ID 65622
IT ქსელის სასწავლო კურსი

კონტაქტი

Next IT Academy

[email protected]

დეტალური ინფორმაცია

თბილისი

ბოლო ვადა: 9 დეკემბერი

კომენტარი

ნექსთ აიტი აკადემია აცხადებს მიღებას IT ქსელის სასწავლო კურსზე.

კურსის ხანგრძლივობა: 1.5 თვე
სალექციო დღეები: კვირაში 3 დღე - სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი
ლექციების ჩატარების დრო: საღამოს საათები (19:00-დან 21:00-მდე)
სწავლის ღირებულება: 500 ლარი (გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად)

სწავლა დაიწყება 19 ნოემბერს (19:00-ზე)
მისამართი: თორნიკე ერისთავის №8/გიორგი ჭყონდიდელის №113 (დიდუბისა და გოცირიძის მეტროდან 5 წუთის სავალზე)
ტელ: 551 40 12 34, 558 19 04 07
ელ-ფოსტა: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/Next.IT.Academy/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015009244099

გაიცემა სამი სერტიფიკატი:

** Cisco CCNAv7 - Introduction to Networks
** Network Essentials
** Next-ITnetwork

ზოგადი ინფორმაცია:

** კურსის განმავლობაში მსმენელები შეასრულებენ უამრავ პრაქტიკულ დავალებებს, რაც მათ გაუადვილებთ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში რეალიზებას;
** მსმენელები ქსელის პრაქტიკულ დავალებებს შეასრულებენ Cisco-ს, MikroTik-ის და TP-Link-ის მარშრუტიზატორებთან (Router) და კომუტატორებთან (Switch);
** მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან ყველა საჭირო ტექნიკური თუ პროგრამული უზრუნველყოფით;
** დავალებები და პრაქტიკული სამუშაოები აგებულია მცირე და საშუალო ზომის ქსელებში გამოყენებულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებით;
** კურსის ბოლოს ჩატარდება 6-7 საათიანი ორი პრაქტიკა (ორი კვირა დღე - ჯამში 14 საათი); მოხდება ტოპოლოგიების აწყობა, Cisco-ს, MikroTik-ისა და TP-Link-ის მარშრუტიზატორების ინსტალაცია კონფიგურაცია, უსაფრთხოებების ჩართვა და ა.შ;
** კურსი რეკომენდებულია როგორც დამწყები, ისე ამ სფეროში მომუშავე პირებისთვის;
** კურსს გაუძღვება Cisco-ს სერტიფიცირებული ინსტრუქტორი

სასწავლო კურსის პროგრამა:

** ქსელის მიმოხილვა, რესურსების გადაცემა ქსელში; LAN, WAN და Internet ქსელები;
** ქსელური მედია, კაბელები, ტოპოლოგიები, ქსელური პროტოკოლები და სტანდარტები;
** ქსელის დაყოფა შრეებად, OSI მოდელი, TCP/IP მოდელი;
** ქსელური მედია საშუალებები: სპილენძის კაბელი, UTP კაბელი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი, უკაბელო შეერთება;
** სამონტაჟე ინსტრუმენტები (Crimping Tool, Punch Down Tool, Lan Cable Tester) და მათი გამოყენება;
** ქსელის გაყვანა, კაბელზე ჯეკის დასმა, Outlet-ის მონტაჟი, კაბელის ტესტირება;
** პატჩპანელის მონტაჟი და კაბელების დასმა;
** არხის შრის პროტოკოლები, არხის დონის ფრეიმი; Ethernet-ი, MAC მისამართი
** ქსელური შრე, პროტოკოლები, IP პროტოკოლის მახასიათებლები, IPv4 პაკეტი;
** IPv6 პაკეტი (IPv6 -ის ენკაპსულაცია, IPv6 Header, Header Fields);
** მარშრუტიზაცია (Routing): Default Gateway, IPv4 და IPv6 ჰოსტის მარშრუტიზაციის ცხრილი;
** როუტერის მარშრუტიზაციის ცხრილი (IPv4 როუტერის მარშრუტიზაციის ცხრილი);
** IPv4 მისამართის სტრუქტურა, IPv4 ქვექსელის ნიღაბი, IPv4 მისამართების ტიპები;
** ქსელის კონფიგურაცია Windows/linux სისტემაში;
** IPv6 დამისამართება, IPv6 მისამართების ტიპები, IPv6 Unicast, Multicast მისამართები;
** IPv4 და IPv6 ქსელების ქვექსელებად დაყოფა;
** ტრანსპორტის შრე (Transport Layer), TCP და UDP პროტოკოლების მიმოხილვა;
** აპლიკაციათა შრე, გამოყენებითი დონის პროტოკოლები (DNS, DHCP, SMTP, POP, IMAP);
** მარშრუტიზატორების (Router) აგებულება, გარე პორტები, LAN და WAN ინტერფეისები, ოპერაციული სისტემა;
** Cisco მარშრუტიზატორის და კომუტატორის კონფიგურაცია, ინტერფეისების კონფიგურაცია;
** სტატიკური და დინამიური მარშრუტები, სტატიკური მარშრუტების კონფიგურაცია;
** პროტოკოლის კონფიგურაცია მარშრუტიზატორზე;
** DHCP, Access List (ACL), NAT კონფიგურაციები;
** მარშრუტიზატორის კონფიგურაცია გრაფიკული ინტერფეისით (TP-Link, D-Link);
** უკაბელო ქსელი (Wireless); უკაბელო ქსელის მარშრუტიზატორების კონფიგურაცია;
** MikroTik როუტერის განხილვა და კონფიგურაცია;
** ქსელის პრობლემების მოძიება და აღმოფხვრა; Ping, Traceroute, Debug, CDP და Show ბრძანებების დეტალური ანალიზი;
** კაბელებთან, ინტერფეისებთან, მოწყობილობებთან და სერვისებთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება;
** Command Prompt-ის ქსელურ ბრძანებებთან მუშაობა (Telnet, SSH, ipconfig, Ping, Tracert, FTP, DNS Records, Network Lookup)
** ქსელში სამუშაო პროგრამების გამოყენება (Microsoft Network Monitor, Nagios, Advanced IP Scanner, Wireshark და ა.შ