ID 45908
მოგამზადებთ მათემატიკაში თბილისში და საზღვარგარეთ SKYPE-ით 2020: სტუდენტებს-საგრანტო; მოსწავლეებს- მათემატიკა

კონტაქტი

შოთა

555600006

[email protected]

დეტალური ინფორმაცია

თბილისი

ნაძალადევი

კომენტარი

მოგამზადებთ მათემატიკაში თბილისში და საზღვარგარეთ  SKYPE-ით 2020:

1)  მათემატიკა; CAT Math ; SAT Math; Algebra -2  და სხვ.. 
2)  კოლეჯის სტუდნტებისათვის- ალგებრა - 2 ,  SAT ,  SAT 1 ; SAT2 ;  ISAT , Pre-Calculus ; 
3)  უნივერსიტეტების სტუდენტებისათვის- Calculus I - II - III  ; უმაღლესი მათემატიკა . მათ-ანალიზი ; უმაღლესი ალგებრა ;გეომეტრია;ტრიგონომეტრია. ალბათობა;სტატისტიკა;

4) სამაგისტრო გამოცდებისათვის- ა)ლოგიკა;  ბ)მათ. ნაწილი.
მოგამზადებთ  მაღალ დონეზე
მათემატიკა SKYPE -ით  და აგრეთვე ჩემთან ბინაზე, თბილისში
ვარ აბიტურიენტებთან / სტუდენტებთან მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე, მომქმედი პროფესორი, მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი
Tel: +995 568 57 59 53; 260-22-00 (ბინა) Skype: shota.khma  ;   -მაილი[email protected] ; http://shotak.simplesite.com/419147392