების მიღებისა და განხილვის პროცესი

კონკურსი გაიმართება ორ ეტაპად:

I ეტაპზე კონკურსანტებმა უნდა წარმოადგინონ პროექტის იდეის მოკლე ანოტაცია (შესაბამისი ფორმა თან ახლავს განაცხადს).
II ეტაპზე გადასულ ორგანიზაციებს შესავსებად გადაეგზავნებათ სრული განაცხადის ფორმები. ამის გარდა ეს ორგანიზაციები მოწვეულნი იქნებიან პროექტის წერის ტრენინგზე, სადაც საშუალება ექნებათ მოწვეული ექსპერტების დახმარებით საკუთარის იდეა აქციონ პროექტად.

განაცხადებს შეაფასებს და დაფინანსების თაობაზე გადაწყვეტილებას მიიღებს საგრანტო კომისია, რომელიც დაკომპლექტებულია პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებით და სფეროში მომუშავე ექსპერტებით.

წინადადებების წარმოდგენა შესაძლებელია ელექტრონული ფორმით მისამართზე [email protected] თემის (Subject) ველში აუცილებლად უნდა მიეთითოს "PPSP_2019". ხელით შევსებული განაცხადები არ განიხილება.

განაცხადების შემოტანის ბოლო ვადაა 2019 წლის 15 დეკემბერი. დაგვიანებით შემოტანილი განაცხადები არ განიხილება.

პროექტი წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ თანდართული სააპლიკაციო ფორმის შესაბამისად.

განაცხადის შევსების ტექნიკური მოთხოვნები: შრიფტი - სილფაენი, ზომა - 11, სტრიქონებს შორის მანძილი - 1.

მიახლოებითი თარიღები:

- საგრანტო კონკურსის გამოცხადება - პირველი ეტაპი - 14.11.2019
- მოკლე საპროექტო წინადადების მიღების ბოლო ვადა -15.12.2019
- პროექტის წერის ტრენინგი მეორე ეტაპზე გადასული კანდიდატებისთვის - 15.02.2020
- საგრანტო კონკურსის გამოცხადება - მეორე ეტაპი - 01.03.2020
- საგრანტო განაცხადების მიღების ბოლო ვადა - 31.03.2020
- გამარჯვებული პროექტების გამოვლენა - 31.05.2020
- გამარჯვებული პროექტების დაწყება - 01.06.2020

შეფასების კრიტერიუმები:

- იდეის მიზანშეწონილობა (მომსახურების საჭიროება. იდეა შესაბამისობაშია ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს პრიორიტეტებთან); მაქსიმალური წონა: 25
- საპროექტო განაცხადის გამართულობა (საპროექტო განაცხადის კითხვებზე პასუხები ამომწურავია და კარგად დასაბუთებული); მაქსიმალური წონა: 10
- გამოცდილება (რამდენად აქვს ორგანიზაციას მსგავსი პროექტის განხორციელების გამოცდილება); მაქსიმალური წონა: 15
- მოსალოდნელი სოციალური შედეგები (პოტენციური ბენეფიციარების რაოდენობა, პროექტის სარგებლიანობა ბენეფიციარებისათვის); მაქსიმალური წონა: 20
- პროექტის მდგრადობა (პროექტის დასრულების შემდეგ მომსახურების მიწოდება შენარჩუნდება); მაქსიმალური წონა: 20
- ადგილობრივი ხელისუფლების თანამონაწილეობის ხარისხი (პროექტებს, რომლებშიც ადგილობრივ ხელისუფლებას ექნება ფინანსური კონტრიბუცია, ამ ნაწილში უფრო მაღალი ქულები მიენიჭებათ); მაქსიმალური წონა: 10

საკონტაქტო ინფორმაცია:

