ID 67174
კიბერუსაფრთხოების ანალიტიკოსი 600 ლარი

კონტაქტი

ნექსთ აიტი აკადემია

558190407

[email protected]

დეტალური ინფორმაცია

თბილისი

ბოლო ვადა: 13 ოქტომბერი

კომენტარი

"ნექსთ აიტი აკადემია" აცხადებს მიღებას კიბერუსაფრთხოების ანალიტიკოსის (Cisco CyberOps Associate) სასწავლო კურსზე

კურსის ხანგრძლივობა: 2 თვე
სალექციო დღეები: კვირაში 2 დღე - სამშაბათი, ხუთშაბათი
ლექციების ჩატარების დრო: საღამოს საათები (19:00-დან 21:00-მდე)
სწავლის ჯამური ღირებულება: 600 ლარი, გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად

სწავლა დაიწყება 21 სექტემბერს (საღამოს 19:00 საათზე)
რეგისტრაციისთვის უნდა დარეკოთ ქვემოთ მოცემულ ნომრებზე, გაგესაუბრებათ ინსტრუქტორი და გაგცემთ კურსთან დაკავშირებულ ყველა კითხვაზე პასუხს.
ტელ: 551 40 12 34, 558 19 04 07
ელ-ფოსტა: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/Next.IT.Academy/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015009244099

გაიცემა ოთხი სერტიფიკატი:
1) Cisco - Introduction to Cybersecurity
2) Cisco - Cybersecurity Essentials
3) Cisco - CyberOps Associate
4) Next-IT security

ზოგადი ინფორმაცია:

** კურსის განმავლობაში შესრულებული იქნება უამრავი პრაქტიკული დავალება, რაც გაგიადვილებთ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში რეალიზებას;
** უზრუნველყოფილი იქნებით კურსისთვის საჭირო ყველანაირი პროგრამული უზრუნველყოფით;
** პრაქტიკული დავალებები შესრულდება Windows, Ubuntu/Kali/Parrot/Arch Linux, Cisco IOS ოპერაციულ სისტემებზე და კონკრეტულ აპლიკაციებში;
** განხილული იქნება უსაფრთხოების შესამოწმებელი პროგრამები, ასევე Kali Linux და მისი შეღწევადობის ტესტირების უტილიტები;
** კურსდამთავრებულს შეეძლება მუშაობა როგორც მცირე, ისე მსხვილ ორგანიზაციაში;
** კურსი რეკომენდებულია როგორც დამწყები, ისე ამ სფეროში მომუშავე პირებისთვის;
** კურსის დასრულების შემდგომ მსმენელს შეეძლება მუშაობა კიბერუსაფრთხოების ანალიტიკოსად და კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტად.


სასწავლო კურსის პროგრამა:

** ინფორმაციული სისტემების საფრთხეების აღწერა (კიბერომი, საფრთხის ინიციატორები, საფრთხის გავლენა)
** ბროლა კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ (თანამედროვე უსაფრთხოების ოპერაციების ცენტრი - SOC)
** უსაფრთხოება ვინდოუსსა და ლინუქს ოპერაციულ სისტემებში
** ქსელური პროტოკოლებისა და ტრაფიკის ანალიზი; ქსელის მონიტორინგი და მონიტორინგის ინსტრუმენტები
** ქსელური უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურა (Firewall, IDS/IPS)
** საწარმოო ქსელების უსაფრთხოება; DLP, CyberArk, WAF, SIEM
** გავრცელებული საფრთხეები და თავდასხმები (მავნე პროგრამები - ვირუსები, ტროიანები, ვორმები, გავრცელებული ქსელური თავდასხმები - დაზვერვა, წვდომითი თავდასხმები და სოციალური ინჟინერია; DoS/DDoS თავდასხმები; ბუფერის გადავსება; ფიშინფი; სნიფინგი, MitM თავდასხმები; გვერდის არიდება)
** IP სისუსტეები, TCP და UDP სისუსტეები; ARP სისუსტეები, ARP ქეშის მოწამვლა, DNS თავდასხმები, DNS ტუნელირება, DHCP თავდასხმები; საწარმოო სერვისები - HTTP და HTTPS, HTTP ექსპლოიტები, Email
** შეღწევადობის ინსტრუმენტების მიმოხილვა და გამოყენება
** აქტივების იდენტიფიკაცია, სისუსტეების იდენტიფიკაცია, საფრთხეების იდენტიფიკაცია; უსაფრთხოების დოკუმენტები, რეგულაციები და სტანდარტები; ქართული და საერთაშორისო კანონმდებლობების განხილვა; ეთიკის საკითხები
** წვდომის კონტროლი (წვდომის კონტროლის კონცეფციები, AAA-ს გამოყენება და მუშაობა)
** საფრთხეზე დაკვირვება (ინფორმაციის წყაროები, საფრთხეზე დაკვირვების სერვისები)
** კრიპტოგრაფია (მთლიანობა და ნამდვილობა, კონფიდენციალობა, კრიპტოგრაფია ღია გასაღებით, PKI სისტემა, აპლიკაციები და კრიპტოგრაფიის ზემოქმედება)
** საბოლოო მოწყობილობის უსაფრთხოება (ანტივირუსული დაცვა, ჰოსტზე დაფუძნებული შემოჭრების პრევენცია, აპლიკაციური უსაფრთხოება)
** საბოლოო მოწყობილობის სისუსტეების შეფასება, მოწყობილობათა უსაფრთხო მართვა, ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემები
** ქსელის უსაფრთხოების მონაცემები (უსაფრთხოების მონაცემთა ტიპები, საბოლოო მოწყობილობების ლოგები, ქსელის ლოგები)
** გამაფრთხილებელი შეტყობინებების (alerts) შეფასება (შეტყობინებების წყაროები, შეტყობინების შეფასების მიმოხილვა)
** მუშაობა ქსელის უსაფრთხოების მონაცემებთან; ქსელური მონაცემების კვლევა
** ინფორმაციის ანალიზი შემოჭრების შესახებ
** ციფრული ექსპერტიზა და ინციდენტის ანალიზი და რეაგირება (მტკიცებულებების დამუშავება და თავდასხმის წყაროზე მითითება, კიბერ სიკვდილის ჯაჭვი, შემოჭრების ანალიზის ბრილიანტის მოდელი, ინციდენტზე რეაგირება)
** ინციდენტების ანალიზი SGUIL, ELSA, Kibana, ElasticSearch, Wireshark და სხვა პროგრამებით