ფილტრი

პროდუქცია

იყიდება პურის საცხობი ღუმელი , დანადგარებით

ID 32899

იყიდება პურის საცხობი ღუმელი , დანადგარებით

განთ. 6 სექტემბერი 17:01

ბოლო ვადა 31 ოქტომბერი 00:00

20 ლარი

სასუქი NPK (აზოტი ფოსფორი კალიუმი) #სასუქი#NPK

ID 32897

N P K 10 -10 -10 %
(აზოტი ფოსფორი კალიუმი)

დადგენილია, რომ მცენარის ნორმალური ზრდისთვის და განვითარებისთვის აუცილებელი მაკროელემენტებია: N, K, P, Ca, Mg, Fe, S; N – შედის ცილების შემადგენლობაში. P – შედის დნმ-სა და რნმ-ში. მას დიდი მნიშვნელობა აქვს მცენარის სუნთქვასა და ფოტოსინთეზისთვის. K - აძლიერებს ციტოპლაზმის წყალგამტარობას და მასში წყლის დაგროვებას. ხელს უწყობს ცილების, ცხიმების და ნახშირწყლების სინთეზს. S - მიეწოდება მცენარეს მცირე რაოდენობით. ის შედის ცილების, ეთერზეთების, ენზიმების და ა.შ. შემადგენლობაში. Ca - ამცირებს ციტოპლაზმის წყლით გაჟღენთვას, წარმოქმნის რა მარილებს ზოგიერთ ორგანულ მჟავას ანეიტრალებს. ხელს უწყობს პურეულებში ფესვთა სისტემის კარგ განვითარებას. ფართოდ გამოიყენება მჟავე ნიადაგების მოკირიანება, რადგან მცენარეთა უმეტესობა კარგად ვითარდება ნეიტრალურ და სუსტ მჟავე ნიადაგებზე. Na -შედის მნიშვნელოვანი რაოდენობის მცენარეებში, რომლებიც იზრდებიან მლაშე ნიადაგებზე. 
ფოსფორი აუცილებელია ნაყიფის დამწიფებისათვის. ყველაზე მეტად საჭიროა ნასკვების წარმოქმნის პერიოდში. აზოტისგან განსხვავებით იგი ამცირებს მცენარის ვეგეტაციის პერიოდს.
გაზაფხულზე თუ ფოსფორი მცირეა, ფერხდება კვირტის გახსნა და ყვავილობა, ფოთლები წვრილია, მკრთალი, განსაკუთრებით ქვედა ტოტზე. ფოსფოროვანი სასუქები, კულტურული მცენარეების ნარგავებში, შეაქვთ ადრე გაზაფხულსა და გვიან შემოდგომაზე 20-25 სმ სიღრმეზე.
ენერგეტიკული უზრუნველყოფის ელემენტი, ააქტიურებს ფესვოვანი სისტემის ზრდას, აჩქარებს ვეგეტატიური განვითარებიდან გენერატიულზე გადასვლის პროცესს, თესლის ფორმირების და მომწიფების პროცესს, ამაღლებს გვალვისადმი და ყინვისადმი მდგრადობას;

