ფილტრი

ტენდერები

vip

მცირე გრანტების პროგრამა

ID 1136

გაეროს განვითარების პროგრამა აცხადებს მცირე გრანტების პროგრამას.

მცირე გრანტების სქემის მიზანია დაეხმაროს სამოქალაქო საზოგადოების უფლებამოსილ ორგანიზაციებს მიზნობრივი პროექტების განხორციელებაში, რათა ხელი შეუწყონ ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებას მუნიციპალიტეტებში, გურიის, ქვემო ქართლის, სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის რეგიონებში.

მცირე გრანტების სქემის შემუშავება მიზნად ისახავს თემებსა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს საკუთარი პირობებით გაუმკლავდეს სიღარიბის, უთანასწორობისა და ეკონომიკური უარყოფითი მხარეების მოგვარებას.

საგრანტო პროექტის დასრულებული განაცხადი უნდა წარედგინოს ელექტრონულად: [email protected]

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 8 ნოემბერი, 2019 წ.

 

განთ. 3 ოქტომბერი 17:01

ბოლო ვადა 11 ნოემბერი 00:00

კატო მიქელაძის პრემია 2019

ID 1138

"ქალთა ფონდი საქართველოში" აცხადებს კონკურსს კატო მიქელაძის პრემიის მოსაპოვებლად. ნებისმიერ პირს შეუძლია ელექტრონული ფორმით  დაასახელოს საკუთარი კანდიდატი, ხოლო პრემიის მფლობელს საგანგებოდ შექმნილი ჟიური გამოავლენს.

2019 წლის კატო მიქელაძის პრემიის თემაა მოძრაობებს შორის თანამშრომლობა და თანაკვეთა, და განიხილებიან ის ქალი უფლებადამცველები, რომლებიც მომიჯნავე სფეროში მოღვაწეობენ, თუმცა მათი საქმიანობა მიმართულია ქალების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ.

ეს სფეროები შესაძლოა, მოიცავდეს: გარემოსდაცვით სამართლიანობას, სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებს, შშმ პირების უფლებებს, მშრომელების, სექსუალური, ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობების უფლებებზე მომუშავე უფლებადამცველებს და სხვა.

კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

  • ცხოვრობდეს და მუშაობდეს საქართველოს ტერიტორიაზე
  • საქმიანობდეს მომიჯნავე სფეროში, თუმცა ესმახურებოდეს ქალების, განსაკუთრებით მარგინალიზებული ჯგუფების წარმომადგენლების, უფლებებრივი მდგომარეობის დაცვასა და გაუმჯობესებას
  • იყოს საქმისადმი თავდადებული, უანგარო და კომპეტენტური
  • ხელს უწყობდეს ფემინისტური ღირებულებების პოპულარიზაციას

კანდიდატების წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 31 ოქტომბერი. საპრიზო თანხა შეადგენს 1,500 ევროს.

განთ. 11 ოქტომბერი 15:21

ბოლო ვადა 31 ოქტომბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი ქალთა სექსუალური ჯანმრთელობის და უფლებების დასაცავად

ID 1135

"ქალთა ფონდი საქართველოში" აცხადებს საგრანტო კონკურსს "ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების დაცვა", რომლის ფინანსური მხარდამჭერია ფონდი "ღია საზოგადოების ინსტიტუტი" (Foundation Open Society Institute).

საგრანტო კონკურსი მიზნად ისახავს ისეთი ინიციატივების მხარდაჭერას, რომელიც მიმართულია ქალთა გაძლიერებაზე, მათი ცოდნისა და უნარების ამაღლებაზე სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკითხებზე, ამ საკითხების მიმართ არსებული პოლიტიკის, პრაქტიკების, შეხედულებებისა და დამოკიდებულებების შეცვლაზე, აგრეთვე, სექსუალურ უფლებებზე მომუშავე ქალი უფლებადამცველების ქსელური მუშაობის გაძლიერებასა და დაცვაზე.

"ქალთა ფონდი" მიესალმება სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტირებულ ინიციატივებს სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების ჭრილში.

საგრანტო კონკურსის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

- ქალების და გოგოების გაძლიერება, ქსელური მუშაობის ხელშეწყობა მათი უშუალო მონაწილეობითა და ლიდერობით
- ქალებისა და გოგოების ხელმისაწვდომობის გაზრდა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისებზე/ცნობიერების ამაღლება/ცოდნის წარმოება/გავრცელება.
- ადვოკატირება/ლობირება (საბიუჯეტო ადვოკატირების ჩათვლით), ადვოკატირების კამპანიების წარმართვა სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების (მშობლები, მეურვეები, სექსუალური პარტნიორები, სოც. მუშაკები, პოლიციის თანამშრომლები და სხვ.) ჩართულობით
- კვლევების განხორციელება ქალთა სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებზე
- გადაწყვეტილების მიმღებების მგრძნობელობის ამაღლება სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკითხებზე. გადაწყვეტილების მიმღებებთან და სერვისის მიმწოდებლებთან ქსელური მუშაობის უზრუნველყოფა
- საზოგადოებრივი/სათემო მონიტორინგის და ანგარიშვალდებულების სისტემების გაძლიერება (საბიუჯეტო მონიტორინგის ჩათვლით).