"ASB საქართველო"
მისამართი: თბილისი, აბაშიძის ქუჩა N42, მესამე სადარბაზო, ბინა #28
ტელ: +995 32 2 29 00 06
ვებ გვერდი: http://asb.ge/
ელფოსტა: [email protected]
საკონტაქტო პირი: ანი ნიქაბაძე

 

 

განთ. 16 ნოემბერი 13:39

ბოლო ვადა დღეს 13:39

საგრანტო კონკურსი ადამიანის უფლებების და თავისუფლების დაცვისთვის

ID 1164

დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ევროპული ინსტრუმენტის (EIDHR) საგრანტო კონკურსის ზოგადი მიზანია მხარი დაუჭიროს სამოქალაქო საზოგადოებას დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვასა და განხორციელებაში.

კონკურსს სამი მთავარი ლოტი აქვს:

1. ბიზნესი და ადამიანის უფლებები;

2. წამების და არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლა;

3. დემოკრატიული ანგარიშვალდებულება.

სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელარუსიის, საქართველოს, მოლდოვის რესპუბლიკის, უკრაინის და თურქეთის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ მეორე ლოტის ფარგლებში.

საგრანტო კონკურში მონაწილეობის დროს გრანტების თანხის მოცულობა:

 • მინიმალური თანხა: 700 000 ევრო
 • მაქსიმალური თანხა: 1 500 000 ევრო

პროექტების ჩაბარების ბოლო ვადაა 09/01/2020 12:00 (ბრიუსელის დროით).

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ ელ-ფოსტის მისამართზე [email protected]დედლაინამდე არაუგვიანეს 21 დღით ადრე.

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ლინკზე:

https://blackseango.org/call-for-proposals-european-instrument-for-democracy-and-human-rights-eidhr-dl-09-01-2020/?fbclid=IwAR3_R4IkUqJqY8xtg9seBYFV6hzjlI6BGwMTLd18Euanq4jPOEM6bmN86t8

განთ. 13 დეკემბერი 16:57

ბოლო ვადა 9 იანვარი 2020 00:00

70000 ლარი

საგრანტო კონკურსი ადამიანის უსაფრთხოებისთვის

ID 1163

იაპონიის საელჩო საქართველოში აცხადებს განაცხადების მიღებას 2020 წლის საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.

19 და 20 დეკემბერს, 15:00-დან 17:00-მდე იაპონიის საელჩოს ადამიანის უსაფრთხოების საგრანტო პროგრამა გამართავს საჯარო კონსულტაციას მათთვის, ვინც გეგმავს საპროექტო განაცხადის წარდგენას 2020 წლის კონკურსში.

საჯარო კონსულტაციაზე დასწრებისთვის, მოგვწერეთ თქვენი სახელი, გვარი, ორგანიზაცია, მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელ დღეს გსურთ დასწრება (19 თუ 20 დეკემბერს) და სასურველი პროექტის სფერო - ერთი წინადადებით. გთხოვთ, ინფორმაცია მოგვწეროთ შემდეგი ელ. ფოსტის მისამართზე, 17 დეკემბრამდე: [email protected]

- პროექტის წარდგენის საბოლოო ვადაა 2020 წლის 11 მარტი;
- პროექტის წარდგენა შეუძლია მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილების მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციას ან მუნიციპალიტეტს;
- თითო პროექტის საშუალო მოცულობაა 70'000 აშშ დოლარი;
- პროექტები უნდა ემსახურებოდეს ადამიანის უსაფრთხოებას და საბაზისო საჭიროებებს ინფრასტრუქტურის, გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობის, განათლების ან ჯანდაცვის სფეროში;
- თანხა შეიძლება მოხმარდეს ან მშენებლობას ან მძიმე ტექნიკის შეძენას;
- ხელფასები და მიმდინარე ხარჯები პროექტით არ ფინანსდება.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული: https://www.ge.emb-japan.go.jp/itpr_en/development_assistance_eng20180727.html

განთ. 13 დეკემბერი 16:33

ბოლო ვადა 11 მარტი 2020 00:00

საგრანტო კონკურსი აგროსაწარმოების მოდერნიზაციის ხელშესაწყობად

ID 1162

განაცხადების მიღება განახლებულია 2019 წლის 1 ნოემბრიდან

პროგრამა ხორციელდება „სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მოქნილობის პროექტის“ (AMMAR) ფარგლებში.
პროგრამა ფინანსდება სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) და გლობალური გარემოს დაცვის ფონდის (GEF) მიერ.
პროგრამა ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და მას ახორციელებს ა(ა)იპ "სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო.

