ID 66257
ანაზღაურებადი სტაჟირება

კონტაქტი

კრედო ბანკი

[email protected]

დეტალური ინფორმაცია

თბილისი

ბოლო ვადა: 21 აპრილი

კომენტარი

კრედო ბანკი აცხადებს ვაკანსიას:

პოზიცია: ანაზღაურებადი სტაჟირება/სერვის დესკის ოფიცერი
ექვემდებარება: ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის ჯგუფის უფროსს

სამუშაო ადგილი: სათავო ოფისი

პოზიციის მიზანი:

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის უმცროსი ოფიცრის სტაჟიორი ვალდებულია შეისწავლოს და უზრუნველყოს დახმარება ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ საკითხებში სს კრედო ბანკის (შემდგომში კრედო) პერსონალისთვის, კრედოს მიზნების, ამოცანებისა და ოპერატიული პოლიტიკების შესაბამისად. მის როლში გათვალისწინებულია IT-თან დაკავშირებული ძირითადი საკითხების მართვა სათაო ოფისისა და სერვის ცენტრის დონეზე, ოფისის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით.

ძირითადი პასუხისმგებლობა და მოვალეობები:

ზოგადი:

** კრედოს ფილოსოფიისა და მიზნების გაგება და მხარდაჭერა;
** გააკეთოს ყველაფერი, რაც მის შესაძლებლობაშია იმისათვის, რომ დაიცვას ზედამხედველის მიერ დადგენილი მიზნები და იმუშაოს უწყვეტლივ იმისათვის, რათა ორგანიზაციამ შეძლოს საკუთარი მიზნების მიღწევა;
** შეისწავლოს და განახორციელოს ყველა საქმიანობა კრედოს პოლიტიკებისა და პროცედურების შესაბამისად
** უზრუნველყოს ციფრული აღჭურვილობის მოვლა-შენახვა;
** გაუწიოს მხარდაჭერა კრედოს პერსონალს IT-თან დაკავშირებულ სხვა საკითხებში;
** კომპანიის აქტივების გამოყენების ვალდებულება დაწესებულების მისაღები გამოყენების პოლიტიკის შესაბამისად;
** ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ პოლიტიკებთან დაკავშირებით სწავლებებზე დასწრება და მათი დასრულება და ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ პოლიტიკების მიღების შესახებ განაცხადის ხელმოწერა იმის დასადასტურებლად, რომ იგი საქმის ყურშია იმის შესახებ, რომ ამ განცხადების რომელიმე ნაწილის შეუსრულებლობის შემთხვევა ჩაითვლება ვალდებულებების დარღვევად, რასაც მოჰყვება დისციპლინარული ღონისძიება.

ცოდნა, უნარები და შესაძლებლობები:

** საჭიროა შემდეგი ცოდნა, უნარები და შესაძლებლობები ოფიციალური სკოლის, თვით-განათლების, წინა გამოცდილების ან სტაჟირების კომბინაციის საფუძველზე.
** MS Windows® OS სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება;
** პერსონალური კომპიუტერის საბაზისო პროგრამული და აპარატურული უზრუნველყოფის ცოდნა და უნარები;
** კომპიუტერულ ქსელთან დაკავშირებული პროგრამული და აპარატურული მხარის, ჩამწერი, ბეჭდვითი და სხვადასახვა ქსელური მოწყობილობის მხარდაჭერის შესწავლა-გამოყენება;
** MS Office-ის საბაზისო ცოდნა;
** ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე ეფექტური წერითი და ზეპირი კომუნიკაცია;
** ადამიანებთან ურთიერთობის კარგი უნარები;
** უნდა იყოს თვით-მოტივირებული, ინოვაციური და შეეძლოს სტრესულ სიტუაციებში მუშაობა;
** გამოცდილება საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ან სხვა მსგავს ორგანიზაციებთან ჩაითვლება პლიუსად და არა მოთხოვნად;
** უნდა იყოს ორგანიზებული, მოწესრიგებული და შეეძლოს მრავალი დავალების მენეჯმენტი შემჭიდროვებულ ვადებში;
** სურვილი იმისა, რომ იყოს მოქნილი სამუშაო საათებთან მიმართებაში, როცა ეს აუცილებელია და შეძლოს ადგილობრივად გადაადგილება.
** მართვის მოწმობა. საკუთარი ავტომობილი ჩაითვლება უპირატესობად.

დაინტერესებულმა პირებმა გამოაგზავნეთ თქვენი რეზიუმე (CV) ელექტრონულ მისამართზე: [email protected] არაუგვიანეს 2021 წლის 21 აპრილი.

გთხოვთ სათაურის ველში მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება და სასურველი პოზიცია - ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის უმცროსი ოფიცრის სტაჟიორი.