კონკურსის თემატური მიმართულებები მოიცავს, თუმცა არ შემოიფარგლება შემდეგით:

- ხელმისაწვდომობა ყოვლისმომცველ სექსუალურ განათლებაზე;
- ხელმისაწვდომობა სტიგმისაგან თავისუფალ ინფორმაციასა და სერვისებზე კონტრაცეფციასთან დაკავშირებით (გადაუდებელი კონტრაცეფციის ჩათვლით);
- ხელმისაწვდომობა სტიგმისაგან თავისუფალ ინფორმაციასა და სერვისებზე აბორტთან დაკავშირებით;
- სგგი-ს პრევენცია და მკურნალობა;
- სექსუალური და გენდერული ნიშნით ძალადობის პრევენცია და შემდგომი რეაგირება;
- ქალებისა და გოგოების სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებების დარღვევის შემთხვევების და დისკრიმინაციის ფაქტების გამოვლენა, დოკუმენტაცია და მათზე რეაგირება;
- ქალთა იმ ჯგუფების რეპროდუქციული/სექსუალური უფლებების დაცვა, რომლებიც დისკრიმინაციის რამდენიმე ფორმას განიცდიან.

საგრანტო კონკურსში "ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების დაცვა" მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:

- ქალთა ადგილობრივ რეგისტრირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს;
- ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ ქალთა საკითხებზე და რომლებსაც ხელმძღვანელობენ ქალები;
- ქალთა ორგანიზაციებს, რომელთა ბიუჯეტი ქალთა ფონდის ბიუჯეტზე მცირეა;
- ქალთა ორგანიზაციებს დედაქალაქიდან და საქართველოს რაიონებიდან, ასევე რეგიონულ ან საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც საქართველოში არიან დაფუძნებული და საქართველოში ოპერირებენ.

"ქალთა ფონდი" პრიორიტეტს მიანიჭებს რეგიონში მოქმედი ორგანიზაციების ინიციატივებს.

საგრანტო თანხის მაქსიმუმი შეადგენს 8000 აშშ დოლარს. პროექტების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 14 თვეს.

დეკემბრის პირველ კვირაში გრანტის მიმღები ორგანიზაციები სპეციალურ ტრენინგს გაივლიან სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებზე ცოდნისა და უნარების გასაძლიერებლად, პროექტების წარმატებით განხორციელებისათვის.

კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან მოხვიდეთ ფონდის ოფისში, 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან 11 ოქტომბრის ჩათვლით, ყოველ სამშაბათს და პარასკევს, 15:00-17:00 სთ.

განსახილველი პროექტების (ერთი პირი, ნაბეჭდი ან ხელნაწერი, ქართულ ენაზე, შესაძლებელია რუსულ და ინგლისურ ენაზეც) წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 30 ოქტომბერი. საბოლოო გადაწყვეტილება დაფინანსების შესახებ ცნობილი გახდება 2019 წლის ნოემბრის ბოლოს.

საპროექტო განაცხადები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ პირადად ან გამოგზავნოთ ფოსტით, ელ.ფოსტით, ან ფაქსით შემდეგ მისამართზე:

სერგო ზაქარიაძისქ. # 8, მე-4 სადარბაზო, I სართული, ბინა 74, თბილისი 0177
ტელ./ფაქსი: 2399998
ელ.ფოსტა: [email protected]

გისურვებთ წარმატებას!

ცნობიერების ამაღლებას ქალის სექსუალურ თავისუფლებასა და თვითგამოხატვაზე, მათ შორის, სექსუალურ სიამოვნებაზე ჰეტერონორმატიული ჩარჩოს მიღმა, ინფორმირებული თანხმობა;

სხვადასხვა არსებული მანკიერი პრაქტიკის აღმოფხვრას, რომელიც არღვევს რეპროდუქციულ და სექსუალურ უფლებას და უარყოფით გავლენას ახდენს ქალის სასიცოცხლო ციკლზე (ყველა ასაკის გათვალისწინებით), ასევე, მათი თავიდან არიდების ან მომხდარის შემსუბუქების სხვადასხვა შესაძლებლობას.

ქალთა ინფორმირებული არჩევანის და შესაბამისი გადაწყვეტილების განხორციელების შესაძლებლობას ზეწოლისა და ძალადობისგან თავისუფალ გარემოში.

განთ. 1 ოქტომბერი 12:37

ბოლო ვადა 30 ოქტომბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

ID 1127

"სიდა" აცხადებს მცირე გრანტების პროგრამას რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების
მიზნით. 

კონკურსის მიზანია, ხელი შეუწყოს არასრულწლოვანთა მართმლსაჯულების რეფორმისა და დანაშაულის პრევენციის საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას რეგიონულ დონეზე. საგრანტო კონკურსის შედეგად შერჩეული ორგანიზაციები განახორციელებენ არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციისკენ მიმართულ სხვადასხვა  სოციალური აქტივობებსა და კამპანიებს. 