პროგრამის მიზნები:

• პირველადი წარმოების პროდუქტის ხარისხისა და მოსავლიანობის ზრდის ხელშეწყობა;
• არსებული ბაღების პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენების ხელშეწყობა;
• მოქმედი გადამამუშავებელი და შემნახველი აგროსაწარმოების გაფართოებისა და მოდერნიზაციის ხელშეწყობა;
• ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი აგროსაწარმოების შექმნის ხელშეწყობა;
• საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;

პროგრამის კომპონენტები:
პროგრამა მოიცავს კომპონენტებს როგორც ინდივიდუალური ფერმერების, ასევე გადამამუშავებელი საწარმოების და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების თანადაფინანსებისთვის.
• პირველადი წარმოების კომპონენტი - ინდივიდუალური ფერმერების, რეგისტრირებული კომერციული იურიდიული პირების და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების დაფინანსება;
• გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების კომპონენტი - მოქმედი/ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების დაფინანსება;

პროგრამის პრიორიტეტები:
პროგრამის განხორციელების მიზნობრივი გეოგრაფიული არეალია:

საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტი და თვითმმართველი ქალაქი შემდეგი თვითმმართველი ქალაქების: თბილისის, რუსთავის, ქუთაისისა და ფოთის გარდა.

* შენიშვნა აღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება ქ. თბილისში 30 წლამდე ახალგაზრდებსა და მდედრობითი სქესის წარმომადგენელ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სურთ თანადაფინანსების მიღება ყვავილების სასათბურე მეურნეობის მოწყობის/რეალიზაციის მიზნით.

პირველადი წარმოების და გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტების ფარგლებში დასაფინანსებელი სასოფლო-სამეურნეო კულტურები:

* შენიშვნა შესაძლებელია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ნარგავებით შემოღობვა (ე.წ. მწვანე შემოღობვის უზრუნველყოფა).

• ხურმა;
• ვაშლი;
• ატამი;
• ბოსტნეული;
• დაფნა;
• თაფლი;
• კენკროვანი კულტურები;
• თაფლოვანი კულტურები;
• კაკალი;
• ყვავილების კულტურები.

სრული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:  

http://arda.gov.ge/projects/read/agricultural_industry

განთ. 13 დეკემბერი 14:10

ბოლო ვადა 31 იანვარი 2020 00:00

საგრანტო კონკურსი ქალების, ბავშვების და შშმ პირების მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებაზე

ID 1160

არაკომერციული ორგანიზაცია "აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი" (EWMI), ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით, ახორციელებს "კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში" (PROLoG) პროექტს, რომლის მიზანს წარმოადგენს მართლმსაჯულების გაძლიერება, სამართლიანობის უზრუნველყოფის, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის და ადამიანის უფლებების დაცვის გზით. პროექტის ქვემიზანს წარმოადგენს მოწყვლადი მოქალაქეებისთვის, კონკრეტულად კი ქალების, ეთნიკური და სექსუალური უმცირესობებისთვის, მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

