ფილტრი

მომსახურება

200 ლარი

((+256704813095))Voodoo Death Spells That Really Work In London Uk Wellington Witchcraft, Psychic, Magic Forum, Black Magic In Powerful Death Spell

ID 89447

((+256704813095))Voodoo Death Spells That Really Work In London Uk Wellington Witchcraft, Psychic, Magic Forum, Black Magic In Powerful Death Spell,ஜ۩۞۩ஜ call+256704813095 ஜ۩۞۩ஜ Dr Mpagi CALL / WHATSAPP + Results are 100% sure and guaranteed, spell casting specialist, , black magic death spells that work overnight or by accident. I Cast these strongest black magic revenge death spells that work fast overnight to kill ex-lover, husband, wife girlfriend Enemies overnight without delay. It doesn’t matter whether he or she is in a far location, I guarantee you to have your results you are looking for immediately. Just make sure before you contact me you are committed and you want what you are looking for (Victim Death) because my death spell work fast overnight after casting the spells. How To Cast A Death Spell On Someone, Death Spells That Work Overnight to kill wicked Step-dad / Step mom Death Revenge Spell on wicked friends, Voodoo Death Spells to kill Enemies Black Magic Spells To Harm Someone, Black magic death spells on ex-lover, Revenge instant death spells on toxic uncles powerful instant death spells online instant spell that work fast in USA, UK, Kuwait, Germany, Asian, Europe, Philippines, Canada, South Africa, Italy, Peru, India, Iran, Gambia. Sweden, Australia, Nigeria, Spain, Ghana, California, Greece. Death spell on someone, death spells that work overnight, I need instant death spells, I need death spells, voodoo death spells, death spell chant, death spells that work fast, real black magic spells casters, black magic spells see result in days, real black magic spells that work, guaranteed black magic love spells, guaranteed voodoo spells, spell to make someone sick and die, revenge spells that work instantly, real witches for hire, revenge spells on an ex- lover, how to put a spell on someone who hurts you, spell to make someone sick, voodoo spells to hurt someone, spells to curse someone, powerful revenge spells, most powerful death spell, spell to die in your sleep, successful death spell, most powerful voodoo spell caster, voodoo spell casters in new Orleans, voodoo love spells reviews, proven authentic voodoo spell casters, most powerful voodoo priest in world, black magic tricks to destroy enemy. Results are 100% sure and guaranteed whatapp or call ((+256704813095))

განთ. 1 დეკემბერი 14:00

ბოლო ვადა 1 იანვარი 2024 00:00

200 ლარი

+256704813095 VOODOO REVENGE SPELLS TO PUNISH SOMEONE/DEATH SPELLS CASTER TO KILL SOMEONE THAT WORK OVERNIGHT IN Jamaica Sweden Australia UK USA Mexico Romania Belgium Switzerland England Singapore Kuwait Canada Austria Denmark

ID 89444

  VOODOO REVENGE SPELLS TO PUNISH SOMEONE/DEATH SPELLS CASTER TO KILL SOMEONE THAT WORK OVERNIGHT IN Jamaica Sweden Australia UK USA Mexico Romania Belgium Switzerland England Singapore Kuwait Canada Austria Denmark

+256704813095 Dr mamakula all over the world as best magic spell caster. She can solve each and every problem of life through her powerful services. She have proved herself through her work, She have helped many people all around the world through spells. She is also famous as black magic specialist. She solves every problem in the easiest way and gives his 100% and bring out the desired result to satisfy the person who comes to her for help. And if you are searching for a spell caster to solve your problems then you are on the right place. She provides various services like Lost love spell, Love spell, Lottery spell, Black Magic spells, Revenge spells, Love spell chants, Lottery spell that work immediately, Lottery money spell, Voodoo love spell, Real Love spell that work, etc. So if you are having any problem and want to solve it through magic spells then fee free contact dr mamapagi . Even you can feel free to call her through@@@@$$# +256704813095 !!!!