განმცხადებელი უნდა იყოს საქართველოში რეგისტრირებული არასამთავრობო, არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირი, რომელსაც აქვს ბავშვთა და ახალგაზრდობის საკითხებზე, მათ შორის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების და არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის მხრივ, მუშაობის გამოცდილება და ექსპერტიზა. ორგანიზაცია შეიძლება საქმიანობდეს საქართველოს ერთ, რამდენიმე ან ყველა რეგიონში.

მოთხოვნილი თანხის მთლიანი ღირებულება თითოეული რეგიონისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 4000 ევროს , თუმცა  ბიუჯეტი  წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში, ლარში, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად.  

განმცხადებელმა ორგანიზაციამ 2019 წლის 20 ოქტომბრის, 23:59-მდე ელექტრონულად უნდა შეავსოს საგრანტო აპლიკაციის ფორმა (MS Word ან PDF ფორმატში) და ელექტრონულადვე წარმოადგინოს მისამართზე:    [email protected].  საპროექტო განაცხადის დასრულებულ ფორმას თან დართული უნდა ჰქონდეს ყველა საჭირო დოკუმენტაცია. ელ. ფოსტის სათაურის ველში მითითებული უნდა იყოს „მცირე საგრანტო პროგრამა“. 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ თანდართული ფაილი.

განთ. 27 სექტემბერი 17:52

ბოლო ვადა 20 ოქტომბერი 00:00

მცირე საგრანტო კონკურსი სკოლებისთვის

ID 1134

პროგრამის „მომავლის თაობა“ ფარგლებში გამოცხადდა მცირე საგრანტო კონკურსი.

მცირე გრანტების კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდება ისეთი საპროექტო განაცხადები, რომლებიც წარმოდგენილია მოსწავლეთა ჯგუფების მიერ (კლასი - რომელშიც ისწავლება სამოქალაქო განათლება  (IX – XII))  და მიზნად  ისახავს საზოგადოების საჭიროებების გამოვლენასა და გადაწყვეტას ახალგაზრდების უშუალო მონაწილეობით, სამოქალაქო განათლების პედაგოგებთან, მედიასთან,  სკოლის ადმინისტრაციასთან, თვითმმართველობასთან და სხვადასხვა ადგილობრივ ჯგუფებთან თანამშრომლობით. 

საგრანტო თანხის მაქსილალური ოდენობაა  450 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში.  

საპროექტო განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 27 ოქტომბერი.

კონკურსთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ ბმულზე.  

განთ. 27 სექტემბერი 17:52

ბოლო ვადა 27 ოქტომბერი 00:00

1000 ლარი

ჟურნალისტური ნამუშევრების კონკურსი

ID 1117

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი აცხადებს კონკურსს საუკეთესო ჟურნალისტური ნამუშევრის გამოსავლენად ზრდასრულთა განათლების თემაზე

ზრდასრულთა განათლების კონკურსის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ზრდასრულთა განათლების (ფორმალური და არაფორმალური) შესახებ. კონკურსში განსახილველად მიიღება 2019 წლის იანვრიდან 2019 წლის 1 ნოემბრის ჩათვლით ბეჭდვით ან ელექტრონულ მედიაში გამოქვეყნებული პუბლიკაცია (სტატია, ესსე), ბლოგი, ტელე-რადიო სიუჟეტი, რეპორტაჟი ან ფოტო-რეპორტაჟი თემაზე: "საქართველოში ზრდასრულთა განათლების რეალობა და პრობლემები". 

საკონკურსო მასალების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 2 ნოემბერი.

კონკურსში გამარჯვებულისთვის საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელმა დააწესა ჯილდო - 1000 ლარი.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად თანდართული შევსებული სააპლიკაციო ფორმა და საკონკურსო მასალები მოგვაწოდეთ ელ-ფოსტის შემდეგ მისამართზე: [email protected] 

საკონტაქტო პირი: ნინო ბაგრატიშვილი 
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი 
ტელ: (+995) 32 2 22 25 84; 
ელ-ფოსტა: [email protected] 
ვებ-გვერდი: http://www.gaen.org.ge 

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი 2014 წელს შეიქმნა. მისი მიზანია საქართველოში ზრდასრულთა განათლების პრინციპების პოპულარიზაცია, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ზრდასრულთა განათლების მნიშვნელობის შესახებ და ზრდასრულთა განათლების ისეთი სისტემის შექმნის ხელშეწყობა, რომელიც პასუხობს ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებსა და უზრუნველყოფს განათლების თანაბარ ხელმისაწვდომობას საქართველოში მცხოვრები ნებისმიერი ზრდასრული ადამიანისთვის.

კონკურსი ტარდება გერმანიის სახალხო უნივერსიტეტთა ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის (DVV International) საქართველოს ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით.

განთ. 11 სექტემბერი 10:21

ბოლო ვადა 2 ნოემბერი 00:00