ფილტრი

მომსახურება

1 ლარი

ბუღალტრული მომსახურება

ID 46512

მოქმედი კვალიფიციური ბუღალტერი 2014 წლიდან ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილებით სხვადასხვა სფეროში გთავაზობთ დისტანციურად ყველა სახის ბუღალტრულ მომსახურებას თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებით: ბუღალტერიის აწყობა საბუღალტრო პროგრამა „ORIS”-ში, დოკუმენტაციის დამუშავება. ელექტონული დეკლარირება, ყოველთვიური და წლიური დეკლარაციების და ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და სხვა. ვმუშაობ საკუთარი პროგრამით „ORIS”.

განთ. 19 თებერვალი 14:51

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

100 ლარი

ბუღალტრული მომსახურება

ID 45901

გაგიწევთ ბუღალტრულ მომსახურებას დისტანციურად – ეს მომსახურება მოიცავს ბუღალტრული პროგრამაში ჩანაწერების წარმოებას, შესაბამისი პირველადი დოკუმენტაციის ორგანიზებას, ყველა საგადასახადო დეკლარაციის წარგენას და ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების მენეჯემტს. ნებისმიერი ოპერაციის წინასწარ განხილვას საგადასახადო მიზნებისათვის და მენეჯმენტისათვის რისკების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას.მომსახურების ფორმა სრულად დამოკიდებულია თქვენს მოთხოვნებზე და შეიძლება მოიცავდეს, როგორც დისტანიურ მომსახურებას მხოლოდ დეკლარაციების ჩაბარებისას, ისე ნებისმიერი პერიოდულობით თქვენს ოფისში მოსვლასა და ადგილზე მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვას. ეს მომსახურება მორგებულია ორგანიზაციის მენეჯმენტის მოთხოვნებზე და საქმიანობის სპეციფიკაზე.მაქვს საკუთარი,ლიცენზირებული საბუღალტრო პროგრამა Oris (რაც დამატებით ხარჯებს აგარიდებთ თავიდან) 

განთ. 24 იანვარი 16:20

ბოლო ვადა 29 თებერვალი 00:00

1 ლარი

საბუღალტრო მომსახურება

ID 45422

მოქმედი კვალიფიციური ბუღალტერი 2014 წლიდან ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილებით სხვადასხვა სფეროში გთავაზობთ დისრანციურად ყველა სახის ბუღალტრულ მომსახურებას თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებით: ბუღალტერიის აწყობა საბუღალტრო პროგრამა „ORIS”-ში, დოკუმენტაციის დამუშავება. ელექტონული დეკლარირება, ყოველთვიური და წლიური დეკლარაციების და ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და სხვა. ვმუშაობ საკუთარი პროგრამით „ORIS”

განთ. 10 იანვარი 12:21

ბოლო ვადა 29 თებერვალი 00:00

150 ლარი

ბუღალტრული მომსახურება

ID 45082

მოგესალმებით, გაგიწევთ ბუღალტრულ მომსახურებას საკუთარი პროგრამით დისტანციურად

მომსახურებაში შედის:

1.პირველადი დოკუმენტაციის მოწესრიგება,

2 ბუღალტრული დოკუმენტაციის დამუშავება და დაარქივება

3.თანხების მოძრაობის კონტროლი

4.დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებების/ანგარიშგების კონტროლი

5.საგადასახადო თვიური და წლიური დეკლარაციებისა და სხვა ანგარიშგებების შედგენა/წარდგენა.

