ფილტრი

ტენდერები

vip

ღია კარის საგრანტო პროგრამა 2018

ID 936

ქალთა ფონდი საქართველოში აცხადებს ღია კარის საგრანტო პროგრამას, რომელიც მიესალმება ქალთა ინოვაციურ ინიციატივებს. საგრანტო თანხის ოდენობა შეადგენს 2500 დოლარს.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ რეგისტრირებულ და არარეგისტრირებულ ჯგუფებს, რომელთა მთავარი მიმართულებაა ქალთა და გოგონათა უფლებების დაცვა და მათთან დაკავშირებული საკითხები; ასევე ფონდი მხარს დაუჭერს მკვლევარი ან ხელოვანი ქალების ინდივიდუალურ ან ჯგუფურ ინიციატივებს. საგრანტო პროგრამის გეოგრაფიული ფოკუსია საქართველოს დედაქალაქი და რეგიონები.

პრიორიტეტი მიენიჭება: ახალგაზრდა ქალთა ინიციატივებს; რეგიონში მომუშავე ჯგუფებს; დამწყებ ჯგუფებს.

პროექტის  შეფასების მთავარი კრიტერიუმებია: ფემინისტური ხედვა; სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტაცია (ქალთა ფონდი მხარს დაუჭერს სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტირებულ პროექტებს - ისეთ საქმიანობებს, რომელიც იწვევს ადამიანთა აზროვნების, ქცევის ნორმებისა და კულტურული ღირებულებების ხანგრძლივ და თვალსაჩინო ცვლილებებს); ინოვაციურობა.

ქალთა ფონდი არ დააფინანსებს შემდეგი სახის პროექტებს: ეკონომიკური ხასიათის პროექტებს; სერვისების მიწოდებაზე ორიენტირებულ პროექტებს (თუ არ ეხება მარგინალიზებულ ჯგუფს, რომელიც რამდენიმე ფორმის დისკრიმინაციას განიცდის); თუ ორანიზაციის/ჯგუფის ბიუჯეტი ქალთა ფონდის ბიუჯეტისხელაა ან მის ბიუჯეტზე დიდია; თუ პროექტი არის ანტიფემინისტური, რასისტული, ჰომოფობიური, ფუნდამენტალისტური, ქსენოფობიური და სექსისტური; თუ პროექტის საბოლოო ბენეფიციარები არ არიან ქალები; თუ აპლიკანტს აქვს ჩავარდნილი/პრობლემური პროექტი, რომელიც ქალთა ფონდის დაფინანსებულია; არასრული აპლიკაციის შემთხვევაში.

საპროექტო განაცხადები მიიღება შეუზღუდავად 2018 წლის განმავლობაში. საგრანტო განაცხადების წარდენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 31 დეკემბერი.

ნაბეჭდი ან ხელნაწერი საპროექტო განაცხადები (ქართულ ან რუსულ ენაზე) შეგიძლიათ წარმოადგინოთ პირადად ან გამოგზავნოთ (ფოსტით, ელ.ფოსტით) შემდეგ მისამართზე:

სერგო ზაქარიაძის ქ. #8, მე-4 სადარბაზო,1 სართული, ბინა #74, 0177 თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 470702

განთ. 22 სექტემბერი 12:41

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

vip

წლიური საგრანტო პროგრამა სასათბურე მეურნეობის მოწყობის მხარდასაჭერად

ID 983

USAID-ის პროექტი "ზრდა საქართველოში", რომელსაც ახორციელებს "ქემონიქს ინთერნეიშენალი", აცხადებს საგრანტო კონკურსს ბოსტნეულის, მარწყვისა და მწვანილის სასათბურე წარმოების განვითარების მიზნით ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, სამეგრელო ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და კახეთის რეგიონების სამიზნე თემებში. 

პროექტი ითვალისწინებს სასათბურე მეურნეობების მოწყობას (1000 მ2-მდე) თანადაფინანსების პრინციპით, ჯამში არაუმეტეს 50 სათბურისა.