განთ. 1 დეკემბერი 13:43

ბოლო ვადა 1 იანვარი 2024 00:00

250 ლარი

+256704813095 Dr mamakula all over the world as best magic spell caster. She can solve each and every problem of life through her powerful services. She have proved herself through her work, She have helped many people all around the world through spells.

ID 89443

+256704813095 Dr mamakula all over the world as best magic spell caster. She can solve each and every problem of life through her powerful services. She have proved herself through her work, She have helped many people all around the world through spells. She is also famous as black magic specialist. She solves every problem in the easiest way and gives his 100% and bring out the desired result to satisfy the person who comes to her for help. And if you are searching for a spell caster to solve your problems then you are on the right place. She provides various services like Lost love spell, Love spell, Lottery spell, Black Magic spells, Revenge spells, Love spell chants, Lottery spell that work immediately, Lottery money spell, Voodoo love spell, Real Love spell that work, etc. So if you are having any problem and want to solve it through magic spells then fee free contact dr mamapagi . Even you can feel free to call her through@@@@$$# +256704813095 !!!!

განთ. 1 დეკემბერი 13:38

ბოლო ვადა 1 იანვარი 2024 00:00

1 ლარი

საუკეთესო ადვოკატის მომსახურება-უფასო იურიდოიული კონსულტაცია.

ID 89405

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი საუკეთესო ადვოკატი შეღავათიან ფასად გაგიწევთ კვალიფიციურ საადვოკატო მომსახურებას სამივე ინსტანციის  სასამართლოს მიერ განსახილველ საქმეებზე. დარეკეთ  ადვოკატთან ნებისმიერ დროს.ტ.551125704.

განთ. 30 ნოემბერი 13:53

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

2000 ლარი

სამართლებრივი დახმარება (იურიდიული მომსახურება, ადვოკატი)

ID 89225

☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537

 

✅ Free legal advice - 577 111 537

 

☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 

2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 

3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 

4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 

6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 

7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;

12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;

13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.

14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

 

მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

 

✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

www.dlb.ge 

 

მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37;

განთ. 26 ნოემბერი 19:35

ბოლო ვადა 31 იანვარი 2026 00:00

250 ლარი

Buy fake driving license Germany-https://oxfahrschule.com

ID 89086

 

განთ. 23 ნოემბერი 20:02

ბოლო ვადა 31 ივლისი 2025 00:00

Kaufen Sie gefälschte Pässe germany-https://oxfahrschule.com

ID 89079

 

განთ. 23 ნოემბერი 19:38

ბოლო ვადა 23 დეკემბერი 00:00

500 ლარი

Buy Pure Mexican Cocaine Online Email: [email protected] Wickr Me: caliweedshop4

ID 89024

We provide and export high quality research chemicals in large and small quantities ... our products is as below: Our products are of high purity (above 99%).( Please email to [email protected] Phone\ Whatsapp: +1 909 315 2186)

Trusted Pharmacy in New York to Buy Crack Cocaine and Cocaine Powder online Website: cnbiochemicals.com/

An overview of the benefits:

 

✓ High quality and laboratory tested products

✓ We guarantee a 100% delivery rate

✓ Anonymous and secure payment options

✓ Unmarked, secure and discreet packaging

✓ Same day shipping for all products

✓ Incredible 24/7 online customer service

✓ Next day delivery option available

✓ More than 2000 satisfied customers

 

No customs problem/fast delivery/factory price/high quality/high purity/door to door delivery/tracking number/after-sale service https://www.cnbiochemicals.com/product-category/amphetamine-powder/


BK-EBDP,
4CMC,
4CEC,
2NE1 + APICA,
3,4-CTMP,
3-FPM, 3-MMC
4-FA,
4-MEEC,
5-APB,
5-EAPB,
5-Mapb,
5-MeO-DALT
5-MeO-DIBF,
5F-AKB-48,
5F-PB22,
6-APB,
6-APDB,
A-PVP
AB-CHMINACA,
AB-FUBINACA,
AB-FUBINACA,
Acetildenafil
AL-LAD (NEW),
AM-1220,
AM-2201,
AM-2233
AMT,
BB-22 + QUCHIC
Etizolam
MAM-2201
NM-2201
NM-2AI
Pentedron
THJ-018
THJ-2201
UR-144
Dibutylone (crystal)
ADRAFINIL (powder and crystal)
TH-PVP
4-CPRC