6. საპენსიო დეკლარაციის მომზადება/წარდგენა

7.სხვა ბუღალტრული საქმიანობები კომპანიის საჭიროებიდან გამომდინარე

  მაქვს საკუთარი,ლიცენზირებული საბუღალტრო პროგრამა Oris (რაც დამატებით ხარჯებს აგარიდებთ თავიდან) 

განთ. 24 დეკემბერი 2019 16:49

ბოლო ვადა 29 თებერვალი 00:00

300 ლარი

ბუღალტრული მომსახურება საქართველოში

ID 40879

www.taxbalances.com    [email protected]  +995555711857 (mob, whatsap, viber) 

გთავაზობთ სრულ ბუღალტრულ მომსახურებას

 

 

ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით, ყოველთვიური საგადასახადო და საპენსიო დეკლარაციების მომზადება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საჭიროების შემთქვევაში წინა პერიოდების დეკლარაციების დაზუსტება. წლიური ანგარიშგების მომზადება სხვადასხვა კატეგორიის საწარმოებისთვის. ბალანსის, მოგება/ზარალის ანგარიშგების, ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისის მომზადება. ხარჯების კალკულაცია. ბიუჯეტის შედგენა, გადარიცხვების წარმოება. ხელშეკრულებების და სხვა საჭირო დოკუმენტების მომზადება დროულად ონლაინ რეჟიმში. დაგეხმარებით აუდიტის წინა პერიოდში ფინანსების გადამოწმებაში და დოკუმენტების მომზადებაში, აგრეთვე განვახორციელებთ შიდა აუდიტს და დაგეხმარებით აუდიტორული კომპანიის შერჩევაში. მისაღებია ინგლისურენოვანი დამკვეთიც. ფასი დამოკიდებულია საქმის მოცულობაზე.   
ჩვენი სფეროები: ვაჭრობა, წარმოება, მომსახურების სფერო, კვების ობიექტები, ტურისტული და სხვა მომსახურებები, სოციალური/საქველმოქმედო საქმიანობები.  მომსახურებას ვუწევთ ყველა იურიდიული სტატუსის მქონე პირს: ინდ მეწარმე, შპს, არასამეწარმეო იურიდიული პირი (არასამთავრობო ორგანიზაცია), მცირე/ მიკრო მეწარმე, გრანტების ფინანსები და სხვ. დაგეხმარებით სტატუსის შერჩევაში.

ჩვენი პრიორიტეტია კანონთან სრული შესაბამისობა, ეკონომიურობა და თანამედროვე მოქნილი, სწრაფი მუშაობის მეთოდი ხელმისაწვდომ ფასად. 

ბუღალტრულ მომსახურებას გაგიწევთ მაღალკვალიფიციური მთავარი ბუღალტერი,  10 წლის განმავლობაში მთავარ ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილებით სხვადასხვა სფეროში, საგადასახადო კოდექსის მაღალ დონეზე ცოდნით, მაგისტრის ხარისხით აუდიტში, ACCA კვალიფიკაციით.

 

www.taxbalances.com

https://www.facebook.com/AccountingServiceInTbilisi/

 

Accounting services in Tbilisi, Georgia

Services provided: International Financial Reporting Standards. Financial services in all kind of organisations. Prepare Tax declarations according Georgian Tax Law, prepare financial statements, balance, cash-flow, calculation of expenses, prepare all needed documentations, bookkeeping, bank transactions etc.


+995555711857 (whatsap, viber, phone)
[email protected]

www.taxbalances.com

https://www.facebook.com/AccountingServiceInTbilisi/

 

 

(ბუღალტერი, ბუღალტრული მომსახურება საქართველოში თბილისში, დისტანციური ბუღალტრული მომსახურება, საგადასახადო კოდექსი, ფინანსური მენეჯერის მომსახურება, შესყიდვები და ფინანსები, accountant in Tbilisi, Georgia, accounting services in Tbilisi, Georgia, online accounting services, Georgian tax code, business in Tbilisi, Georgia taxes in Georgia)

განთ. 1 სექტემბერი 2019 23:31

ბოლო ვადა 30 აპრილი 2021 00:00

150 ლარი

ბუღალტრული მომსახურება ინდივიდუალური მეწარმეებისთვის

ID 40785

www.taxbalances.com [email protected] +995555711857 ბუღალტრული მომსახურება ინდ. მეწარმეებისთვის. ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით, საგადასახადო და საპენსიო დეკლარაციების მომზადება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  ხელშეკრულებების და სხვა საჭირო დოკუმენტების მომზადება დროულად ონლაინ რეჟიმში. მისაღებია ინგლისურენოვანი დამკვეთიც. ფასი დამოკიდებულია საქმის მოცულობაზე.  ბუღალტრულ მომსახურებას გაგიწევთ მაღალკვალიფიციური მთავარი ბუღალტერი,  10 წლის განმავლობაში მთავარ ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილებით სხვადასხვა სფეროში, საგადასახადო კოდექსის მაღალ დონეზე ცოდნით, მაგისტრის ხარისხით აუდიტში, ACCA კვალიფიკაციით.