განთ. 2 სექტემბერი 14:47

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

25 ლარი

სასუქი ლეონარდიტი #სასუქი#ლეონარდიტი

ID 32896

ორგანო-მინერალური სასუქი
„ლეონარდიტი“
#სასუქი#ლეონარდიტი
#LEONARDITE
“მეჯიქ ლეონ ლეონარდიტი”-ს, როგორც ნიადაგის სტრუქტურის გაუმჯობესების საშუალების დადებითი მოქმედება მიმართულია მცენარეების ზრდასა და საღი მოსავლის მიღებაზე. ლეონარდიტს აქვს მაღალი კათიონოგაცვილითი და წყლის შეკავების უნარი, ასევე pH-ბუფერი, რის ხარჯზეც ნიადაგი ძლიერ რეზისტენტული ხდება სტრესფაქტორების მიმართ (გვალვა, მარილიანობა, პესტიციდები და ა.შ).
„მეჯიქ ლეონ ლეონარდიტი“ ასტიმულირებს ნიადაგის სასარგებლო ორგანიზმების აქტიურობას მასში შემავალი ნახშირჟანგის საშუალებით. მისი ზემოაღნიშნული სასარგებლო მახასიათებლების გამო, შესაძლებელია გამოვიყენოთ ყველა ტიპის ნიადგსა და მცენარეებში, რათა დავაჩქაროთ მცენარეების ზრდა და გავზარდოთ მოსავლიანობა 25-30% . ლეონარდიტის შერევა შესაძლებელია ყველა სახის გრანულირებულ სასუქთან.
• ზრდის ბიომასის წარმოქმნასა და მცენარეთა მემბრანის გამტარიანობას/შეღწევადობას
• ხელს უწყობს ფესვების სუნთქვასა და ზრდა-განვითარებას, განსაკუთრებით ვერტიკალურად (რაც აუმჯობესებს ნიადაგიდან ტენის მიღებას)
• აუმჯობესებს ფესვთა სისტემიდან საკვები ნივთიერებების შეწოვას
• მოქმედებს როგორც ორგანული კატალიზატორი 
• აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას, ფხვიერებასა და ჰაერირებას (ოქსიგენაციას)
• ახდენს მცენარეების მიერ ნიადაგიდან წყლის მიღების ოპტიმიზებას 
• მცენარის მოსავლიანობას ზრდის 25-30% , ამცირებს ნიადაგის ეროზიას
• ამცირებს ნიადაგიდან სასარგებლო მკვებავი ელემენტების/ნივთირებების გამოდევნას
• არეგულირებს ნიადაგში pH-ის შუალედურ (ნეიტრალურ) დონეს და ამცირებს ნიადაგის მარილიანობას
• ხელს უწყობს მცენარეების ზრდას, მცენარეების ფერმენტაციასა და უჯრედების დაყოფას მცენარეებსა და ბაქტერიებში

განთ. 2 სექტემბერი 14:40

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

10 ლარი

სასუქი შავი ბრილიანტი #შავიბრილიანტი

ID 32895

Organiksa გთავზობთ ორგანულ სასუქებს ! 
100 % ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოსაყვანად ! 
#BLACKDIAMOND
#შავიბრილიანტი
#LEONARDITE
#ლეონარდიტი
#სასუქი
 

შავი ბრილიანტი ხელს უწყობს ნიადაგის აღდგენას, აუმჯობესებს ფესვების სტრუქტურას და განვითარებას, ზრდის მიკრობულ აქტივობას, აუმჯობესებს თესლების ამოსვლას, ზრდის მოსავალს, ზრდის ანტიოქსიდანტურ აქტივობას, ახორციელებს მცენარეული ფერმენტების სტიმულირებას, იცავს დაავადებებისა და სითბური სტრესისგან, ზრდის ნიადაგის ნაყოფიერებას, ხელს უწყობს მცენარეთა ზრდას, ზრდის მოსავლიანობას, აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას და წყლის შეკავების უნარს, ამრავლებს და ხელს უწყობს სასარგებლო მიკროორგანიზმების ზრდას

“შავი ბრილიანტი” არის ბიო-აქტიური ზრდის სტიმულატორი და ნიადაგის კონდიციონერი 18% ნეშომპალური მჟავებთან ერთად, განსაკუთრებით ქვიშიანი და თიხიანი ნიადაგებისთვის. ის შეგვიძლია გამოვიყენოთ სასოფლო სამეურნეო და ბაღის მცენარეებისთვის.ის ზრდის სასუქის შესაძლებლობებს და ამცირებს ხარჯს.
- ასტიმულირებს მცენარის ზრდაზე გაზრდილი ბიომასიური პროდუქციის საშუალებით
- ზრდის მოსავალს და აუმჯობესებს მცენარის ხარისხს. ასტიმულირებს მცენარის ენზიმებს
- აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას და ტენიანობის შენარჩუნების უნარს.
- ზრდის რაოდენობრივად და ასტიმულირებს სასარგებლო მიკრო-ორგანიზმებს.
- ზრდის კატიონების ცვლილების უნარს (CEC)
- ზრდის სასუქების ეფექტიანობას და ამცირებს საკვები ელემენტების (ნუტრიენტების) განსაკუთრებით კი ნიტრატების გამოტუტვის პროცესს
- ხელს უწყობს ძირების (ფესვების) განვითარებას.
ფესვებშ ზრდის უჯრედული-მემბრანების გამტარიანობას და ნუტრიენტების მიმღებლობას.