Amphetamine Powder

Crystal Meth

MDMA Ecstasy Molly

Crack Cocaine and Cocaine Powder


We offer discrete and reliable packaging and delivery. - fast and reliable shipping within 48 hours, using courier service, DHL, EMS, TNT, FEDEX, UPS, those are in stock and we only sell items above 99%, if you interest us Cite the best for u. Contact us now for more details. Phone\ Whatsapp: +1 909 315 2186
Email : [email protected]

Website: https://www.cnbiochemicals.com/

Website: https://jungleboysweedofficial.com/

Wickr Me: caliweedshop4

Telegram: @Cnbiochemicals

განთ. 21 ნოემბერი 07:37

ბოლო ვადა 21 დეკემბერი 00:00

ID 88996

Contact me:
Threema:SYTCU7VZ
Telegarm/Signal/ WhatsApp:+852 54328276
Strong Noids ADBB, 5cladba for sale!
Good quality EUtylone, APIHP crystal for sale, best prices!
Europe warehouse, ship from Europe, safe and fast delivery, factory price, strong quality!
Potent cannabinoids/stimulants/benzos/opioids analogues, great reviews safe delivery to your door!

განთ. 20 ნოემბერი 06:07

ბოლო ვადა 20 დეკემბერი 00:00

ID 88994

We sell directly from the factory, with the best prices and abundant inventory.

Cas:        product name;

CAS 5449-12-7  5413-05-8 718-08-1  20320-59-6  BMK Diethyl(phenylacetyl)malonate

CAS 28578-16-7  52190-28-0       PMK ethyl glycidate

CAS 110-63-4           1,4-Butanediol

CAS 61-54-1             Tryptamine

CAS 7553-56-2          Iodine Ball

CAS 1451-82-7          2-bromo-4-methylpropiophenone

CAS 49851-31-2         2-BROMO-1-PHENYL-PENTAN-1-ONE

CAS 5337-93-9          4'-Methylpropiophenone

CAS 1009-14-9          Valerophenone

CAS 148553-50-8         Pregabalin

CAS 6303-21-5           Hypophosphorous acid

CAS 459-03-0            4-Fluoropheny lacetone

CAS 102-97-6            N-Isopropylbenzylamine

5cladba       CAS 2709672-58-0     

Adbb JWH-018   CAS 109555-87-5

CAS 71368-80-4          Bromazolam

CAS 28981 -97-7         Alprazolam

CAS 40054- 69- 1        Etizolam

CAS 14530-33-7         A-PVP  AIPHP

CAS 119276-01-6        Protonitazene

CAS 14680-51-4         Metonitazene

CAS 2785346-75-8       ETONITAZEPYNE

CAS 111982-50-4        2- fdck 2-fluorodeschloroketamine

CAS 14176-50-2         Tiletamine hydrochloride

CAS 14176- 49-9         Tiletamine

CAS 802855-66-9         EUTYLONE

MDMA 

BK-MDMA

CAS 2732926-24-6        N-Desethyl Isotonitazene

 

If you are interested, you can contact me through the pictures! ! ! !

 

Threema:SYTCU7VZ

Telegarm/Signal/ WhatsApp:+852 54328276

We sell directly from the factory, with the best prices and abundant inventory.