USAID/PROLoG აცხადებს საპროექტო წინადადების კონკურსს, რომლის მიზანია ქალების, ბავშვების, შშმ პირებისა და უმცირესობათა ჯგუფებისათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. პროექტის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ ძალადობის მსხვერპლები, სექსუალური შევიწროების ან სხვა ნიშნით დისკრიმინაციის მსხვერპლები (სქესი, რელიგიური ან ეთნიკური ნიშნით, შეზღუდული შესაძლებლობები ან სექსუალური ორიენტაცია და ა.შ). ამ მიზნის არასამთავრობო ორგანიზაციები განახორციელებენ სტრატეგიულ სამართალწარმოებას და დაგეგმავენ აქტივობებს ცნობიერების ამაღლების მიზნით

ა) ქალების,

ბ) ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების,

გ) ბავშვების,

დ) შშმ პირების, რომლებიც არიან ძალადობის ან დისკრიმინაციის მსხვერპლები, ან იმყოფებიან ამგვარი საფრთხის ქვეშ, და

ე) სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის.

კონკურსის პირობების ტექსტის სრული ვერსია, განაცხადის და ბიუჯეტის ფორმებთან ერთად შეგიძლიათ იხილოთ თანდართული ფაილების სახით.

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 17:00 სთ, 13 იანვარი, 2020 წ.

განთ. 13 დეკემბერი 13:48

ბოლო ვადა 13 იანვარი 2020 00:00

500 ლარი

კონკურსი პროფესიონალი ჟურნალისტების, ბლოგერებისა და სტუდენტებისთვის

ID 1159

ფონდი "გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში - თბილისი" აცხადებს მედია-კონკურსს თემაზე: ფსიქიკური ჯანმრთელობა და საზოგადოება.

კონკურსის მიზანია ბიძგი მისცეს მედიაკამპანიას ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხების ეთიკურად და საფუძვლიანად გასაშუქებლად, რაც ხელს შეუწყობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების თანასწორუფლებიანობის დამკვიდრებას.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ პროფესიონალ ჟურნალისტებს, ბლოგერებს და სტუდენტებს 2019 წლის 1 მაისიდან 15 დეკემბრამდე შექმნილი და მასმედიის საშუალებებში (ტელევიზია, რადიო, ბეჭდური ან ელექტრონული მედია) გამოქვეყნებული პროდუქციით.

კონკურსი მოიცავს თემებს:

- ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ადამიანის უფლებები
- ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა დასაქმება
- დეინსტიტუციონალიზაცია
- სერვისებზე ხელმისაწვდომობა
- სათემო სერვისების განვითარება
- საცხოვრისების ორგანიზება
- დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა
- პიროვნული აღდგენა და ინკლუზია

კონკურსი ჩატარდება ოთხ ნომინაციაში:

- საუკეთესო სატელევიზიო მასალა (გადაცემა, სიუჟეტი, რეპორტაჟი, რუბრიკა და სხვ.)
- საუკეთესო რადიო მასალა (გადაცემა, სიუჟეტი, რეპორტაჟი, რუბრიკა და სხვ.)
- საუკეთესო პუბლიკაცია (ბეჭდურ/ონლაინ მედიაში გამოქვეყნებული სტატია, ინტერვიუ და სხვ.)
- საუკეთესო ბლოგი

საკონკურსო მასალის წარდგენის ფორმები:

ელექტრონულ ფოსტაზე მიწოდებით: [email protected] და [email protected] (წერილის სათაურის ველში მიუთითეთ "საკონკურსო ნამუშევარი") ან ინფორმაციის რომელიმე ელექტრომატარებელზე (CD, USB-მეხსიერების ბარათი) ჩაწერილი ვიდეო/აუდიო მასალის, ან ბეჭდურ/ონლაინ მედიაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციის ორიგინალის მიწოდებით მისამართზე: ქ. თბილისი, გაბაშვილს ქ. 7

მასალების მიწოდებისას აუცილებელია ავტორის ვინაობის, საკონტაქტო ინფორმაციის (ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტის მისამართი), პროდუქციის გამომქვეყნებელი მედია-საშუალების და გამოქვეყნების თარიღის მითითება. კონკურსანტს შეუძლია წარადგინოს ერთი ან მაქსიმუმ ორი საკონკურსო ნამუშევარი.