 

www.taxbalances.com

https://www.facebook.com/AccountingServiceInTbilisi/

 

Accounting services in Tbilisi, Georgia

Services provided: International Financial Reporting Standards. Financial services in all kind of organisations. Prepare Tax declarations according Georgian Tax Law, prepare financial statements, balance, cash-flow, calculation of expenses, prepare all needed documentations, bookkeeping, bank transactions etc.


+995555711857 (whatsap, viber, phone)
[email protected]

www.taxbalances.com

https://www.facebook.com/AccountingServiceInTbilisi/

 

 

(ბუღალტერი, ბუღალტრული მომსახურება საქართველოში თბილისში, დისტანციური ბუღალტრული მომსახურება, საგადასახადო კოდექსი, ფინანსური მენეჯერის მომსახურება, შესყიდვები და ფინანსები, accountant in Tbilisi, Georgia, accounting services in Tbilisi, Georgia, online accounting services, Georgian tax code, business in Tbilisi, Georgia taxes in Georgia)

განთ. 26 აგვისტო 2019 11:25

ბოლო ვადა 29 აგვისტო 2021 00:00

400 ლარი

სიცრუის დეტექციის ცენტრი

ID 33202


​სიცრუის დეტექტორზე შემოწმება!!! სიახლე! პირველად საქართველოში! უპრეცენდენტო შემოთავაზება.
სიმართლის დადგენის ულტრა-თანამედროვე მეთოდი. პარტნიორების, თანამშრომლების, კლიენტების და სხვათა გადამოწმება. გაარკვიეთ სიმართლე სიცრუის დეტექტორით ყველა საკითხში.
ტელ: 599 19 66 55
საიტი: detektori.ge

განთ. 12 იანვარი 2019 17:13

ბოლო ვადა 29 აგვისტო 2021 00:00

ბუღალტერია, პრაქტიკა სტაჟირება, საგადასახადო კოდექსი

ID 8890

გთავაზობთ პრაქტიკას-მოქმედ ბუღალტრებთან ერთად, რეალურ საწარმოთა დოკუმნტებით, ლიცენზირებულ ბუღალტრულ ორისის პროგრამაში, მათთვის ვისაც გავლილი აქვს დამწყები ბუღალტრის კურსები, აქვთ ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილება ან ბაკალავრები. გთავაზობთ მაგისტრანტების და ბაკალავრების პროფესიულ პრაქტიკას. ლექციები მიმდინარეობს კვირაში ორჯერ ან სამჯერ, ხანგრძლივობა 2სთ. ლექცია, პრაქტიკული მუშაობა, ხელშეკრულებების გაფორმება, შემოსავლების სამსახურის საიტი, ბანკის ამონაწერების დამუშავება, იმპორტი და ექსპორტი, განხილვა ცალკეული კოდექსის მუხლების. მთლიანი კურსის ღირებულება 250 ლარი, 15 გაკვეთილი, ან გაკვეთილების მიხედვით ერთი გაკვეთილი 20 ლარი. ჩაწერა წინასწარ. გთავაზობთ ასევე ნებისმიერი სახის ბუღალტრულ მომსახურეობას შეღავათიან ფასად. მის: აღმაშენებლის 126.