Cas:        product name;

CAS 5449-12-7  5413-05-8 718-08-1  20320-59-6  BMK Diethyl(phenylacetyl)malonate

CAS 28578-16-7  52190-28-0       PMK ethyl glycidate

CAS 110-63-4           1,4-Butanediol

CAS 61-54-1             Tryptamine

CAS 7553-56-2          Iodine Ball

CAS 1451-82-7          2-bromo-4-methylpropiophenone

CAS 49851-31-2         2-BROMO-1-PHENYL-PENTAN-1-ONE

CAS 5337-93-9          4'-Methylpropiophenone

CAS 1009-14-9          Valerophenone

CAS 148553-50-8         Pregabalin

CAS 6303-21-5           Hypophosphorous acid

CAS 459-03-0            4-Fluoropheny lacetone

CAS 102-97-6            N-Isopropylbenzylamine

5cladba       CAS 2709672-58-0     

Adbb JWH-018   CAS 109555-87-5

CAS 71368-80-4          Bromazolam

CAS 28981 -97-7         Alprazolam

CAS 40054- 69- 1        Etizolam

CAS 14530-33-7         A-PVP  AIPHP

CAS 119276-01-6        Protonitazene

CAS 14680-51-4         Metonitazene

CAS 2785346-75-8       ETONITAZEPYNE

CAS 111982-50-4        2- fdck 2-fluorodeschloroketamine

CAS 14176-50-2         Tiletamine hydrochloride

CAS 14176- 49-9         Tiletamine

CAS 802855-66-9         EUTYLONE

MDMA 

BK-MDMA

CAS 2732926-24-6        N-Desethyl Isotonitazene

 

If you are interested, you can contact me through the pictures! ! ! !

 

Threema:SYTCU7VZ

Telegarm/Signal/ WhatsApp:+852 54328276

We sell directly from the factory, with the best prices and abundant inventory.

Cas:        product name;

CAS 5449-12-7  5413-05-8 718-08-1  20320-59-6  BMK Diethyl(phenylacetyl)malonate

CAS 28578-16-7  52190-28-0       PMK ethyl glycidate

CAS 110-63-4           1,4-Butanediol

CAS 61-54-1             Tryptamine

CAS 7553-56-2          Iodine Ball

CAS 1451-82-7          2-bromo-4-methylpropiophenone

CAS 49851-31-2         2-BROMO-1-PHENYL-PENTAN-1-ONE

CAS 5337-93-9          4'-Methylpropiophenone

CAS 1009-14-9          Valerophenone

CAS 148553-50-8         Pregabalin

CAS 6303-21-5           Hypophosphorous acid

CAS 459-03-0            4-Fluoropheny lacetone

CAS 102-97-6            N-Isopropylbenzylamine

5cladba       CAS 2709672-58-0     

Adbb JWH-018   CAS 109555-87-5

CAS 71368-80-4          Bromazolam

CAS 28981 -97-7         Alprazolam

CAS 40054- 69- 1        Etizolam

CAS 14530-33-7         A-PVP  AIPHP

CAS 119276-01-6        Protonitazene

CAS 14680-51-4         Metonitazene

CAS 2785346-75-8       ETONITAZEPYNE

CAS 111982-50-4        2- fdck 2-fluorodeschloroketamine

CAS 14176-50-2         Tiletamine hydrochloride

CAS 14176- 49-9         Tiletamine

CAS 802855-66-9         EUTYLONE

MDMA 

BK-MDMA

CAS 2732926-24-6        N-Desethyl Isotonitazene

 

If you are interested, you can contact me through the pictures! ! ! !

 

Threema:SYTCU7VZ

Telegarm/Signal/ WhatsApp:+852 54328276

განთ. 20 ნოემბერი 06:02

ბოლო ვადა 20 დეკემბერი 00:00

2000 ლარი

სამართლებრივი დახმარება (იურიდიული მომსახურება, ადვოკატი)

ID 88621

☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537

 

✅ Free legal advice - 577 111 537

 

☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 

2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 

3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 

4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 

6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 

7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;

12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;

13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.

14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

 

მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

 

✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

www.dlb.ge 

 

მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37;

განთ. 12 ნოემბერი 12:02

ბოლო ვადა 31 იანვარი 2026 00:00

500 ლარი

ID 88563

 

განთ. 11 ნოემბერი 16:43

ბოლო ვადა 25 დეკემბერი 2024 00:00