საგრანტო პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აღნიშნული რეგიონების სამიზნე თემებში მცხოვრებ ფერმერებს, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან ინდ. მეწარმედ, ან გამონაკლის შემთხვევაში აქვთ საგადასახადო რეგისტრაციის ნომერი, როგორც ფიზიკურ პირს, თუ მათი წლიური შემოსავალი არ აღემატება 200 000 ლარს. გრანტი გაიცემა აგრეთვე მცირე და საშუალო საწარმოებზე, რომელთაც აქვთ სურვილი გააფართოვონ/განაახლონ არსებული სასათბურე მეურნეობა ან მოაწყონ სრულიად ახალი სასათბურე მეურნეობა, და სათბურის მოწყობაში მიიღონ ფინანსური და არა ფინანსური (მუშა ხელი) თანამონაწილეობა.

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 25 დეკემბერი. 

განაცხადების წარმოდგენამდე, პროექტი ზრდა საინფორმაციო შეხვედრებს ჩაატარებს რეგიონალურ ოფისებში და ცენტრალურ ოფისში შემდეგ მისამართებზე: 

ზუგდიდი, ლაღიძის ქ. N 3 გორი სტალინის ქ. N 27                          
მარნეული, რუსთაველის ქ. N 48          
ახალციხე, გვარამიძის ქ. N 21 

საგრანტო კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ თანდართული ფაილი.

USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროექტი ზრდა არის ხუთწლიანი პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს ქემონიქს ინთერნეიშენელი. იგი მიზნად ისახავს ადგილობრივი მოსახლეობის უნარ-ჩვევების, პროდუქტიულობისა და სავაჭრო კავშირების გაძლიერებას და სუსტი შინამეურნეობებიდან მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოებზე გადასვლას, რათა მათ ხელი შეუწყონ ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროების განვითარებას და მიზნობრივი თემებში მდგრადობისა და სტაბილურობის მიღწევას.  

განთ. 22 სექტემბერი 12:41

ბოლო ვადა 25 დეკემბერი 00:00

vip50000 ლარი

კონკურსი სოციალური საწარმოს პროექტების დაფინანსებაზე

ID 1007

საქართველო ბანკის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში სოციალური მეწარმეობის მხარდამჭერი კონკურსი დაფინანსდება!

 

საქართველოს ბანკის ფონდი „სიცოცხლის ხე“ რიგით მეხუთე საგრანტო კონკურსს აცხადებს და სოციალური საკითხების მოგვარების, შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობისა და სოციალური მეწარმეობის განვითარების მიზნით სოციალური საწარმოს პროექტების დაფინანსებას.

საგრანტო კონკურსი მიზნად ისახავს საქართველოში სოციალური საკითხების მოგვარებას, რაც წარმატებული სოციალური საწარმოების დაფუძნებისა და სოციალური მეწარმეობის განვითარების გზით მიიღწევა.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალური საწარმოს ის პროექტი, რომელსაც ორმაგი მიზანი ექნება − ეკონომიკური და სოციალური (მათ შორის, სოციალური უმთავრესია). ეკონომიკური მიზანი უნდა იყოს მეორე, უფრო მნიშვნელოვანი მიზნის − სოციალური კეთილდღეობის − მიღწევის წინაპირობა.


საწარმოს საქმიანობიდან მიღებული მოგება სოციალური ან გარემოსდაცვითი პრობლემის გადაჭრას უნდა მოხმარდეს. ამასთან, სოციალური საწარმოს იდეა უნდა იყოს მდგრადი და გრანტის სახით მიღებული დაფინანსების დასრულების შემდგომ უნდა შეძლოს დამოუკიდებლად ფუნქციონირება და განვითარება. 

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და საინიციატივო ჯგუფებს.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სოციალური საწარმოს იდეის ინიციატორი და განმახორციელებელი უნდა იყოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ან საინიციატივო ჯგუფის სულ მცირე 2 ადამიანისგან შემდგარი გუნდი, რომლის წევრთა ასაკი აღემატება 18 წელს. 

თითოეულ პროექტზე გასაცემი გრანტის ოდენობა შეადგენს მაქსიმუმ 50 000 ლარს.
 

პროექტის იდეა უნდა ეფუძნებოდეს გრძელვადიან, მდგრადი განვითარების გეგმას და არ უნდა ატარებდეს ერთჯერადი პროექტის სახეს; 

საწარმოს ფუნქციონირების დაწყებისთანავე უნდა დასაქმდეს მინიმუმ 1 შშმ პირი; 

პროექტის განაცხადის შევსება და დოკუმენტაციის ატვირთვა შესაძლებელია ონლაინ ფონდ „სიცოცხლის ხის“ ვებგვერდზე: www.tree.ge   

საკონკურსო პროექტის მიღება დასრულდება 2018 წლის 10 ოქტომბერს 18:00 სთ-ზე.