განთ. 26 მარტი 2016 09:37

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

ბუღალტრული მომსახურეობა

ID 8889

ვარ გამოცდლი მთავარი ბუღალტერი 14 წლის სტაჟით. მაქვს ბუღალტრულ-აუდიტორიული მომსახურეობის ოფისი. წარგიდგენთ - წლიურ დეკლარაციებს; მოგების, ქონების ,საშემოსავლო, დღგ და სხვა დეკლარაციებს, შეღავათიან ფასად.ვიმუშავებ თავისუფალი გრაფიკით ბუღალტრად; ყველა ტიპის საწარმოში, იმპორტი და ექსპორტი, ადგლიზე რეალიზაცია, პროდუქციის წარმოება, მომსახურეობის გაწევა, გადაზიდვები, ფინანსური მომსახურეობა. მოგიწესრიგებთ პირველად დოკუმენტებს ასევე საგადასახადოსთან და ბანკთან ურთიერთობებს. ინტერნეტ ბანკი და საწვავის გამოწერა ონლაინ რეჟიმში, აგიწყობთ ბუღალტრულ პროგრამაში საწარმოს. შესაძლებელია საწარმოს საბუთების მოტანა ადგილზე, მისამართი: დავით აღმაშენებლის 126-თან.

განთ. 26 მარტი 2016 09:34

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

25 ლარი

ბუღალტრული მომსახურება

ID 7369

ბუღალტრული მომსახურება შპს ,,VIP Intellect Group” პრაქტიკოს ბუღალტრებთან ერთად გთავაზობთ ბუღალტრულ მომსახურების სრულ სერვისს:  თქვენი ბუღალტერიის წარმოებას პირველადი დოკუმეტაციების საფუძველზე.  დამწყები ბუღალტრებისთვის - ახალი ორგანიზაციის შექმნას და საწყისი ნაშთების შეყვანა-დალაგებას, ხელშეკრულებების, ინვოისების, ბრძანებების და აქტების წარმოებას.  კომპიუტერულ პროგრამაში: ორისი, Info, Super-fini, 1C -ბუღალტერული მონაცემების წარმოება დადალაგებას.  ელექტრონული დეკლარაციების ყვეეთვიურ დაწლიურ წარმოებას.  ერთჯერად კონსულტაციებს.  პატარა ორგანიზაციისთვის ექსელის გამოყენებით სპეციალური საბუღალტრო პროგრამის შექმნას, ადვილად რომ აწარმოოთ დოკუმენტაცია. სრული ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით ტელეფონებზე. ტელ: 2371939; 593618212; 551196110;

განთ. 24 თებერვალი 2016 10:58

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

700 ლარი

იყიდება საბუღალტრო პროგრამა ორისი ერთვალუტიანი 700 ლარი

ID 7368

იყიდება საბუღალტრო პროგრამა ორისი ერთვალუტიანი 700 ლარი დაუზიანებელი მოყვება წიგნი გასაღები და დისკი. არის ერთ ადგილიანი და ერთ ვალუტიანი ტელ: 598 10 15 43

განთ. 24 თებერვალი 2016 10:57

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

ბუღალტერი

ID 7367

გთავაზობთ • გადასახადების ზუსტი კალკულაცია. • საბუღალტრო ამონაწერებისა და ბრუნვითი უწყისების გამზადება/მიწოდება; • საშემოსავლო, დღგ-ს, მოგების და ქონების გადასახადების დათვლა - დეკლარირება. • საბანკო ამონაწერის, სალარო აპარატისა და დამკვეთის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შეჯერება,დაზუსტება, გადამოწმება. • შემოსული ზედდებულებისა და ფაქტურების, აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამა ორისში. • ფიზიკური პირების საშემოსავლო გადასახადის, წლიური დეკლარაციის შედგენა და გაგზავნა; • ინდ/მეწარმე - ბრუნვისა და გაცემული ხელფასების მიხედვით ყოველთვიური წლიური დეკლარაციის შედგენა - დეკლარირება. • ინტერნეტ ბანკით ხელფასების, გადასახადებისა და სხვა დავალიანებების გადახდა. გადახდები ხდება უშუალოდ დამკვეთის მიერ ან მინდობილობით ანაზღაურება ინდივიდუალურად....სამუშაოს მოცულობიდან გამომდინარე

განთ. 24 თებერვალი 2016 10:56

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00