- მოქმედებს როგორც ბუნებრივი ხელატორი (მინერალების მომცილებელი) მიკრო-ელემენტებისგან ტუტე ნიადაგებში და ზრდის მათ ხელმისაწვდომობას მცენარეებისთვის
- ამცირებს გვალვისა და მცენარეული მკურნალობის სტრესს (მავნე ზეგავლენას)
- ზრდის, აუმჯობესებს თესლის გაღვივებასა და ფესვების გაუმჯობესება, განვითარებას
- ამცირებს ჰერბიციდების და სხვა ტოქსიკური ნივთიერებების ნარჩენებს ნიადაგში
- აჭიანურებს რღვევას ულტრაიისფერი არასტაბილური აგენტებით

 

განთ. 2 სექტემბერი 14:33

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

5 ლარი

კანალიზაციის გაწმენდა -599891619 ელექტროტროსით

ID 32892

კანალიზაციის გაწმენდა -599891619 ელექტროტროსით

განთ. 27 აგვისტო 05:16

ბოლო ვადა 13 ივლისი 2025 00:00

გააუმჯობესეთ თქვენი საქმიანობა (ფინანსური მომსახურება)

ID 32891

გჭირდებათ ფინანსური სესხი ან ინვესტიცია გჭირდებათ თქვენი პროექტის განხორციელებისთვის? თქვენ უარყავთ ბანკი და გსურთ სესხის აღება თქვენი საჭიროებების დასახმარებლად? პრობლემა არ არის. როგორიც არ უნდა იყოს თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. მე ვაძლევ კრედიტს, რომელიც იწყება 3 000 ევროდან 60,000,000 ევრომდე, საპროცენტო განაკვეთით 2%. დამიკავშირდით დღეს და მიიღეთ პირველი კლასის ფინანსური მომსახურება. დამიკავშირდით პირდაპირ ელ.ფოსტით: [email protected]

განთ. 27 აგვისტო 02:01

ბოლო ვადა 29 იანვარი 2022 00:00

3 ლარი

ღვინო

ID 32890

იყიდება  ნატურალური მესხური შავი ღვინო. იაფად

 

განთ. 26 აგვისტო 14:36

ბოლო ვადა 31 ოქტომბერი 00:00

6 ლარი

არაყი

ID 32889

იყიდება მესხური არაყი (ვაშლი, ჭანჭური) 55-57 გრადუსით, ორნახადი.

განთ. 26 აგვისტო 14:31

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

20 ლარი

კონდიციონერის შეკეთება, ფრეონით დატუმბვა, წმენდა, დემონტაჟი 557 244 144

ID 32888

კონდიციონერის მონტაჟი, დემონტაჟი, შეკეთება, ფრეონის დამატება, გაწმენდა, დიაგნოსტიკა სრული სერვისი! დაგვირეკეთ ჩვენ ყველაზე დაბალი ფასები გვაქვს! ვთანამშრომლობთ როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან!!!

ჩვენგან შეგიძლიათ შეიძინოთ კონდიციონერები ფასდაკლებით, სადაც მიიღებთ საჩუქრად მონტაჟს და მიწოდებას. ყველა ბრენდის კონდიციონერები ერთ სივრცეში –30%–მდე ფასდაკლებით.

ჩვენი მომსახურებით კმაყოფილი დარჩებით!!

ტელ: 557 244 144

განთ. 20 აგვისტო 20:24

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

50 ლარი

იყიდება ბატი

ID 32878

იყიდება კარგი ჯიშის ბატები

რუსათავი;

597 11 64 69 - დალი;

577 45 28 88 - ამირანი.

განთ. 19 აგვისტო 16:24

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

ვამზადებთ ვენახის ფოლადის უჟანგავ ბოძებს-7 ლარი, მავთულბადეებს, ეკლიან მავთულს,

ID 32685

ვამზადებთ ვენახის ფოლადის უჟანგავ ბოძებს-7 ლარი, მავთულბადეებს, ეკლიან მავთულს, ვენახის მავთულს. ☎: 599897444 იყიდე ქართული

განთ. 16 აგვისტო 14:14

ბოლო ვადა 30 ნოემბერი 00:00

1 ლარი

ჩამომაქვს შეკვეთით მეფუტკრეობის აღჭურვილობა

ID 32875

ჩამომაქვს შეკვეთით სკის სკა ფუტკრის საწყურებელი დოზატორი  საკვებური სანთელი საკრავი თაფლი ფილტრი დედა ფუტკარი გამოსაყვანი ფიტკრის რძის  .

რეგიონებში ჩატანით და ადგილზე მიტანით ემატება საფასური რეგიონიდან გამომდინარე

გთხოვთ ეწვიოთ და მოიწონოთ ფეისბუკ გვერდი ლინკზე და გაეცნოთ სვა პროდუქციას ფოტოების განყოფილებაში

 

https://www.facebook.com/pg/IndustrialFarmIndustrialFarm/photos/?tab=album&album_id=103046591053156&ref=page_internal

 

ან facebook ძებნის ველში შეიყვანეთ შემდეგი ტექსტი @IndustrialFarmIndustrialFarm

განთ. 13 აგვისტო 23:03

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00