 

შეკითხვის შემთხვევაში მოგვმართეთ ელფოსტის მისამართზე: [email protected]

ან დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომერზე:  2 444 493    

 

განთ. 22 სექტემბერი 12:41

ბოლო ვადა 10 ოქტომბერი 12:41

vip

საგრანტო კონკურსი რეგიონული ორგანიზაციებისთვის

ID 1009

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვთარების ცენტრი აცხადებს საგრანტო კონკურსს რეგიონული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის - "სექტორთაშორისი პარტნიორობის ხელშეწყობა".

საგრანტო კონკურსის მიზანია საქართველოში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) კონცეფციის პოპულარიცაზია და სხვადასხვა სექტორს შორის თანამშრომლობის კულტურის დამკვიდრება, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს რეგიონის მდგრად განვითარებას.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ რეგიონულ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ან მათ კოალიციებს.

პროექტის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 12 თვეს. საგრანტო თანხის მაქსიმალური ოდენობა (თანამონაწილეობის გარეშე) შეადგენს 10,000 ევროს (დღგ-ს გარეშე). პროექტისთვის მაქსიმალური თანხის მოთხოვნის შემთხვევაში სულ დაფინანსდება 4 პროექტი.

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 31 ოქტომბერი, 18:00 საათი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ:

დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით შემდეგ მისამართზე: [email protected]

დაგვირეკოთ მობილურზე: 599 93 01 07

განთ. 3 სექტემბერი 17:17

ბოლო ვადა 2 ნოემბერი 17:17

საგრანტო კონკურსი ადგილობრივი ორგანიზაციებისთვის

ID 1018

საგრანტო კონკურსი ადგილობრივი ორგანიზაციებისთვის - "ადგილობრივი საზოგადოების გაძლიერების ინიციატივა საქართველოში" 

"საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრი" (GCSD) არის არასამეწარმეო, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის ძირითადი მიზნებია: ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ხელშეწყობა; ეფექტიანი და დემოკრატიული მართვა და მდგრადი განვითარება. GCSD-ის საქმიანობა მოიცავს კვლევას, მონიტორინგს, ადვოკატირებასა და საგანმანათლებლო პროექტების გახორციელებას. 

2018 წლის აგვისტოდან 2019 წლის ივნისამდე ორგანიზაცია Project Harmony Inc.-ის მხარდაჭერითა და აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის გლობალური ჩართულობის ცენტრის (GEC) დაფინანსებით ახორციელებს პროექტს - "ადგილობრივი საზოგადოების გაძლიერების ინიციატივა საქართველოში". პროექტის ფარგლებში GCSD-ის მიზანია წვლილი შეიტანოს საქართველოს რეგიონებში (აჭარა, გურია, ქვემო ქართლი და კახეთი) მცხოვრები საზოგადოების მედეგობის (resilience) გაზრდაში, ასევე სოციალური დიალოგის, კრიტიკული აზროვნებისა და ადგილობრივი ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობაში. აგრეთვე, პროექტის ერთ-ერთი ამოცანაა საქართველოში რადიკალიზაციისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის (ყველა ფორმის) რისკების შემცირება.

მოცემული დოკუმენტი შედგენილია ადგილობრივი არაკომერციული/არასამეწარმეო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან და მუშაობენ აჭარის, გურიის ქვემო ქართლის და კახეთის (ახმეტის მუნიციპალიტეტი) რეგიონებში. საგრანტო კონკურსის შედგად შერჩეული თითოეული ორგანიზაცია მიიღებს გრანტს მაქსიმუმ $4,000-ის ოდენობით. ორგანიზაციები შეირჩევა პროექტის საბჭოს მიერ საგრანტო განაცხადსა და თანამშრომლების კვალიფიკაციაზე დაყრდნობით.