შერჩევის კრიტერიუმები:

- კონკურსის თემატიკასთან შესაბამისობა
- კრეატიულობა და თხრობის ორიგინალური სტილი
- საკითხის სიღრმისეულად გამოკვლევა/განხილვა
- გადმოცემული ინფორმაციის/ფაქტების სიზუსტე

საკონკურსო მასალებს შეაფასებს ფონდის "გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში -თბილისი" მიერ მოწვეული ჟიური.

ჟიური გამოავლენს ოთხ გამარჯვებულს 2020 წლის იანვარში გამართულ დაჯილდოების ცერემონიაზე, სადაც მოწვეული იქნება კონკურსის ყველა მონაწილე. თითოეულ გამარჯვებულს გადაეცემა კონკურსის გამარჯვებულის დიპლომი და ფულადი ჯილდო 500 ლარის ოდენობით.

ფონდი იტოვებს უფლებას, არ გამოავლინოს გამარჯვებული რომელიმე ნომინაციაში, თუკი წარმოდგენილი მასალები არ აკმაყოფილებს შერჩევის კრიტერიუმებს.

საკონკურსო მასალების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 31 დეკემბერი.
საკონტაქტო პირი: ფატი მამიაშვილი. მობ: +995 599584485

კონკურსი ტარდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის "MH2R - ფსიქიკური აშლილობების და ფსიქო-სოციალური ნიშნით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების მხარდაჭერა საქართველოში" ფარგლებში. პროექტს ახორციელებს ფონდი "გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში - თბილისი" პარტნიორებთან ერთად: "ალიანსი უკეთესი ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის", "დემოკრატიის ინსტიტუტი" და "ჰელსინკის ადამიანის უფლებათა ფონდი" (ვარშავა).

 

 

განთ. 13 დეკემბერი 13:41

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო (COG) პროგრამა – საპროექტო იდეების კონკურსი

ID 1158

„აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის“ (EWMI) „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის“ პროექტი (ACCESS) იწვევს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით, რეგიონულ ორგანიზაციებს, „მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო პროგრამაში“ (COG) საპროექტო იდეების წარსადგენად.

„მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო პროგრამის“ ძირითადი მიზანია, ხელი შეუწყოს ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს:

იმუშაონ მოქალაქეებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაჭრაზე და ამ პროცესში აქტიურად ჩართონ დაინტერესებული მოქალაქეები.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უნდა წარმოადგინონ საპროექტო იდეები (არაუმეტეს 1500 სიტყვისა) მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებზე სამოქალაქო ინიციატივების განსახორციელებლად უკვე ნაცადი და წარმატებული ან ინოვაციური მიდგომების გამოყენებით.

საპროექტო იდეების წარდგენის ბოლოო ვადა 23 დეკემბერი, 2019

 

დეტალური ინფორმაცია კონკურსის შესახებ იხილეთ აქ – EWMI ACCESS_Year 6_COG RfCP_GEO_Nov2019

სააპლიკაციო ფორმა A: EWMI ACCESS_Grant Project Concept Paper_A_GEO

სააპლიკაციო ფორმა B: EWMI ACCESS_Grant Project Concept Paper_B_GEO

განთ. 6 დეკემბერი 10:41

ბოლო ვადა 23 დეკემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოსაწყობად

ID 1156

Zrda პროექტი აცხადებს საგრანტო კონკურსს # 101-2002-09-S-2019 და იწვევს ფერმერს (ფიზიკური პირი) და საქართველოში რეგისტრირებულ მცირე და საშუალო საწარმოებს ზრდა პროექტის სამიზნე თემებიდან, რათა მათ წარმოადგინონ განაცხადი და დაფინანსების შემთხვევაში მოაწყონ ღია გრუნტზე ხეხილოვანი, კენკროვანი და ბოსტნეული კულტურების სადემონსტრაციო ნაკვეთები.