2018 წლის 20 ოქტომბრამდე საგრანტო კონკურსის შესახებ არსებული კითხვებით მიმართეთ პროექტის კოორდინატორს, თამარ ნადიბაიძეს [email protected]

საგრანტო კონკურსის მთავარი ამოცანები:

 • ადგილობრივი საზოგადოების მედეგობის (resilience) გაზრდა კრიტიკული აზროვნებისა და ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობის წახალისებით; 
 • ეთნიკურ, რელიგიურ ჯგუფებსა და თემებს შორის დიალოგის წახალისება და ნდობის გაზრდა;


GCSD არ დააფინანსებს პროექტებს, რომელიც ორიენტირებულია:

 • კვლევის ჩატარებაზე
 • პოლიტიკური პარტიის ლობირებასა თუ მხარდაჭერაზე
 • საერთაშორისო ვიზიტებზე
 • კომერციულ აქტივობებზე


განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 2018 წლის 30 ოქტომბერი (ორგანიზაციამ მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა გამოაგზავნონ შემდეგ ელ-მისამართზე: [email protected]

პროექტი დაიწყება ნოემბერში. პროექტის აქტივობები უნდა გაგრძელდეს 4-დან 6 თვის განმავლობაში. 

აქტივობების დასრულების შემდეგ, მაქსიმუმ 2 კვირის ვადაში, საგრანტო ხელშეკრულებით განსაზღვრული პროგრამული და ფინანსური ანგარიში ყველა თანდართული დოკუმენტით უნდა გადაეცეს პროექტის გუნდს განსახილველად და დასამტკიცებლად.

წარმოსადგენი დოკუმენტები:

 • პროექტის მოკლე კონცეფცია (მაქს. 1500 სიტყვა) აქტივობებით ქართულ ან ინგლისურ ენაზე. განაცხადის ფორმა უნდა შეიცავდეს შემდეგ კომპონენტებს (ორგანიზაციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია, პრობლემის აღწერა, მიზანი/ამოცანები, აქტივობები, დროში გაწერილი სამოქმედო გეგმა)
 • დეტალური ბიუჯეტი დროში გაწერილი განრიგით (ხარჯების მიზნობრიობის მოკლე აღწერით) 
 • ორგანიზაციის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი/ამონაწერი არასამეწარმეო პირთა რეესტრიდან(ორგანიზაცია უნდა იყოს სულ მცირე ერთი წლის დარეგისტრირებული)
 • პროექტის გუნდის წევრების რეზიუმე (CV), საკონტაქტო ინფორმაცია


მოთხოვნები:

 • პროექტის განხორციელებისას დაიცვას გენდერული თანასწორობა;
 • ადგილობრივმა ორგანიზაციამ უნდა იმუშაოს პროექტის გუნდთან მჭიდრო კომუნიკაციით; 
 • სასურველია რომ განმცხადებელს ჰქონდეს ისეთი პროექტების განხორციელების გამოცდილება როგორიცაა ადგილობრივი მოსახლეობის სამოქალაქო ჩართულობა, სოციალური დიალოგის წარმართვა, ნდობის გაზრდა განსხვავებულ თემებს შორის


პროექტის ხელმძღვანელი პირის კვალიფიკაცია და უნარები:

 • მინიმუმ 2 წლიანი რელევანტური სამუშაო გამოცდილება 
 • ადგილობრივ დონეზე, ასევე დონორებთან მუშაობის გამოცდილება 
 • ქართული და ინგლისური ენების ცოდნა (წერითი და სალაპარაკო უნარები) 
 • კარგი კომუნიკაციის უნარი
 • კრეატიულობა და კრიტიკული აზროვნება 


საგრანტო განაცხადების შეფასება მოხდება პროექტის საბჭოს მიერ. 

შეფასების ძირითადი კრიტერიუმებია:

 • პროექტის კონცეფციის შესაბამისობა საგრანტო კონკურსის მიზნებთან/ამოცანებთან;
 • ორგანიზაციის გამოცდილება მსგავსი პროექტების განხორციელების კუთხით;
 • პროექტის ხელმძღვანელის კვალიფიკაცია და უნარები.

ადგილობრივი ორგანიზაციის მხრიდან პროექტის შესრულების ინდიკატორებია: წარმოდგენილი კონცეფციის მაღალ დონეზე დაგეგმვა და შესრულება, შედეგების დროული წარმოდგენა, პროექტის გუნდისთვის წარდგენილი დოკუმენტაციისა და ანგარიშების ხარისხი.

განთ. 22 სექტემბერი 12:40

ბოლო ვადა 30 ოქტომბერი 00:00

იდეების კონკურსი სოც. საწარმოს დაფუძნების მსურველთათვის

ID 1011

იდეების კონკურსი - კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების ეკონომიკური ინტეგრაციისთვის

"საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი", საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი "აფხაზეთი" და "საქართველოს არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი", აცხადებს იდეების კონკურსს სოციალური საწარმოს დაფუძნების მსურველთათვის.

კონკურსი ცხადდება ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის "განათლება რეინტეგრაციისთვის - გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად" ფარგლებში.

საგრანტო კონკურსის მიზანი: კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების დასაქმების ხელშეწყობა ადგილობრივი ორგანიზაციების გაძლიერების და სოციალური მეწარმეობის განვითარების გზით. 

იდეების კონკურსი ცხადდება ორი მიმართულებით:

ლოტი 1. ყოფილი მსჯავრდებულების და პრობაციონერების ინტეგრაციის და დასაქმების ხელშეწყობა.
ლოტი 2. მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია და დასაქმება #16 პენიტენციურ დაწესებულებაში.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და საინიციატივო ჯგუფების წარმომადგენლებს, რომელთაც აქვთ ინტერესი ან/და უკვე მუშაობენ კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირებთან.

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადა: 11 ოქტომბერი, 2018 წელი, 18:00 სთ.

საპროექტო განაცხადების წარდგენა შესაძლებელია ელექტრონულად, ელ. ფოსტის საშუალებით, მისამართზე: [email protected]

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ საგრანტო განაცხადის სახელმძღვანელო (ჩამოსატვირთად მიაჭირეთ აქ).
განაცხადის წარდგენა უნდა მოხდეს თანდართული განაცხადის ფორმის შესაბამისად (ჩამოსატვირთად მიაჭირეთ აქ).

არასრულად, განსხვავებული ფორმით შევსებული და დაგვიანებული განაცხადები არ განიხილება.

დამატებითი ინფორმაცია აპლიკანტებისთვის:

საკონსულტაციო შეხვედრა:

კონკურსის I ეტაპზე, კონცეფციის განაცხადების მიღების პერიოდში, ჩატარდება საკონსულტაციო შეხვედრები თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. დამატებითი ინფორმაციას საკონსულტაციო შეხვედრის ადგილი და საათი ცნობილი გახდება "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის" სოციალური მედიის საშუალებით. (www.facebook.com/CSRDG/)

სატელეფონო კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია სამუშაო დღეებში, დილის 10:00 სთ-დან 18:00 სთ-მდე.

საკონტაქტო პირი: ანა ილურიძე
ტელ: (+995 32) 2399019/16
"საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი", თბილისი, დელისის 1 შესახვევი 5ა

განთ. 11 სექტემბერი 17:03

ბოლო ვადა 11 ოქტომბერი 00:00

წინანდლის პრემია 2018

ID 997

"ზურაბ ჟვანიას ფონდი" აცხადებს კონკურსს წინანდლის პრემიის მოსაპოვებლად.

 

პრემია მიენიჭებათ 18-30 წლის ახალგაზრდებს, შემდეგ ნომინაციებში:

 • თეატრალური ხელოვნება
 • კინოხელოვნება
 • მხატვრული ლიტერატურა (პროზა)
 • მხატვრული ლიტერატურა (პოეზია)
 • მუსიკა
 • სახვითი ხელოვნება
 • ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
 • ჰუმანიტარული მეცნიერებები

„წინანდლის პრემიის" ლაურეატები დაჯილდოვდებიან დიპლომით, სხვადასხვა პრიზებითა და ფულადი პრემიით. პროექტი ხორციელდება საქართველოს პრეზიდენტის პატრონაჟით.

ახალგაზრდა ხელოვანთა და მეცნიერთა რიგით მერვე „წინანდლის პრემიის“ მოსაპოვებლად განაცხადები მიიღება 2018 წლის 17 სექტემბრიდან 29 სექტემბრის ჩათვლით.

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ "წინანდლის პრემიის" დებულება: http://www.zurabzhvania.ge/winandlis%20premia.html

[email protected]
(+995 32) 2 30 74 96

განთ. 13 ივნისი 14:29

ბოლო ვადა 29 სექტემბერი 00:00