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ წარმოგვიდგინოთ თქვენი შეთავაზება არაუგვიანეს 2019 წლის 24 დეკემბრისა, 18:00 სთ.

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტი "Zrda" არის ხუთწლიანი პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას სამიზნე რეგიონებში. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, პროექტი განახორციელებს შემდეგ ინიციატივებს: მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარება; სოფლის მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა; მეწარმეებსა და მყიდველებს შორის საბაზრო ურთიერთობების ჩამოყალიბება და განვითარება; და, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა ბიზნეს კავშირების დამყარებისა და გაძლიერების მეშვეობით. შედეგად, ზრდა ხელს შეუწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, მცირე და საშუალო საწარმოების და შიდა მეურნეობების შემოსავლების ზრდას ადგილობრივი თემების გაძლიერების მიზნით.

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი ელ. წერილის სათაურში RFA # 101-2002-09-S-2019.

დაგვიანებით გამოგზავნილი ან არასრული განაცხადები არ განიხილება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართები.

განთ. 28 ნოემბერი 11:10

ბოლო ვადა 24 დეკემბერი 00:00

5000 ლარი

საქართველოში ფემინისტური მოძრაობის განვითარების ხელშეწყობა

ID 1155

ქალთა ფონდი საქართველოში აცხადებს საგრანტო კონკურსს „საქართველოში ფემინისტური მოძრაობის განვითარების ხელშეწყობა“, რომლის ფინანსური მხარდამჭერია „ფონდი ოქი“-ს ქალთა პროგრამა.

საგრანტო პროგრამა მიზნად ისახავს ქალთა გაძლიერებას და ფემინისტური მოძრაობის განვითარების ხელშეწყობას.

პროგრამა ქალთა ჯგუფებს თუ ქალთა უფლებების დამცველ აქტივისტებს საშუალებას მისცემს განახორციელონ შემდეგი ინტერვენციები:

 • ფემინისტური საგანმანათლებლო ინიციატივები (ვორქშოფები, ტრენერთა ტრენინგი და სხვ.)
 • კანონმდებლობის და პოლიტიკის ადვოკატირება
 • ფემინისტების, ქალთა უფლებების დამცველი აქტივისტების, ქალთა ორგანიზაციების/ჯგუფების კოლექტიური ინიციატივები და მათი შესაძლებლობების ზრდა
 • შემოქმედებითი ინიციატივები, მიმართული ქალთა მოძრაობის განვითარებასა და ცვლილების გამოწვევაზე

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ქალთა ფორმალურ და არაფორმალურ ჯგუფებს (რეგისტრირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საინიციატივო ჯგუფებს) და ქსელებს, საქართველოს დედაქალაქიდან და რეგიონებიდან.

ქალთა ფონდი კონკურსის ფარგლებში მხარს დაუჭერს პროექტებს:

• რომლებსაც ახორციელებენ ქალები
• რომელთა პირდაპირი და საბოლოო ბენეფიციარები არიან ქალები

პრიორიტეტი მიენიჭება კოალიციურ პროექტებს.

საგრანტო თანხის მაქსიმუმი შეადგენს 5000 დოლარს. პროექტების ხანგრძლივობა განსაზღვრულია 6-8 თვემდე.

განსახილველი პროექტების (ერთი პირი, ნაბეჭდი ან ხელნაწერი, ქართულ, რუსულ, ან ინგლისურ ენაზე) წარდგენის ბოლო ვადაა 201წლის 18 დეკემბერი (18:00 სთ). საბოლოო გადაწყვეტილება დაფინანსების შესახებ ცნობილი გახდება 2019 წლის დეკემბრის ბოლოს.

განთ. 20 ნოემბერი 12:32

ბოლო ვადა 18 დეკემბერი 00:00